Ktl-icon-tai-lieu

TĨNH HỌC CHẤT LƯU

Được đăng lên bởi Hội Kaka
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 775 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương trình cơ bản của tĩnh học chất lỏng

1.Ápsuấtthủytĩnh.

2.Phươngtrìnhcơbản.

Ápsuấtthủytĩnh

Phươngtrìnhcơbản

•

 

•

Z:chiềucao

Xácđịnh áp suất thủytĩnhtrongkhối chất lỏng tại các
điểmkhácnhau.

Ứng dụng của phương trình
cơ bản tĩnh học chất lỏng

Địnhluậtpascal.

Sựcânbằngchấtlỏngtrongbìnhthôngnhau.

Áplựccủachấtlỏnglênđáyvàthànhbình.

Địnhluậtpascal.

•

Địnhluật:Độ tăng áp suất lên một chất lỏng chứa trong bình kín
được truyền nguyên vẹn cho mọiđiểmcủa chất lỏng và
thànhbình.

P=pa + ρgh
pa :ápsuất tác dụng lên
bềmặt chất lỏng
ρ :khối lượng riêng của
chấtlỏng
g:làgia tốc trọngtrường
h:khỏang cách tính từ bề mặt
chất lỏng đến điểm cần xét.

Sựcânbằngchấtlỏngtrongbìnhthôngnhau

••

ỞbìnhA:
 
PA= P0+gz1

•

ỞbìnhB:

PB= P0+gz2

Áplựccủachấtlỏnglênđáyvàthànhbình

•

Áp suất trên thành bình thay đổitheochiềusâu của chất
lỏng chứa trongbìnhvàđược tính theo côngthức

PA= P0+ρ.g.h

...





TĨNH HỌC CHẤT LƯU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TĨNH HỌC CHẤT LƯU - Người đăng: Hội Kaka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
TĨNH HỌC CHẤT LƯU 9 10 506