Ktl-icon-tai-lieu

Tìm công thức tổng quát của dãy số

Được đăng lên bởi Nguyen Huy Thuan
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 867 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐI TÌM CÔNG THỨC TỔNG QUÁT
DÃY SỐ

2  2  ...  2

lim
x

un  un*  uˆn
2n1  1
un  n1
2
TRẦN DUY SƠN
Xuân kỷ sửu 2009
1

Đi tìm công thức tổng quát dãy số

Trần Duy Sơn

Giới thiệu
Dãy số là một phần của Đại số cũng như Giải tích toán học. Dãy số đóng một vai trò cực kì
quan trọng trong toán học cũng như nhiều lĩnh vực của đời sống. Trong các kì thi HSG quốc gia,
IMO (Olympic toán học quốc tế), hay những kì thi giải toán của nhiều tạp chí toán học các bài
toán về dãy số được xuất hiện khá nhiều và được đánh giá ở mức độ khó. Các bạn học sinh cũng
đã được làm quen với dãy số từ rất sớm, từ hồi tiểu học chúng đã được làm quen với các bài toán
về dãy số như: tìm quy luật của một dãy số đơn giản,…
Đây không phải một giáo trình về lí thuyết dãy số mà chỉ là một chuyên đề nhỏ trình bày một
vấn đề nhỏ trong lĩnh vực dãy số. Tập tài liệu này gần như một bài viết mở, như một cuộc trao
đổi, trò chuyên, trình bày con đường đi tìm công thức tổng quát của một số dạng dãy số cơ bản,
từ đó ứng dụng để giải một số bài toán.
Do đây là chuyên đề đầu tay của tôi, nên nội dung cũng như cách trình bày trong tài liệu này
chắc chắn còn nhiều thiếu xót, rất mong bạn đọc thông cảm và có ý kiến đóng góp để bài viết
được hoàn thiện. Mọi ý kiên đóng góp, phản hồi xin gửi về địa chỉ hòm thư:
ibelieveicanfly@ymail.com
Trần Duy Sơn
Xuân kỷ sửu 2009

2
______________________________________________________________________________
The love makes us stronger

Đi tìm công thức tổng quát dãy số

Trần Duy Sơn

Một số kí hiệu dùng trong tập tài liệu




CSN – Cấp số nhân
CSC – Cấp số cộng
CTTQ – Công thức tổng quát

3
______________________________________________________________________________
The love makes us stronger

Đi tìm công thức tổng quát dãy số

Trần Duy Sơn

Mục lục
Trang
Đi tìm công thức tổng quát dãy số………………………………………………………...

5

Phương trình sai phân tuyến tính………………………………………………………….

14

Sử dụng phép thế lượng giác để xác định CTTQ dãy số…………………………………

16

Các bài toán dãy số chọn lọc……………………………………………………………...

18

Bài tập đề nghị…………………………………………………………………………….

20

Tài liệu tham khảo………………………………………………………………………...

21

4
______________________________________________________________________________
The love makes us stronger

Đi tìm công thức tổng quát dãy số

Trần Duy Sơn

Đi tìm công thức tổng quát dãy số
Trong phần này, tôi và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu và nêu ý tưởng tìm CTTQ của một số
dạng dãy số bản. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một bài tập đơn giản trong ...
1
ĐI TÌM CÔNG THC TNG QUÁT
DÃY S
2 2 ... 2
lim
x
*
ˆ
n n n
u u u
1
1
2 1
2
n
n
n
u
TRẦN DUY SƠN
Xuân kỷ sửu 2009
Tìm công thức tổng quát của dãy số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm công thức tổng quát của dãy số - Người đăng: Nguyen Huy Thuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tìm công thức tổng quát của dãy số 9 10 374