Ktl-icon-tai-lieu

Toán lãi suất ngân hàng

Được đăng lên bởi letuanhai279
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các bài toán lãi suất ngân hàng

Bài toán về lãi suất khi gửi tiền ở 2 ngân hàng
Thứ sáu, 17/10/2014, 09:45 GMT+7
Đề
Bà nga có một số tiền 200 triệu đồng chia ra ở hai ngân hàng X và Y .Số
tiền thứ nhất gửi ở ngân hàng X lãi suất 2% /quý trong15 tháng.Số tiền thứ
2 gửi ở ngân hàng Y lãi suất 2,15% /quý trong 12 tháng . Nếu lãi gộp vốn
mỗi quý một lần và tổng lãi suất được ở 2 ngân hàng là 18984100đ.Hãy tính
số tiền bà Nga gửi mỗi ngân hàng
Gải trên máy tính 570VN Plus

Giải

...
Các bài toán lãi suất ngân hàng
Bài toán về lãi suất khi gửi tiền ở 2 ngân hàng
Thứ sáu, 17/10/2014, 09:45 GMT+7
Đề
Bà nga có một số tiền 200 triệu đồng chia ra ở hai ngân hàng X và Y .Số
tiền thứ nhất gửi ở ngân hàng X lãi suất 2% /quý trong15 tháng.Số tiền thứ
2 gửi ở ngân hàng Y lãi suất 2,15% /quý trong 12 tháng . Nếu lãi gộp vốn
mỗi quý một lần và tổng lãi suất được ở 2 ngân hàng là 18984100đ.Hãy tính
số tiền bà Nga gửi mỗi ngân hàng
Gải trên máy tính 570VN Plus
Giải
Toán lãi suất ngân hàng - Người đăng: letuanhai279
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Toán lãi suất ngân hàng 9 10 702