Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu giải thuật di truyền ứng dụng giải bài toán lập lịch

Được đăng lên bởi Lâm Phong
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 3046 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TÌM HIỂU GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ÁP DỤNG GIẢI BÀI TOÁN LẬP LICH
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

iso 9001 : 2008

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Địa điểm thực tập: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Đề tài:

Tìm Hiểu Giải Thuật Di Truyền
Ứng Dụng Giải Bài Toán Lập Lịch

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Đỗ Văn Chiểu
Sinh viên

:Hoàng Chính Nghĩa

Lớp

: CT901

Mã số: 090036
Khoá:9

Hải Phòng,3/2009
Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp _Hoàng Chính Nghĩa _Ct90125

1

TÌM HIỂU GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ÁP DỤNG GIẢI BÀI TOÁN LẬP LICH

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành bài báo cáo thực tập này, trước hết, em xin cảm ơn các thầy giáo, cô
giáo Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, những người đã dạy
dỗ, trang bị cho em những kiến thức chuyên môn trong bốn năm học,và giúp chúng em
hiểu rõ hơn các lĩnh vực đã nghiên cứu để hoàn thành đề tài được giao.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn xâu sắc nhất tới thầy giáo Thạc sĩ Đỗ Văn Chiểu, người
đã hướng dẫn, chỉ bảo tận tình để em hoàn thành quá trình thực tập.
Xin cảm ơn bạn bè và gia đình đã động viên cổ vũ, đóng góp ý kiến, trao đổi, động
viên trong suốt quá trình học cũng như làm tốt nghiệp, giúp em hoàn thành đề tài đúng
thời hạn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Hải Phòng, tháng 6 năm 2009
Sinh viên

Hoàng Chính Nghĩa

Báo Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp _Hoàng Chính Nghĩa _Ct90125

2

TÌM HIỂU GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ÁP DỤNG GIẢI BÀI TOÁN LẬP LICH

MUC LUC
LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................................4
CHƯƠNG I- TÌM HIỂU VỀ BÀI TOÁN LẬP LỊCH............................................................5
1.1 Tìm hiểu chung...................................................................................................................5
1.2 Các đặc tính của bài toán lập lịch.......................................................................................6
1.3 Bài Toán Lập Lịch Thời Khoá Biểu...................................................................................6
1.3.1 Giới thiệu bài toán.....................................................................................................6
1.3.2 Dữ liệu bài toán.........................................................................................................6
1.4 Một số bước cơ bản để giải quyết bài toán lập lịch thời khoá biếu...................................7
CHƯƠNG II-GIẢI THUẬT DI TRUYỀN (GAs)..................................................................
M HIỂU GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ÁP DỤNG GIẢI BÀI TN LẬP LICH
BỘ GO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC N LẬP HẢI PNG
iso 9001 : 2008
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Địa điểm thực tập: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Đề tài:
Tìm Hiểu Giải Thuật Di Truyền
Ứng Dụng Giải Bài Toán Lập Lịch
Giáo viên hướng dẫn: Th.S Đỗ Văn Chiểu
Sinh viên :Hoàng Chính Nghĩa Mã số: 090036
Lớp : CT901 Khoá:9
Hải Phòng,3/2009
o Cáo Đồ Án Tốt Nghiệp _Hoàng Cnh Nga _Ct90125
1
Tìm hiểu giải thuật di truyền ứng dụng giải bài toán lập lịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu giải thuật di truyền ứng dụng giải bài toán lập lịch - Người đăng: Lâm Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Tìm hiểu giải thuật di truyền ứng dụng giải bài toán lập lịch 9 10 49