Ktl-icon-tai-lieu

tinh thể

Được đăng lên bởi natylovely
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ BỘ MÔN
ĐỊA CHẤT ĐẠI CƯƠNG
Đây là câu hỏi mẫu, chỉ mang tính minh họa…!!
1. Tại sao nhóm khoáng vật silicat lại có nhiều trong vỏ trái đất ?
2. Trong các kiểu nối giữa nguyên tử thì kiểu nối nào thường có trong các khoáng
vật ?
3. Khoáng vật nào chỉ có 1 nguyên tố ?
4. Hãy nói sự kết hợp của Cl và Na để tạo thành muối halit ?
5. Màu của khoáng vật có sử dụng để xác định khoáng vật được không ?
6. Hãy nêu tính chất nhận diện của khoáng vật thạch anh ?
7. Thế nào là đá, hãy vẽ chu trình đá ?
8. Làm thế nào để phân biệt magma phun trào và magma xâm nhập ?
9. Thế nào là đá trầm tích ?
10. Nguyên nhân làm mất đi tính bền vững của các loại đất đá ?
11. Thế nào là phong hóa ?, cơ nguyên của sự phong hóa ?
12. Thế nào là chu kì tạo đá trầm tích ?
13. Thế nào là phong hóa vật lí, phong hóa hóa học ? Cho ví dụ
14. Tróc vỏ hóa tròn là gì ?
15. Thủy phân là gì ?
16. Mức độ bền vững của các loại khoáng vật ?
17. Các yếu tố chi phối đất ?
18. Xâm thực là gì ?, Các tác nhân chính của hiện tượng xâm thực ?
19. Chuyển động khối là gì ?
20. Vai trò của nước trong chuyển động khối ?. Triền dốc có ảnh hưởng đến
chuyển động khối không ?, chứng minh ?
21. Thế nào là đất chùi chậm ? Trượt sụp ?
22. Ứng dụng của nghiên cứu chuyển động khối ?, Mục đích của nghiên cứu
chuyển động khối ?
23. Ống khói tiên là gì ?, Nghiên cứu ống khói tiên để làm gì ?
24. Sông khác suối như thế nào ?
25. Thế nào là lưu vực ?, có bao nhiêu kiểu lưu vực ?
26. Chuyển động của dòng chảy ?, Thế nào là ao lưỡi liềm ?, Đồng bồi ?, Khúc
uốn ?, Thềm sông ?, Nôi khổng lồ ?
27. Có bao nhiêu cách vận chuyển của dòng nước ?

1. Tại sao nhóm kv gốc Silicat lại có nhiều trong vỏ TĐ
- Ta thấy Trong vỏ TĐ chủ yếu các nguyên tố O2, Al, Si, Na , Mg, Fe, nhưng trong đó
chủ yếu là O2, Si, chiếm hàm lượng % lớn. ) liệt kê ra)
- Mặt khác Vỏ TĐ gồm vỏ lục địa và vỏ đại dương. Trên thực tế vỏ lục địa gồm đá
magma và đá BC . Theo Clarke & Washington 1924 vỏ lục địa 95% đá Magma & đá
BC mà hàm lượng SiO2 trong đá axít (magma) > 65% .vì vậy tất nhiên trrong vỏ TĐ
có nhìu gốc Silicat. (S-O)
2. Trong các khoáng vật là liên kết cộng hoá trị giữa các nguyên tử và ô mạng
tinh thể với nhau (Xem thêm sách Tinh thể- Khoáng vật )
3.Khoáng vật chỉ có một nguyên tố.
- Ta bít kv gồm 2 loại là : Khoáng vật đơn khoáng và khoáng vật đá khoáng
+ Đa khoáng : Cấu tạo từ 2 ng/tố trở nên như Pyrit ( FeS2), …
+ Đơn khoáng: cấu tạo từ 1 ng/tố : như các kv như: Ag, Au, C, …
4.Sự kết hợp giũa Na & Cl - Muối ăn. (Sách 23)
5. Màu...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ BỘ MÔN
ĐỊA CHẤT ĐẠI CƯƠNG
Đây là câu hỏi mẫu, chỉ mang tính minh họa…!!
1. Tại sao nhóm khoáng vật silicat lại có nhiều trong vỏ trái đất ?
2. Trong các kiểu nối giữa nguyên tử thì kiểu nối nào thường có trong các khoáng
vật ?
3. Khoáng vật nào chỉ có 1 nguyên tố ?
4. Hãy nói sự kết hợp của Cl và Na để tạo thành muối halit ?
5. Màu của khoáng vật có sử dụng để xác định khoáng vật được không ?
6. Hãy nêu tính chất nhận diện của khoáng vật thạch anh ?
7. Thế nào là đá, hãy vẽ chu trình đá ?
8. Làm thế nào để phân biệt magma phun trào và magma xâm nhập ?
9. Thế nào là đá trầm tích ?
10.Nguyên nhân làm mất đi tính bền vững của các loại đất đá ?
11.Thế nào là phong hóa ?, cơ nguyên của sự phong hóa ?
12.Thế nào là chu kì tạo đá trầm tích ?
13.Thế nào là phong hóa vật lí, phong hóa hóa học ? Cho ví dụ
14.Tróc vỏ hóa tròn là gì ?
15.Thủy phân là gì ?
16.Mức độ bền vững của các loại khoáng vật ?
17.Các yếu tố chi phối đất ?
18.Xâm thực là gì ?, Các tác nhân chính của hiện tượng xâm thực ?
19.Chuyển động khối là gì ?
20.Vai trò của nước trong chuyển động khối ?. Triền dốc có ảnh hưởng đến
chuyển động khối không ?, chứng minh ?
21.Thế nào là đất chùi chậm ? Trượt sụp ?
22.Ứng dụng của nghiên cứu chuyển động khối ?, Mục đích của nghiên cứu
chuyển động khối ?
23.Ống khói tiên là gì ?, Nghiên cứu ống khói tiên để làm gì ?
24.Sông khác suối như thế nào ?
25.Thế nào là lưu vực ?, có bao nhiêu kiểu lưu vực ?
26.Chuyển động của dòng chảy ?, Thế nào là ao lưỡi liềm ?, Đồng bồi ?, Khúc
uốn ?, Thềm sông ?, Nôi khổng lồ ?
27.Có bao nhiêu cách vận chuyển của dòng nước ?
tinh thể - Trang 2
tinh thể - Người đăng: natylovely
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
tinh thể 9 10 386