Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về công nghệ sản xuất dứa nước đường đóng hộp

Được đăng lên bởi Dung Vo
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 9160 lần   |   Lượt tải: 52 lần
Bộ Công Thương
Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM
Khoa Công Nghệ Thực Phẩm

TIỂU LUẬN CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN VÀ 
CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM
Đề tài : Tìm hiểu về công nghệ sản xuất dứa
nước đường đóng hộp

GVHD

: Hoàng Thị Trúc Quỳnh

Nhóm

: 18

Thành viên

: Trần Tuấn Anh

3005080406

Trần Thị Thu Hằng

3005080015

Võ Ngọc Khánh

3005080027

Bộ Công Thương

TP. Hồ Chí Minh, tháng 05/2011

Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM
Khoa Công Nghệ Thực Phẩm

TIỂU LUẬN CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN VÀ 
CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM
Đề tài : Tìm hiểu về công nghệ sản xuất dứa
nước đường đóng hộp

GVHD

: Hoàng Thị Trúc Quỳnh

Nhóm

: 18

Thành viên : Trần Tuấn Anh

3005080406

Trần Thị Thu Hằng 3005080015

Võ Ngọc Khánh

3005080027

Bài tiểu luận

Công nghệ bảo quản và chế biến nông sản

Mục lục
Trang

Tra
Đặt vấn đề....................................................................................................................5
Chương 1 : SƠ LƯỢC VỀ NGÀNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐỒ HỘP
1.1. Lịch sử phát triển..................................................................................................7
1.2. Ý nghĩa ..................................................................................................................8
1.3. Giới thiệu và phân loại đồ hộ................................................................................9
1.3.1. Các loại đồ hộp chế biến từ rau.......................................................................9
1.3.2. Các loại đồ hộp chế biến từ quả.....................................................................10
1.3.3. Các loại đồ hộp chế biến từ thịt ...................................................................10
1.3.4. Các loại đồ hộp chế biến từ thủy sản............................................................11
1.3.5. Các loại đồ hộp chế biến từ sữa ....................................................................11
Chương 2 : CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DỨA NƯỚC ĐƯỜNG ĐỐNG HỘP
2.1. Yêu cầu nguyên liệu và phương pháp bảo quản trước khi chế biến.................13
2.1.1. Yêu cầu của nguyên liệu...............................................................................13
2.1.1.1. Dứa............................................................................................................13
2.1.1.2. Nước..........................................................................................................15
2.1.1.3. Đường.................................................................................
Bộ Công Thương
Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM
Khoa Công Nghệ Thực Phẩm
TI U LU N CÔNG NGH B O QU N VÀ
CH BI N NÔNG S N TH C PH M
Đề tài : Tìm hiểu về công nghệ sản xuất dứa
nước đường đóng hộp
GVHD : Hoàng Thị Trúc Quỳnh
Nhóm : 18
Thành viên : Trần Tuấn Anh 3005080406
Trần Thị Thu Hằng 3005080015
Võ Ngọc Khánh 3005080027
Tìm hiểu về công nghệ sản xuất dứa nước đường đóng hộp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về công nghệ sản xuất dứa nước đường đóng hộp - Người đăng: Dung Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Tìm hiểu về công nghệ sản xuất dứa nước đường đóng hộp 9 10 740