Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận số 1

Được đăng lên bởi Phún Quốc Việt
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trong khoa học hiện đại thì vật liệu được coi là một trong 3 trụ cột lớn, vật liệu mới với tính năng cao
và đa năng đã trở thành trọng tâm nghiên cứu của khoa học . Vật liệu mới mang tính chiến lược được
các nước coi trọng hiện nay chủ yếu gồm 3 loại: vật liệu chức năng cao, gốm sứ kỹ thuật cao và vật liệu
tổng hợp, và với sự phát triển của khoa học nó đã đạt được những thành tựu nổi bật như là:
Vật liệu siêu dẫn nâng cao rất nhiều hiệu suất tận dụng năng lượng, tác động lớn tới hướng đầu tư
xây dựng cơ sở hạ tầng, ví dụ xe điện tốc độ cao (400-500 km/giờ) chạy trên đệm từ.
Ví dụ : tàu chạy bằng đệm từ của Nhật Bản

Vật liệu và linh kiện điện tử: các linh kiện bán dẫn khai thác spin cũng như là điện tích sẽ hoạt động
nhanh hơn rất nhiều so với các linh kiện vi điện tử truyền thống và còn đem lại nhiều tính năng mới và
cung với kỷ nguyên spintronics đang đến gần, các linh kiện thế hệ mới điều khiển các cấu trúc đômen
từ và đômen sắt điện lại đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Chúng hứa hẹn tạo ra hàng loạt linh kiện
điện tử spin thế hệ mới với các tính năng vượt trội như bộ nhớ racetrack chất lượng cao, bộ nhớ RAM
từ điện trở, bộ nhớ RAM sắt điện (FERAM), các mạch logic điều khiển spin với những tính năng này
người ta đã tạo ra những siêu vi tính với tốc độ nhanh , và tạo ra những bo mạch siêu nhỏ…..
Ví dụ :

1

Vật liệu, linh kiện quang học, quang điện tử và quang tử : được cấu tạo từ những sợi thủy tinh hoặc
plastic đã được tinh chế nhằm cho phép truyền đi tối đa các tín hiệu ánh sang mà người ta đã sang tạo
ra cáp quang , đây là phát minh quang trọng của việc tìm ra vật liệu truyền dẫn nhằm bảo mật thông tin
.
Ví dụ :

Vật liệu trong công nghệ nanô: với mức độ tinh vi ở cấp phân tử , những vật liệu này đã tạo nên
những kỳ quan về công nghệ, với công nghệ nano đã tạo ra những vật liệu siêu cứng, siêu bền , chịu
được áp suất lớn và nhiệt độ cao, đặc biệt là siêu nhẹ, chịu được va đập , độ giãn nở và độ uốn dẻo
với tính năng như vậy nó đáp ứng được nhu cầu trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là trong lĩnh vực hang
không.
Ví dụ : máy bay Airbus 380 với vỏ được cấu tạo từ những sợi thủy tinh kết hợp với sợi carbon tạo
thành một pháo đài bay 90 tấn vững chắc

Vật liệu siêu nhẹ Aerogel.

2

Vật liệu thạch cao trong xây dựng hiện đại : với đặc tính là bề mặt mịn, phẳng, đẹp mắt, dễ dàng
trang trí và có độ cứng tốt. mềm dẻo nên không bị nứt dù được sử dụng một thời gian dài, có khả năng
chống cháy và cách nhiệt tốt, với những đặc tính như vậy con người có thể xây dựn...
Trong khoa hc hin đi thì vt liu được coi là mt trong 3 tr ct ln, vt liu mi vi nh năng cao
và đa năng đã tr thành trng tâm nghiên cu ca khoa hc . Vt liu mi mang nh chiến lược được
các nước coi trng hin nay ch yếu gm 3 loi: vt liu chc năng cao, gm s k thut cao và vt liu
tng hp, và vi s phát trin ca khoa hc nó đã đt được nhng thành tu ni bt như là:
Vt liu siêu dn nâng cao rt nhiu hiu sut tn dng năng lượng, tác đng ln ti hướng đu tư
y dng cơ s h tng, ví d xe đin tc đ cao (400-500 km/gi) chy trên đm t.
Ví d : tàu chy bng đm t ca Nht Bn
Vt liu linh kin đin t: các linh kin bán dn khai thác spin cũng như đin ch s hot đng
nhanh hơn rt nhiu so vi các linh kin vi đin t truyn thng và còn đem li nhiu nh năng mi và
cung vi k nguyên spintronics đang đến gn, các linh kin thế h mi điu khin các cu trúc đômen
t và đômen st đin li đang tr nên nóng hơn bao gi hết. Chúng ha hn to ra hàng lot linh kin
đin t spin thế h mi vi các nh năng vượt tri như b nh racetrack cht lưng cao, b nh RAM
t đin tr, b nh RAM st đin (FERAM), các mch logic điu khin spin vi nhng nh năng này
người ta đã to ra nhng siêu vi nh vi tc đ nhanh , và to ra nhng bo mch siêu nh…..
Ví d :
1
Tiểu luận số 1 - Trang 2
Tiểu luận số 1 - Người đăng: Phún Quốc Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tiểu luận số 1 9 10 241