Ktl-icon-tai-lieu

Tín hiệu hệ thống

Được đăng lên bởi bienquy
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 837 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ET 2060
Biến đổi Laplace
TS. Đặng Quang Hiếu

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Viện Điện tử - Viễn thông

2011-2012

Giới thiệu về biến đổi Laplace
Xét hệ thống LTI với đáp ứng xung h(t) và đầu vào x(t) = e st , ta
có:
y (t) = H(s)e st
trong đó
H(s) =

∞

h(t)e −st dt

−∞
◮

Có thể coi biến đổi Fourier là trường hợp riêng của biến đổi
Laplace (với s = jΩ).

◮

Phân tích hệ thống LTI, đặc biệt là tính ổn định.

◮

Ứng dụng trong lý thuyết mạch, lý thuyết điều khiển, v.v.

Định nghĩa
L
s

t
L−1

Biến đổi Laplace

L

x(t) ←−
−→ X (s)
trong đó s là biến số phức: s = σ + jΩ.
∞

X (s)

x(t)e −st dt

−∞

Ví dụ: Tìm biến đổi Laplace của x(t) = e at u(t)

Liên hệ với biến đổi Fourier
◮

Biến đổi Fourier là biến đổi Laplace xét trên trục ảo s = jΩ.
X (jΩ) = X (s)|s=jΩ

◮

Biến đổi Laplace là biến đổi Fourier của x(t)e −σt
X (s) =

∞
−∞

◮

x(t)e −(σ+jΩ)t dt = FT{x(t)e −σt }

Miền hội tụ (ROC) là những giá trị của s trên mặt phẳng
phức sao cho X (s) < ∞ (tức là tồn tại biến đổi Fourier của
x(t)e −σt ). Điều kiện hội tụ:
∞
−∞

|x(t)e −σt |dt < ∞

Ví dụ

Tìm biến đổi Laplace và vẽ miền hội tụ cho các trường hợp sau:
(a) x(t) = δ(t)
(b) x(t) = −e at u(−t)

(c) x(t) = e 2t u(t) + e 3t u(−t)

(d) x(t) = cos(Ω0 t)u(t)

Điểm cực và điểm không
◮
◮
◮

Điểm cực: s = spk nếu X (spk ) = ∞.

Điểm không: s = s0k nếu X (s0r ) = 0.
Nếu X (s) biểu diễn bởi một hàm hữu tỉ:
X (s) =

N(s)
D(s)

thì spk là nghiệm của đa thức D(s) và s0r là nghiệm của đa
thức N(s).
Ví dụ: Tìm biến đổi Laplace và vẽ các điểm cực, điểm không
x(t) = δ(t) − 3e −2t u(t) + 2e t u(t)

Các tính chất của ROC

(i) ROC chứa các dải song song với trục ảo trên mặt phẳng s.
(ii) ROC không chứa các điểm cực
(iii) Nếu x(t) có chiều dài hữu hạn và
sẽ là cả mặt phẳng phức.

∞
−∞ |x(t)|dt

< ∞ thì ROC

(iv) Nếu x(t) là dãy một phía (trái hoặc phải) thì ROC?
(v) Nếu x(t) là dãy hai phía thì ROC?

Biến đổi Laplace ngược
Áp dụng biến đổi Fourier ngược:
x(t)e
Ta có:

−σt

1
=
2π

∞

X (σ + jΩ)e jΩt dΩ

−∞

1
x(t) =
2πj

σ+j∞

X (s)e st ds

σ−j∞

◮

Nếu X (s) là hàm hữu tỷ thì biến đổi ngược bằng cách khai
triển thành các phân thức tối giản.

◮

Lưu ý về ROC.

Ví dụ: Tìm biến đổi ngược của
X (s) =

−5s − 7
,
(s + 1)(s − 1)(s + 2)

ROC : −1 < Re{s} < 1

Các tính chất
◮

Tuyến tính

◮

Dịch thời gian: x(t − t0 ) ←−
−→ e −st0 X (s)

◮
◮
◮
◮
◮
◮
◮
◮

L

L

Dịch trên miền s: e s0 t x(t) ←−
−→ X (s − s0 )
L

Co dãn: x(at) ←−
−→

1
|a| X (s/a)
L
∗

Liên hợp phức: x ∗ (t) ←−
−→ X (s ∗ )
L

Chập: x1 (t) ∗ x2 (t) ←−
...
ET 2060
Biến đổi Laplace
TS. Đặng Quang Hiếu
http://ss.edabk.org
Tờng Đại học Bách Khoa Nội
Viện Điện t - Viễn thông
2011-2012
Giới thiệu về biến đổi Lapl ace
Xét hệ thống LTI với đáp ứng xung h(t) đầu vào x(t) = e
st
, ta
có:
y(t) = H(s)e
st
trong đó
H(s) =
−∞
h(t)e
st
dt
thể coi biến đổi Fourier trường hợp riêng của biến đổi
Laplace (với s = j).
Phân tích hệ thống LTI, đặc biệt tính ổn định.
ng dụng trong thuyết mạch, thuyết điều khiển, v.v.
Tín hiệu hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tín hiệu hệ thống - Người đăng: bienquy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tín hiệu hệ thống 9 10 331