Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Ô nhiễm không khí trong nhà

Được đăng lên bởi Bibi Yêu Lôlô
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

TIỂU LUẬN
Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ
Đề tài

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ DO
CÁC KHÍ SINH RA TỪ NGUỒN ĐỐT
CO, CO2, NO2, SO2
Giảng viên hướng dẫn: Nghiêm Trung Dũng
Sinh viên thực hiện:
1. Chu Khánh Duy

- 20103063 - KTMT2 K55

2. Phạm Thị Hạnh

- 20103627 - KTMT2 K55

3. Trần Minh Hằng

- 20103116 - KTMT2 K55

4. Đặng Thị Thanh Nhàn

- 20103575 - KTMT2 K55

5. Nguyễn Thúy Quỳnh

- 20103626 – KTMT1 K55

HÀ NỘI-2013

1

MỤC LỤC
Nội dung
I. Mở đầu
II. Giới thiệu về nguồn đốt và một số bệnh tật có lien quan tới phơi nhiễm với
các khí sinh ra từ nguồn đốt
III. Một số khí sinh ra từ nguồn đốt
1. Cacbon monoxit (CO)
1.1. Nguồn gốc, đặc trưng và tác hại
1.2. Quan trắc, đo đạc
1.3. Biện pháp kiểm soát
2. Cacbon dioxit (CO2)
2.1. Nguồn gốc, đặc trưng và tác hại
2.2. Quan trắc, đo đạc
2.3. Biện pháp kiểm soát
3. Nitơ dioxit (NO2)
3.1. Nguồn gốc, đặc trưng và tác hại
3.2. Quan trắc, đo đạc
3.3. Biện pháp kiểm soát
4. Sunfu dioxit (SO2)
4.1. Nguồn gốc, đặc trưng và tác hại
4.2. Quan trắc, đo đạc
4.3. Biện pháp kiểm soát
IV. Kêt luận
V. Tài liệu tham khảo

Trang
2
3
5
5
5
7
12
13
13
15
15
15
15
17
21
22
22
23
24
24
25

2

I. MỞ ĐẦU.
Xã hội ngày càng phát triển, con người càng quan tâm tới bảo vệ môi trường, nhất
là môi trường không khí. Các nhà khoa học đã tính toán rằng, con người cần thở 22 ngàn
lần trong ngày. Người ta có thể nhịn ăn một tháng, nhịn uống ba ngày, nhưng nhịn thở
không quá năm phút.
Những cảnh báo về tình trạng ô nhiễm không khí ngoài trời thường kèm theo lời
khuyên nên ở trong nhà, nhất là những người bị hen suyễn. Tuy nhiên, những nhiên cứu
khoa học đã cho thấy rằng, không khí trong nhà có nhiều nguy cơ ô nhiễm hơn, bởi vì
không khí trong nhà là do không khí ngoài trời thổi qua cửa sổ vào nhà, đồng thời nó còn
bị tác động thêm của các nguồn khí thải trong nhà như khói thuốc lá, đun nấu, mùi hôi từ
khu vệ sinh,... Theo WHO, ô nhiễm không khí trong nhà có liên quan tới khoảng 900.000
trường hợp trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do viêm phổi. Ô nhiễm không khí trong nhà đặt ra
nhiều thách thức đối với các chuyên gia y tế. Tại nhiều khu vực trên thế giới, mức độ ô
nhiễm không khí trong nhà cao gấp 12 lần so với không khí ngoài trời. Có nhiều tác nhân
gây ô nhiễm không khí trong nhà. Theo báo các của Tổ chức Y tế Thế giới, các thành
phần quan trọng nhất trong ô nhiễm không khí trong nhà là bụi lơ lửng, carbon monoxide
(CO), nitrous oxides (N2O), sulphur oxides (SOx), formaldehyde (CH2O), và chất h...
1
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
TIỂU LUẬN
Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ
Đề tài
Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ DO
CÁC KHÍ SINH RA TỪ NGUỒN ĐỐT
CO, CO
2
, NO
2
, SO
2
Giảng viên hướng dẫn: Nghiêm Trung Dũng
Sinh viên thực hiện:
1. Chu Khánh Duy - 20103063 - KTMT2 K55
2. Phạm Thị Hạnh - 20103627 - KTMT2 K55
3. Trần Minh Hằng - 20103116 - KTMT2 K55
4. Đặng Thị Thanh Nhàn - 20103575 - KTMT2 K55
5. Nguyễn Thúy Quỳnh - 20103626 – KTMT1 K55
HÀ NỘI-2013
Tiểu luận Ô nhiễm không khí trong nhà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Ô nhiễm không khí trong nhà - Người đăng: Bibi Yêu Lôlô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Tiểu luận Ô nhiễm không khí trong nhà 9 10 131