Ktl-icon-tai-lieu

Toán 6 vòng 1 Violympic

Được đăng lên bởi c2tanlinh-phongdt
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
333
Từ 0111 đến 9888 có 90 số mà trong cách viết có 3 chữ số giống nhau nhưng có 9 số
từ 1000 đến 9000 không lặp lại còn lại 81 số mỗi 1 số có thể lâp được 4 số nên tổng
cá số thỏa mãn là: (90-9).4 +9 = 333

45

77

13
Như số: 1;2;3;9;10;11;12;13;19;20;21;22;30

...
333
Từ 0111 đến 9888 có 90 số mà trong cách viết có 3 chữ số giống nhau nhưng có 9 số
từ 1000 đến 9000 không lặp lại còn lại 81 số mỗi 1 số có thể lâp được 4 số nên tổng
cá số thỏa mãn là: (90-9).4 +9 = 333
45
77
13
Như số: 1;2;3;9;10;11;12;13;19;20;21;22;30
Toán 6 vòng 1 Violympic - Người đăng: c2tanlinh-phongdt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Toán 6 vòng 1 Violympic 9 10 635