Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán tấm chịu uốn làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM)

Được đăng lên bởi boluxu
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 848 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tính toán tấm chịu uốn làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM)
Bài báo khoa học của PGS. TS. Trần Minh Tú (Đại học xây dựng)
Tính toán tấm chịu uốn làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM) - Người đăng: boluxu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Tính toán tấm chịu uốn làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM) 9 10 694