Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu đề tài động cơ Hybrid

Được đăng lên bởi Yaung Bi
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 568 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT Ô TÔ
------

TÌM HIỂU ĐỀ TÀI

ĐỘNG CƠ HYBRID

Giáo viên hướng dẫn: TRẦN HOÀNG LUÂN
Họ và tên sinh viên : LÊ ANH TUẤN
Lớp

: CĐ-ÔTÔ5-12A

TP. HỒ CHÍ MINH, 2013-2014
LÊ ANH TUẤN-CD Ô TÔ 5/12A

Page 1

Mục lục
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN ÔTÔ HYBRID
1.1. Khái niệm chung.................................................................................................4
1.2. Xu hướng phát triển của ôtô hybrid....................................................................4
1.3. Phân loại ôtô hybrid............................................................................................5
1.3.1. Theo thời điểm phối hợp công suất.................................................................5
1.3.1.1. Chỉ sử dụng motor điện ở tốc độ chậm.........................................................5
1.3.1.2. Phối hợp khi cần công suất cao.....................................................................6
1.3.2. Theo cách phối hợp công suất giữa động cơ nhiệt và động cơ điện...............6
1.3.2.1. Kiểu nối tiếp.................................................................................................6
1.3.2.2. Kiểu song song..............................................................................................7
1.3.2.3. Kiểu hỗn hợp.................................................................................................8
1.3.2.4. So sánh giữa ba kiểu phối hợp công suất.....................................................9

CHƯƠNG II. CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA ÔTÔ HYBRID
2.1. Mô hình tổng quát của ôtô hybrid.......................................................................10
2.2. Động cơ đốt trong...............................................................................................11
2.3. Hộp số và bộ phân phối công suất (Hybrid Transaxle)......................................12
2.4. Motor điện và máy phát điện..............................................................................13
2.5. Bộ phận chuyển đổi điện (Inverter with Converter)...........................................13
2.6. Ắc-quy điện áp cao. (HV Battery - High Volt Battery).....................................14
2.7. Cáp nguồn............................................................................................................14
2.8. Ắc quy phụ..........................................................................................................15
2.9. Các bộ phận khác có công dụng hỗ trợ trê...
TRƯỜNG CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT Ô TÔ
------
TÌM HIỂU ĐỀ TÀI
ĐỘNG CƠ HYBRID

 
! "#$%%&$'(
)*+",-./(0'1$(0'2
LÊ ANH TUẤN-CD Ô TÔ 5/12A Page '
Tìm hiểu đề tài động cơ Hybrid - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu đề tài động cơ Hybrid - Người đăng: Yaung Bi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Tìm hiểu đề tài động cơ Hybrid 9 10 489