Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiều về Natri

Được đăng lên bởi Trần Anh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA HÓA

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA HÓA

NGUYÊ
N TỐ
NHÓM
IA:
NATRI
HÀNG KHÁNH DUY

0

KHOA HÓA

Mục lục

NGUYÊ
N TỐ
NHÓM NATRI
IA:
I.TỔNG QUAN:

HÀNG KHÁNH DUY

1

KHOA HÓA

N

atri (từ tiếng Latinh: natrium; có thể viết là nátri) là tên một nguyên
tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Na và số
nguyên tử bằng 11. Natri là kim loại mềm, màu trắng bạc, hoạt động
mạnh, và thuộc nhóm kim loại kiềm; nó chỉ có một đồng vị bền
23
là Na. Kim loại nguyên chất không có mặt trong tư nhiên nhưng để có được dạng
này phải điều chế từ các hợp chất của nó; natri được Humphry Davy cô lập đầu
tiên năm 1807 bằng cách điện phân natri hyđrôxít. Natri là nguyên tố phổ biến
nhất thứ 6 trong vỏ Trái Đất.

C

II.HỢP CHẤT
lorua natri, được biết đến nhiều hơn như muối ăn, là hợp chất phổ biến
nhất của natri, nhưng natri còn có mặt trong nhiều khoáng chất, chẳng
hạn amphibôn, cryôlit, muối mỏ, diêm tiêu, zêôlit, v.v. Các hợp chất của
natri rất

quan trọng trong các công nghiệp hóa chất, thủy tinh, luyện kim, sản xuất giấy,
dầu mỏ, xà phòng và dệt may. Nói chung xà phòng là muối của natri với các axít
béo.
Các hợp chất quan trọng nhất đối với công nghiệp là muối (NaCl), sôđa khan
(Na2CO3), bột nở (NaHCO3), xút ăn da (NaOH), diêm tiêu Chile (NaNO 3), đi- và trinatri phốtphat, thiôsulfat natri (hypô, Na2S2O3.5H2O), và borax (Na2B4O7.10H2O).

III.LỊCH SỬ:
Natri đã được biết đến trong các hợp chất, nhưng đã không được cô lập cho
đến tận năm 1807 khi Humphry Davy điều chế ra nó bằng cách điện phân xút
ăn da. Ở châu Âu thời Trung cổ các hợp chất của natri với tên Latinh sodanum
đã được sử dụng như là thuốc chữa đau đầu. Ký hiệu của natri, Na, có nguồn
gốc từ tên Latinh kiểu mới của hợp chất phổ biến nhất của nó có tên gọi

HÀNG KHÁNH DUY

2

KHOA HÓA

natrium, có nguồn gốc từ nítron trong tiếng Hy Lạp, một dạng của muối tự
nhiên.

Humphry Davy

G

IV.THUỘC TÍNH:

iống như các kim loại
kiềm khác, natri là một
kim loại mềm, nhẹ, màu
trắng bạc, là nguyên tố có
phản ứng hóa học mạnh nên không
thể tìm thấy ở dạng tự do trong thiên
nhiên. Natri nổi trong nước và có
phản ứng mãnh liệt với nước, tạo ra
hiđrô và các ion hiđrôxít. Nếu được

chế thành dạng
bột đủ mịn, natri
sẽ tự bốc cháy
trong không khí.
Tuy nhiên, nó thông thường không
bốc cháy trong không khí có nhiệt độ
dưới 388 K (khoảng 115 °C). Ngọn lửa
của các hợp chất chứa natri có màu
vàng.

Màu vàng của ngọn lửa khi đốt Natri hoặc các hợp chất của Natri.
HÀNG KHÁNH DUY

3

KHOA HÓA
...

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA HÓA
HÀNG KHÁNH DUY
NGUYÊ
N TỐ
NHÓM
IA:
NATRI
Tìm hiều về Natri - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiều về Natri - Người đăng: Trần Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tìm hiều về Natri 9 10 602