Ktl-icon-tai-lieu

tính sai số vldc

Được đăng lên bởi Pham Trong Luc
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÍ KÍP 1: TUYỆT TRƯỚC TƯƠNG SAU
* Ưu điểm: Dễ làm dễ nhớ
* Nhược điểm: Do phải tính đạo hàm nên đôi khi gặp những hàm phức tạp, tính
toán mà không chắc tay thì rất dễ nhầm lẫn. Mà thường thì chúng ta toàn gặp
xương xẩu chứ mấy khi gặp miếng ngon, nên phương pháp này cũng ít khi dùng
lắm  đọc để biết thêm là chính.
* Kiến thức cần biết:





Biết vẽ tam giác (tức là ký hiệu delta Δ)  cái này chắc trẻ con cũng biết
Biết là tính cộng, trừ, nhân, chia  hết cấp 1 là biết rồi.
Biết tính đạo hàm  hết lớp 11 là đã biết
Biết tính đạo hàm riêng  chắc là chưa học nhưng vẫn phải biết 
nguyên tắc thì rất đơn giản tính đạo hàm riêng theo biến nào thì coi các
biến còn lại là hằng số  cứ thế mà tính thôi (ví dụ nếu hàm của chúng ta
là f(x, y, z), thì khi tính đạo hàm riêng theo ẩn x thì hãy coi y, z chỉ là một
hằng số  very dễ hiểu phải không?).
 Biết ký hiệu đạo hàm, đạo hàm riêng (không phải loại phẩy phẩy trên đầu
như học thời phổ thông đâu, lên đại học nó phải khác chứ  phải đẳng
cấp hơn và nguy hiểm hơn ).
o Đạo hàm tòan phần:
o Đạo hàm riêng phần:
 về công thức tính toán thì chả khác nhau mấy, thường đặc điểm
nhận dạng dễ nhất là nếu chỉ có 1 biến thì đạo hàm tòan phần (tức là
một mình một ngựa thì tòan phần), nếu nhiều biến thì đạo hàm riêng
(tức là khi có nhiều đối thủ cạnh tranh thì chúng ta phải chơi kiểu solo
chứ đừng đánh cả party  die là chắc chắn). Và cứ nhớ tòan phần thì
là d còn riêng phần thì là (nói thật tôi cũng phải mất thời gian khá
dài mới nhận biết được hai cái ký hiệu này  chứng tỏ hồi xưa cũng
không thông minh gì cho lăm *.*)
 Biết về vi phân  thực ra vi phân và đạo hàm luôn liên quan chặt chẽ với
nhau và thường kí hiệu là chữ d (vi phân của x là dx, vi phân của táo thì là
dtáo  quá dễ)  công thức tính vi phân tổng quát là: df(x) = f’(x)dx 
cái này phổ thông nếu ai để ý một chút thì cũng đã biết (nhưng chắc số
lượng để ý chỉ khoảng 1% *_*)

 Biết về vi phân riêng phần  chắc nghe lần đầu  thì bây giờ sẽ biết 
công thức cũng đơn giản thôi.

Ba màu xanh đỏ lòe loẹt chính là ba cái vi phân riêng phần  tóm lại công
thức tổng quát của vi phân riêng của hàm F theo biến x bất kỳ là:
* Thực hành:
Biết thì cũng khá nhiều nhưng tóm lại đối với cách 1 các bạn chỉ cần nhớ hai
công thức là xong.
| |

(1):

| |

| |

 đây chính là công thức tính sai số tuyệt

đối.
 đây là công thức tính sai số tương đối

(2):

Chú ý: Quan trọng nhất là tính được ba cái đạo hàm riêng theo x, y, z (màu đỏ)
 do đó khi đạo hàm phải rất rất cẩn thận.
V...
BÍ KÍP 1: TUYỆT TRƯỚC TƯƠNG SAU
* Ưu điểm: D làm d nh
* Nhược điểm: Do phải tính đạo hàm nên đôi khi gp nhng hàm phc tp, tính
toán không chc tay thì rt d nhm ln. thường thì chúng ta toàn gp
xương xẩu ch my khi gp miếng ngon, nên phương pháp này cũng ít khi dùng
lm đọc để biết thêm là chính.
* Kiến thc cn biết:
Biết v tam giác (tc là ký hiệu delta Δ) cái này chc tr con cũng biết
Biết là tính cng, tr, nhân, chia hết cp 1 là biết ri.
Biết tính đạo hàm hết lớp 11 là đã biết
Biết tính đạo hàm riêng chắc chưa học nhưng vẫn phi biết
nguyên tc thì rất đơn giản tính đạo hàm riêng theo biến nào thì coi các
biến còn li là hng s c thế mà tính thôi (ví d nếu hàm ca chúng ta
f(x, y, z), thì khi tính đo hàm riêng theo n x thì hãy coi y, z ch là mt
hng s very d hiu phi không?).
Biết ký hiu đạo hàm, đo hàm riêng (không phi loi phy phẩy trên đu
như học thi ph thông đâu, lên đại hc phi khác ch phải đẳng
cấp hơn và nguy hiểm hơn ).
o Đạo hàm tòan phn:


o Đạo hàm riêng phn:


v công thc tính toán thì ch khác nhau mấy, thường đặc điểm
nhn dng d nht nếu ch 1 biến thì đạo hàm tòan phn (tc
mt mình mt nga thì tòan phn), nếu nhiu biến tđo hàm riêng
(tc là khi có nhiều đối th cnh tranh thì chúng ta phải chơi kiểu solo
ch đừng đánh cả party die chc chn). c nh tòan phn thì
d còn riêng phn thì (nói thật tôi cũng phải mt thi gian k
dài mi nhn biết được hai cái hiu này chng t hồi xưa cũng
không thông minh gì cho lăm *.*)
Biết v vi phân thực ra vi phân và đạo hàm luôn liên quan cht ch vi
nhau và thường kí hiu là ch d (vi phân ca x là dx, vi phân ca táo thì là
dtáo quá d) công thc tính vi phân tng quát là: df(x) = f’(x)dx
cái này ph thông nếu ai đ ý một chút tcũng đã biết (nhưng chắc s
ợng để ý ch khong 1% *_*)
tính sai số vldc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tính sai số vldc - Người đăng: Pham Trong Luc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
tính sai số vldc 9 10 958