Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt luận văn

Được đăng lên bởi long-th
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu
Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá cho sự
sống của loài người, là nhân tố quan trọng tác động trực tiếp
hoặc gián tiếp lên hầu hết các lĩnh vực kinh tế, xã hội: từ nông
nghiệp, công nghiệp, du lịch đến các vấn đề về sức khỏe.
Song song với sự phát triển về kinh tế thì con người
càng ngày thải ra nhiều chất thải vào môi trường làm cho
chúng bị suy thoái và ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng đến môi
trường và sức khỏe cộng đồng mà trong đó chất lượng nước là
mối quan tâm hàng đầu, cùng với đó thì việc sử dụng tài
nguyên nước một cách không hợp lý đã dẫn tới nhiều hậu quả
nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường sống của con người
và toàn bộ sinh vật trên trái đất.
Tỉnh Nam Định là một tỉnh nằm ở cửa ngõ phía Nam
của thủ đô Hà Nội, có diện tích 1.634,4 km 2, dân số khoảng
1,89 triệu người. Tỉnh Nam Định gồm 1 thành phố và 9 huyện
đến năm 2020 hệ thống đô thị của tỉnh bao gồm: 1 đô thị trung
tâm, 3 đô thị nâng cấp từ thị trấn lên xã và 20 thị trấn. Bên
cạnh đó, Nam Định còn là một tỉnh có tiềm năng phát triển
kinh tế công nghiệp – dịch vụ, du lịch.
Sông Đào tại Nam Định là một phân lưu của sông
Hồng và chi lưu của sông Đáy. Nó đưa một phần nước
của sông Hồng đổ vào sông Đáy. Toàn bộ chiều dài của sông
là 33 km, bắt đầu từ phía hữu của sông Hồng tại Phù Long
1

phía Bắc Thành phố Nam Định và đổ vào sông Đáy tại Độc
Bộ, chảy qua địa phận thành phố Nam Định, các huyện Vụ
Bản, Nam Trực, Nghĩa Hưng và Ý Yên. Không chỉ là nguồn
cấp nước chính cho nhà máy nước Nam Định, nơi cấp nước
cho phần lớn cư dân trong thành phố Nam Định, sông Đào còn
là khu vực tiếp nhận nước thải sinh hoạt, công nghiệp từ hệ
thống sông/kênh tiêu nước của thành phố qua hai cửa tiêu
chính: trạm bơm Kênh Gia và trạm bơm Cốc Thành. Mặc dù
có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống người dân
thành phố Nam Định nhưng việc quản lý chất lượng nước
sông Đào chưa được quan tâm đúng mức, chưa có sự tham gia
một cách đầy đủ của người dân địa phương. Chính vì vậy tôi
lựa chọn đề tài “Thực trạng môi trường nước mặt sông Đào
đoạn chảy quan Thành phố Nam Định và giải pháp quản lý
dựa vào cộng đồng” để góp phần vào công tác quản lý và sử
dụng bền vững nguồn tài nguyên nước mặt nói chung và nước
sông Đào tỉnh Nam Định nói riêng.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
Bảo vệ và quản lý tốt nguồn tài nguyên nước mặt dựa
vào cộng đồng.
2.2. Mục tiêu cụ thể.
- Đánh giá chất lượng nước mặt tại thành phố Nam
Định
- Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm nước mặt
...
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu
Nước nguồn tài nguyên cùng quý giá cho sự
sống của loài người, nhân tố quan trọng tác động trực tiếp
hoặc gián tiếp lên hầu hết các lĩnh vực kinh tế, xã hội: từ nông
nghiệp, công nghiệp, du lịch đến các vấn đề về sức khỏe.
Song song với s phát triển về kinh tế thì con người
càng ngày thải ra nhiều chất thải vào môi trường làm cho
chúng bị suy thoái ô nhiễm nặng nề, ảnh ởng đến môi
trường và sức khỏe cộng đồng mà trong đó chất lượng nước
mối quan tâm hàng đầu, cùng với đó thì việc sử dụng tài
nguyên nước một cách không hợpđã dẫn tới nhiều hậu quả
nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường sống của con người
và toàn bộ sinh vật trên trái đất.
Tỉnh Nam Định một tỉnh nằm cửa ngõ phía Nam
của thủ đô Nội, diện tích 1.634,4 km
2
, dân số khoảng
1,89 triệu người. Tỉnh Nam Định gồm 1 thành phố và 9 huyện
đến năm 2020 hệ thống đô thị của tỉnh bao gồm: 1 đô thị trung
tâm, 3 đô thị nâng cấp từ thị trấn n 20 thị trấn. Bên
cạnh đó, Nam Định còn là một tỉnh tiềm năng phát triển
kinh tế công nghiệp – dịch vụ, du lịch.
Sông Đào tại Nam Định một phân lưu của sông
Hồng và chi lưu của sông Đáy. Nó đưa một phần nước
của sông Hồng đổ vào sông Đáy. Toàn bộ chiu dài của sông
33 km, bắt đầu từ phía hữu của sông Hồng tại Phù Long
1
Tóm tắt luận văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm tắt luận văn - Người đăng: long-th
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tóm tắt luận văn 9 10 261