Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán chiếu sáng

Được đăng lên bởi khiemkc87
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 946 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG 8 : TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG
8-1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHIẾU SÁNG
1. Đặc điểm:
2. Các yêu cầu cơ bản:

CHƯƠNG 8 : TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG
8-1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHIẾU SÁNG
2. Các yêu cầu cơ bản

CHƯƠNG 8 : TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG
8-1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHIẾU SÁNG
3. Các hình thức chiếu sáng
a. Hệ thống chiếu sáng làm việc
* Hệ thống chiếu sáng chung:
Là hệ thống chiếu sáng cho bề mặt làm việc của phân xưởng có độ rọi
đồng đều tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động trong phân xưởng
+ Phân bố đều:
+ Phân bố chọn lọc:
- Ưu điểm, nhược điểm:
Ưu điểm:
Tạo nên độ rọi đều có ảnh hưởng rất tốt tới mắt, có thể dùng đèn
chiếu sáng công suất lớn để nâng cao hiệu suất chiếu sáng.
Nhược điểm:
Lãng phí điện năng vì không phải chỗ nào cũng yêu cầu độ rọi như
nhau.

CHƯƠNG 8 : TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG
8-1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHIẾU SÁNG
3. Các hình thức chiếu sáng
a. Hệ thống chiếu sáng làm việc
* Hệ thống chiếu sáng chung:
* Chiếu sáng cục bộ.
- Ưu điểm:
+ Tạo ra độ rọi cao ở những nơi cần thiết
+ Có thể điều chỉnh được hướng chiếu sáng.
+ Có thể dùng các đèn chiếu sáng điện áp thấp để nâng cao hiệu xuất.
+ Khi không làm việc có thể tắt đèn do đó tiết kiệm điện năng.

CHƯƠNG 8 : TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG
8-1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHIẾU SÁNG
3. Các hình thức chiếu sáng
a. Hệ thống chiếu sáng làm việc
b. Hệ thống chiếu sáng sự cố.
Là hệ thống chiếu sáng tạo ra ánh sáng cần thiết, khi xẩy ra sự cố mạng
chiếu sáng chính. Hệ thống chiếu sáng sự cố phải bảo đảm có đủ ánh
sáng để công nhân sơ tán khỏi nơi nguy hiểm hoặc tiến hành thao tác sử
lý sự cố.

CHƯƠNG 8 : TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG
8-1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHIẾU SÁNG
3. Các hình thức chiếu sáng
a. Hệ thống chiếu sáng làm việc
b. Hệ thống chiếu sáng sự cố.
* Đặc điểm của hệ thống chiếu sáng sự cố:
- Nhà sản xuất có trên 50 công nhân phải có hệ thống chiếu sáng sự cố.
- Nguồn cung cấp cho chiếu sáng sự cố phải lấy từ nguồn dự phòng
hoặc tổ ác qui.
- Hệ thống chiếu sáng sự cố có thể làm việc đồng thời với hệ thống chiếu
sáng làm việc hoặc phải có thiết bị tự động đóng tức thời hệ thống chiếu
sáng sự cố vào hoạt động khi hệ thống chiếu sáng làm việc bị sự cố.
- Chiếu sáng sự cố có thể có hai bộ phận, một bộ phận làm việc đồng thời
với chiếu sáng làm việc, một bộ phận được tự động đóng hoặc đóng bằng
tay khi hệ thống chiếu sáng làm việc bị sự cố.

CHƯƠNG 8 : TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG
8-1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHIẾU SÁNG
3. Các hình thức chiếu sáng
a. Hệ thống chiếu sáng làm việc
b. Hệ thống chiếu sáng sự cố.
c. Hệ thống chiếu sáng ngoài trời.
C...
CHƯƠNG 8 : TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG
8-1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHIẾU SÁNG
1. Đặc điểm:
2. Các yêu cầu cơ bản:
Tính toán chiếu sáng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán chiếu sáng - Người đăng: khiemkc87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Tính toán chiếu sáng 9 10 406