Ktl-icon-tai-lieu

toán lớp 10

Được đăng lên bởi Na Tran Kute
Số trang: 222 trang   |   Lượt xem: 2611 lần   |   Lượt tải: 1 lần
– Toán học Việt Nam
TỔNG HỢP ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN TOÁN
NĂM HỌC 2012 – 20131

 – Toán học Việt Nam2

 – Toán học Việt Nam3

 – Toán học Việt Nam4

 – Toán học Việt Nam

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
Năm học 2012-2013
-------------------Môn: TOÁN
Khóa ngày 11 -7 -2012
Thời gian làm bài : 120 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Ngày thi: 12-7-2012

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
AN GIANG
--------------ĐỀ CHÍNH THỨC

SBD……PHÒNG………..

Bài 1. (2,5 điểm)
a) Rút gọn A = 2 16 - 6 9 + 36
b) Giải phương trình bậc hai : x2 – 2 2 x +1 = 0
3 x − y = 7
c) Giải hệ phương trình : 
2 x + y = 3
Bài 2. (2,0 điểm)
Cho hàm số y = x + 1 (*) có đồ thị là đường thẳng ( d )
a) Tìm hệ số góc và vẽ đồ thị hàm số (*)
b) Tìm a để (P): y = ax2 đi qua điểm M (1 ;2).Xác định tọa độ giao điểm của đường thẳng (d) và Parabol (P) với a
vừa tìm được .
Bài 3. (2,0 điểm)
Cho phương trình x2 – 2 (m+1) x + m2 + 3 = 0
a) Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt.
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm thỏa tích hai nghiệm không lớn hơn tổng hai nghiệm.
Bài 4. (3,5 điểm)
Cho đường tròn ( O) bán kính R = 3 cm và một điểm I nằm ngoài đường tròn, biết rằng OI = 4cm.Từ I kẻ
hai tiếp tuyến IA và IB với đường tròn (A,B là tiếp điểm).
a) Chứng minh tứ giác OAIB nội tiếp.
b)Từ I kẻ đường thẳng vuông góc với OI cắt tia OA tại O’.Tính OO’ và diện tích tam giác IOO’ .
c) Từ O’ kẻ O’C vuông góc BI cắt đường thẳng BI tại C.Chứng minh O’I là tia phân giác của AO'C
------ Hết------5

 – Toán học Việt Nam6

 – Toán học Việt Nam7

 – Toán học Việt Nam8

 – Toán học Việt Nam9

 – Toán học Việt Nam10

 – Toán học Việt Nam11

 – Toán học Việt Nam12

 – Toán học Việt Nam13

 – Toán học Việt Nam14

 – Toán học Việt Nam15

 – Toán học Việt Nam16

 – Toán học Việt Nam17

 – Toán học Việt Nam18

 – Toán học Việt Nam19

 – Toán học Việt Nam20
www.MATHVN.com – Toán hc Vit Nam
www.mathvn.com
1
TNG HP ĐỀ THI TUYN SINH LP 10 MÔN TOÁN
NĂM HC 2012 – 2013
toán lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
toán lớp 10 - Người đăng: Na Tran Kute
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
222 Vietnamese
toán lớp 10 9 10 500