Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận vật lý thpt - Chuyên đề: Phương pháp Động lực học

Được đăng lên bởi tungbin
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 5277 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ
KHOA VẬT LÝ

Chuyên đề: Phương pháp Động lực học


Môn học: Cơ học 1
Sinh viên: Huỳnh Thị Tám
Lớp: Lý 1B
Khóa học: 2011-2015
Giáo viên hướng dẫn: Đoàn Tử Nghĩa

Huế, 1/2012

Chuyên đề: Phương pháp Động lực học

MỤC LỤC

Mở đầu............................................................................................................................. 03
Phần A: Cơ sở lý thuyết
I. Các định luật Newton................................................................................................... 04
1. Định luật I Newton................................................................................................... 04
2. Định luật II Newton.................................................................................................. 04
3. Định luật II Newton................................................................................................. 06
II. Nguyên lý tương đối Galileo...................................................................................... 06
1. Phép biến đổi Galileo............................................................................................... 06
2. Định lý cộng vận tốc................................................................................................. 07
3. Nguyên lý tương đối Galileo.................................................................................... 07
III. Phương pháp động lực học........................................................................................ 07
1. Phương pháp động lực học-các nguyên tắc cơ bản.................................................. 08
2. Trình tự giải các bài toán bằng phương pháp động lực học.................................... 08
IV. Các bài toán động lực học......................................................................................... 09
1. Các bài toán thuận của động lực học........................................................................ 09
2. Các bài toán ngược của động lực học...................................................................... 09
Phần B: Một số bài tập ví dụ
Bài 1................................................................................................................................. 10
Bài 2................................................................................................................................. 11
Bài 3...................................................................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ
KHOA VẬT LÝ
Chuyên đề: Phương pháp Động lực học

Môn học: Cơ học 1
Sinh viên: Huỳnh Thị Tám
Lớp: Lý 1B
Khóa học: 2011-2015
Giáo viên hướng dẫn: Đoàn Tử Nghĩa
Huế, 1/2012
tiểu luận vật lý thpt - Chuyên đề: Phương pháp Động lực học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận vật lý thpt - Chuyên đề: Phương pháp Động lực học - Người đăng: tungbin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
tiểu luận vật lý thpt - Chuyên đề: Phương pháp Động lực học 9 10 706