Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp 30 bài toán nâng cao lớp 6

Được đăng lên bởi Hải Yến
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 8437 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tổng hợp 30 bài toán nâng cao lớp 6
12 Feb 2014

Tổng hợp những bài toán nâng cao lớp 6 hay cho các bạn học sinh lớp 6 ôn luyện thi học sinh giỏi cũng
như nâng cao trình độ toán học. Trong quá trình biên tập có nhiều sai xót rất mong bạn đọc thông cảm.
Câu 1 : Tìm x :
a / 2x = 8
b / x + 2 chia hết cho x – 1 ( x thuộc Z )
Câu 2 : Tính nhanh :
a / 166 * ( – 127 + 234 ) – 234 * ( 166 +127 )
b / 53 * 39 + 43 * 39 – 53 * 21 – 47 * 21
Câu 3 : Tìm số nguyên tố P sao cho P + 2 và P + 4 đều là số nguyên tố
Câu 4 : Điền từ còn thiếu trong đoạn sau :
- Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một
…………………
- Nếu điểm A nằm giữa hai điểm A và B thì :
+ Hai tia …………………. đối nhau
+ Hai tia CA và ………. trùng nhau
+ Hai tia BA và BC ……………..
Câu 5 : Cho 3 điểm A , B , C ko thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm.
a / Kẻ được mấy đường thẳng tất cả ?
b / Viết tân các đường thẳng đó
c / Viết tên giao điểm từng cặp đường thẳng đó

DẠNG 1: DÃY SỐ MÀ CÁC SỐ HẠNG CÁCH ĐỀU.
Bài 1: Tính B = 1 + 2 + 3 + … + 98 + 99
Lời giải:
Cách 1:
B = 1 + (2 + 3 + 4 + … + 98 + 99).
Ta thấy tổng trong ngoặc gồm 98 số hạng, nếu chia thành các cặp ta có 49 cặp nên tổng đó là:
(2 + 99) + (3 + 98) + … + (51 + 50) = 49.101 = 4949
Khi đó B = 1 + 4949 = 4950
Lời bình: Tổng B gồm 99 số hạng, nếu ta chia các số hạng đó thành cặp (mỗi cặp có 2 số hạng thì
được 49 cặp và dư 1 số hạng, cặp thứ 49 thì gồm 2 số hạng nào? Số hạng dư là bao nhiêu?), đến đây
học sinh sẽ bị vướng mắc.
Ta có thể tính tổng B theo cách khác như sau:
Cách 2:

Bài 2: Tính C = 1 + 3 + 5 + … + 997 + 999
Lời giải:
Cách 1:
Từ 1 đến 1000 có 500 số chẵn và 500 số lẻ nên tổng trên có 500 số lẻ. Áp dụng các bài trên ta có C = (1
+ 999) + (3 + 997) + … + (499 + 501) = 1000.250 = 250.000 (Tổng trên có 250 cặp số)
Cách 2: Ta thấy:

Quan sát vế phải, thừa số thứ 2 theo thứ tự từ trên xuống dưới ta có thể xác định được số các số hạng
của dãy số C là 500 số hạng.
Áp dụng cách 2 của bài trên ta có:

Bài 3. Tính D = 10 + 12 + 14 + … + 994 + 996 + 998
Nhận xét: Các số hạng của tổng D đều là các số chẵn, áp dụng cách làm của bài tập 3 để tìm số các số
hạng của tổng D như sau:

Ta thấy:

Tương tự bài trên: từ 4 đến 498 có 495 số nên ta có số các số hạng của D là 495, mặt khác ta lại
thấy:
hay
số các số hạng = (số hạng đầu – số hạng cuối) : khoảng cách rồi cộng thêm 1
Khi đó ta có:

Thực chất
Qua các ví dụ trên, ta rút ra một cách tổng quát như sau: Cho dãy số cách đều u 1, u2, u3, …
un (*), khoảng cách...
Tổng hợp 30 bài toán nâng cao lớp 6
12 Feb 2014
Tổng hợp những bài toán nâng cao lớp 6 hay cho các bạn học sinh lớp 6 ôn luyện thi học sinh giỏi cũng
như nâng cao trình độ toán học. Trong quá trình biên tập có nhiều sai xót rất mong bạn đọc thông cảm.
Câu 1 : Tìm x :
a / 2x = 8
b / x + 2 chia hết cho x – 1 ( x thuộc Z )
Câu 2 : Tính nhanh :
a / 166 * ( – 127 + 234 ) – 234 * ( 166 +127 )
b / 53 * 39 + 43 * 39 – 53 * 21 – 47 * 21
Câu 3 : Tìm số nguyên tố P sao cho P + 2 và P + 4 đều là số nguyên tố
Câu 4 : Điền từ còn thiếu trong đoạn sau :
- Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một
…………………
- Nếu điểm A nằm giữa hai điểm A và B thì :
+ Hai tia …………………. đối nhau
+ Hai tia CA và ………. trùng nhau
+ Hai tia BA và BC ……………..
Câu 5 : Cho 3 điểm A , B , C ko thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm.
a / Kẻ được mấy đường thẳng tất cả ?
b / Viết tân các đường thẳng đó
c / Viết tên giao điểm từng cặp đường thẳng đó
Tổng hợp 30 bài toán nâng cao lớp 6 - Trang 2
Tổng hợp 30 bài toán nâng cao lớp 6 - Người đăng: Hải Yến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tổng hợp 30 bài toán nâng cao lớp 6 9 10 912