Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt số nội dung trong bộ tiêu chuẩn ASME

Được đăng lên bởi nhumanhhung-dth
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 7754 lần   |   Lượt tải: 33 lần
Tóm tắt số nội dung trong bộ tiêu chuẩn ASME
Posted on 23.07.2014 by tuanth1988

ASME section I: Quy tắc trong việc thi công power boiler.
ASME Section II: Vật liệu.
- Part A: Vật liệu kim loại.
- Part B: Vật liệu phi kim loại.
- Part C: Tiêu chuẩn kỹ thuật cho que hàn điện và dây hàn TIG.
- Part D: Thuộc tính.
ASME Section IV: Quy tắc trong việc thi công heating boiler.
ASME Section V: Kiểm tra không phá huỷ.
ASME Section VI: Đề nghị một số quy tắc cho việc vận hành và bảo dưỡng heating boiler.
ASME Section VII: Một số hướng dẫn được đề nghị cho việc bảo dưỡng power boiler.
ASME Section VIII: Quy tắc cho việc thi công bình, bồn, bể áp lực.
ASME Section IX: Hàn và chứng chỉ hàn.
Một số mã hiệu tiêu chuẩn ASME trong thiết kế đường ống
A - Mã hiệu của tiêu chuẩn ASME cho đường ống chịu áp:
B31.1 - Áp dụng cho đường ống công nghệ.
B31.2 - Áp dụng cho đường ống ga lỏng.
B31.3 - Áp dụng cho đường ống xử lý.
B31.4 - Áp dụng cho hệ thống đường ống vận chuyển hydrocarbon lỏng và chất
lỏng khác.
B31.5 - Áp dụng cho đường ống làm lạnh.
B31.8- Áp dụng cho đường ống truyền khí ga và hệ thống đường ống phân phối.
B31.9- Áp dụng cho các đường ống dịch vụ trong các toà nhà.
B31.11 - Áp dụng cho hệ thống vận chuyển chất thải.

B - Mã hiệu của tiêu chuẩn ASME cho mặt bích:
ASME B16.1: Mặt bích cho đường ống thép đúc và phụ kiện mặt bích.
ASME B16.5: Mặt bích cho đường ống thép các bon và phụ kiện mặt bích (lên đến
24").

ASME B16.4: Mặt bích cho các đường ống thép có đường kính lớn (lớn hơn 24").
C - Mã hiệu của tiêu chuẩn ASME cho phụ kiện:
ASME B16.9: Phụ kiện thép hàn vát mép.
ASME B16.28: Cút ngắn hàn vát mép.
D - Mã hiệu của tiêu chuẩn ASME cho Gioăng:
ASME B16.20: Gioăng làm từ vật liệu kim loại.
ASME B16.21: Gioăng làm từ vật liệu phi kim loại.
E - Mã hiệu của tiêu chuẩn ASME cho mặt bích bắt ren:
ASME B16.11: Socket thép rèn liên kết hàn và phụ kiện liên kết ren.

F - Mã hiệu của tiêu chuẩn ASME cho van:
ASME B16.10: Face to face & end to end dimension of valves.
ASME B16.34: Mặt bích và van thép hàn vát mép.
F - Mã hiệu của tiêu chuẩn ASME cho ống:
ASME B36.10: Ống thép hàn và ống thép rèn.
ASME B36.19: Ống thép trắng.
Một số tiêu chuẩn của Mỹ dùng trong thiết kế, xây dựng đường ống dẫn dầu, khí
và năng lượng
1 - The American Petroleum institute (API).

(Viện dầu khí Hoa Kỳ).

2 - The American Iron & Steel institute (AISI).

(Viện kim loại công nghiệp Hoa Kỳ).

3 - The American Society for Testing and materials (ASTM).

(Viện kiểm nghiệm vật liệu Hoa Kỳ).

4 - T...
Tóm tắt số nội dung trong bộ tiêu chuẩn ASME
Posted on 23.07.2014 by tuanth1988
ASME section I: Quy tắc trong việc thi công power boiler.
ASME Section II: Vật liệu.
- Part A: Vật liệu kim loại.
- Part B: Vật liệu phi kim loại.
- Part C: Tiêu chuẩn kỹ thuật cho que hàn điện và dây hàn TIG.
- Part D: Thuộc tính.
ASME Section IV: Quy tắc trong việc thi công heating boiler.
ASME Section V: Kiểm tra không phá huỷ.
ASME Section VI: Đề nghị một số quy tắc cho việc vận hành và bảo dưỡng heating boiler.
ASME Section VII: Một số hướng dẫn được đề nghị cho việc bảo dưỡng power boiler.
ASME Section VIII: Quy tắc cho việc thi công bình, bồn, bể áp lực.
ASME Section IX: Hàn và chứng chỉ hàn.
Một số mã hiệu tiêu chuẩn ASME trong thiết kế đường ống
A - Mã hiệu của tiêu chuẩn ASME cho đường ống chịu áp:
B31.1 - Áp dụng cho đường ống công nghệ.
B31.2 - Áp dụng cho đường ống ga lỏng.
B31.3 - Áp dụng cho đường ống xử lý.
B31.4 - Áp dụng cho hệ thống đường ống vận chuyển hydrocarbon lỏng và chất
lỏng khác.
B31.5 - Áp dụng cho đường ống làm lạnh.
B31.8- Áp dụng cho đường ống truyền khí ga và hệ thống đường ống phân phối.
B31.9- Áp dụng cho các đường ống dịch vụ trong các toà nhà.
B31.11 - Áp dụng cho hệ thống vận chuyển chất thải.
Tóm tắt số nội dung trong bộ tiêu chuẩn ASME - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm tắt số nội dung trong bộ tiêu chuẩn ASME - Người đăng: nhumanhhung-dth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tóm tắt số nội dung trong bộ tiêu chuẩn ASME 9 10 930