Ktl-icon-tai-lieu

Tính Đa giác Sử dụng phần mềm ArcGIS 9

Được đăng lên bởi hanhlespdn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 630 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tính Đa giác Sử dụng phần mềm
ArcGIS 9
Text Size: S M L XL

Trang này sẽ giúp mô tả làm thế nào để tính toán diện tích đa giác từ một file hình
dạng.

Chỉ định một chiếu cho File Shape
(Nếu nó đã không được thực hiện đã được).
1.
2.
3.
4.
5.

Thêm các tập tin chứa hình dạng đa giác để ArcMap. Dự án Re-hình dạng tập
tin từ địa lý vào một hệ thống Phối hợp Metric như vũ ngang Mercator,
NAD93.
Nhấp chuột phải vào các khung Layers dữ liệu và chọn Properties. Trong
Chọn một nhấp chuột Phối hợp hệ thống trên được xác định trước - Dự
Phối hợp hệ thống - UTM - NAD 1983 - UTM Zone 17N.
Chọn các tập tin hình dạng trong bảng ArcMap lục, nhấp chuột phải và chọn
dữ liệu - Số liệu xuất khẩu - Sử dụng hệ thống Phối hợp Tương tự như các
khung dữ liệu.
Lưu file hình dạng đầu ra như xxxUTM.shp.
Thêm các tập tin dữ liệu xuất khẩu như là một lớp bản đồ.

Tính Diện tích
Tính diện tích đa giác có thể được thực hiện bằng cách sử dụng tính Field.
1.

Trong ArcMap, mở bảng thuộc tính của file hình dự. Kích chuột phải vào
layer - Open Attribute Table.

Nhấp vào nút Option và chọn trường Thêm .... Trong các loại trường hộp
thoại Add hoặc chọn:
o
Tên: AreaSqKm
o
Loại: Double
o
Độ chính xác: 16
o
Quy mô: 8
2. Click vào OK.
3. Click vào tiêu đề cột mới này - AreaSqKm - để làm cho nó lĩnh vực hoạt
động.
4. Nhấp chuột phải vào tiêu đề và chọn Tính toán giá trị. Nhấn Yes để tiếp tục.
Hộp trường Máy tính sẽ xuất hiện.
Kiểm tra Hộp Advanced và viết biểu thức sau đây trong hộp Pre-logic
Script văn bản VBA Code:

Dim ra: như tăng gấp đôi
Dim pArea: Iarea
Đặt pArea: [hình]
Đầu ra: pArea.area
Viết sau trong biểu thức tính toán cho AreaSqKm =:
o
Output/1000000.
Click Apply và OK.
o
o
o
o

5.
6.

Các khu vực của cây số vuông đã được tính cho mỗi đa giác trong lớp.

Tính toán giá trị khu vực cho mỗi tính năng trong một lớp học tính năng đa giác

Minh họa

Cách sử dụng lời khuyên



Công cụ này tôn vinh môi trường hệ thống phối hợp đầu ra . Tính năng hình
học dự kiến sẽ phối hợp hệ thống đầu ra trước khi phân tích.
Các lĩnh vực F_AREA tạo ra trong lớp tính năng đầu ra sẽ được dân cư với
các giá trị đại diện cho khu vực của đa giác trong các đơn vị vuông của hệ
thống phối hợp đầu ra.



Công cụ này rất hữu ích trong việc xác định trọng lượng cho tương tác
intrazonal. Tìm hiểu thêm về mô hình hóa mối quan hệ không gian - Tự tiềm
năng .



Công cụ này có thể được sử dụng để tính toán một giá trị khu vực cho một đa
giác vùng nghiên cứu. Một tham số giá trị khu vực được kết hợp với hàng
xóm gần nh...
Tính Đa giác Sử dụng phần mềm
ArcGIS 9
Text Size: S M L XL
Trang này sẽ giúp mô tả làm thế nào để tính toán diện tích đa giác từ một file hình
dạng.
Chỉ định một chiếu cho File Shape
(Nếu nó đã không được thực hiện đã được).
1. Thêm các tập tin chứa hình dạng đa giác để ArcMap. Dự án Re-hình dạng tập
tin từ địa lý vào một hệ thống Phối hợp Metric như vũ ngang Mercator,
NAD93.
2. Nhấp chuột phải vào các khung Layers dữ liệu và chọn Properties. Trong
Chọn một nhấp chuột Phối hợp hệ thống trên được xác định trước - Dự
Phối hợp hệ thống - UTM - NAD 1983 - UTM Zone 17N.
3. Chọn các tập tin hình dạng trong bảng ArcMap lục, nhấp chuột phải và chọn
dữ liệu - Số liệu xuất khẩu - Sử dụng hệ thống Phối hợp Tương tự như các
khung dữ liệu.
4. Lưu file hình dạng đầu ra như xxxUTM.shp.
5. Thêm các tập tin dữ liệu xuất khẩu như là một lớp bản đồ.
Tính Diện tích
Tính diện tích đa giác có thể được thực hiện bằng cách sử dụng tính Field.
1. Trong ArcMap, mở bảng thuộc tính của file hình dự. Kích chuột phải vào
layer - Open Attribute Table.
Nhấp vào nút Option và chọn trường Thêm .... Trong các loại trường hộp
thoại Add hoặc chọn:
o Tên: AreaSqKm
o Loại: Double
o Độ chính xác: 16
o Quy mô: 8
2. Click vào OK.
3. Click vào tiêu đề cột mới này - AreaSqKm - để làm cho nó lĩnh vực hoạt
động.
4. Nhấp chuột phải vào tiêu đề và chọn Tính toán giá trị. Nhấn Yes để tiếp tục.
Hộp trường Máy tính sẽ xuất hiện.
Kiểm tra Hộp Advanced và viết biểu thức sau đây trong hộp Pre-logic
Script văn bản VBA Code:
Tính Đa giác Sử dụng phần mềm ArcGIS 9 - Trang 2
Tính Đa giác Sử dụng phần mềm ArcGIS 9 - Người đăng: hanhlespdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tính Đa giác Sử dụng phần mềm ArcGIS 9 9 10 40