Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp các đề thi vào THPT, lớp chuyên Toán

Được đăng lên bởi chusociu1310
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1604 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A - PHẦN ĐỀ BÀI
I - ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
ĐỀ SỐ 1
Câu 1: a) Cho biết a = 2  3 và b = 2  3 . Tính giá trị biểu thức: P = a + b – ab.
 3x + y = 5
.
 x - 2y = - 3

b) Giải hệ phương trình: 


1 

1

x


Câu 2: Cho biểu thức P = 
(với x > 0, x  1)
:
x  1 x - 2 x  1
 x- x
a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm các giá trị của x để P >

1
.
2

Câu 3: Cho phương trình: x2 – 5x + m = 0 (m là tham số).
a) Giải phương trình trên khi m = 6.
b) Tìm m để phương trình trên có hai nghiệm x 1, x2 thỏa mãn:
x1  x 2  3 .
Câu 4: Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ dây cung CD vuông góc
với AB tại I (I nằm giữa A và O ). Lấy điểm E trên cung nhỏ BC ( E khác B
và C ), AE cắt CD tại F. Chứng minh:
a) BEFI là tứ giác nội tiếp đường tròn.
b) AE.AF = AC2.
c) Khi E chạy trên cung nhỏ BC thì tâm đường tròn ngoại tiếp ∆CEF
luôn thuộc một đường thẳng cố định.
Câu 5: Cho hai số dương a, b thỏa mãn: a + b  2 2 . Tìm giá trị nhỏ nhất
của biểu thức:

P=

1 1
 .
a b

ĐỀ SỐ 2
Câu 1: a) Rút gọn biểu thức:

1
1

.
3 7 3 7

b) Giải phương trình: x2 – 7x + 3 = 0.
Câu 2: a) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng d: y = - x + 2 và Parabol
(P): y = x2.

 4x + ay = b
.
 x - by = a

b) Cho hệ phương trình: 

Tìm a và b để hệ đã cho có nghiệm duy nhất ( x;y ) = ( 2; - 1).
Câu 3: Một xe lửa cần vận chuyển một lượng hàng. Người lái xe tính rằng
nếu xếp mỗi toa 15 tấn hàng thì còn thừa lại 5 tấn, còn nếu xếp mỗi toa 16
tấn thì có thể chở thêm 3 tấn nữa. Hỏi xe lửa có mấy toa và phải chở bao
nhiêu tấn hàng.
Câu 4: Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn (O;R) ta vẽ hai tiếp tuyến
AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm). Trên cung nhỏ BC lấy một điểm
M, vẽ MI  AB, MK  AC (I AB,K AC)
a) Chứng minh: AIMK là tứ giác nội tiếp đường tròn.
·
·
b) Vẽ MP  BC (P  BC). Chứng minh: MPK
.
 MBC
c) Xác định vị trí của điểm M trên cung nhỏ BC để tích MI.MK.MP
đạt giá trị lớn nhất.
Câu 5: Giải phương trình:

y - 2010  1
x - 2009  1
z - 2011  1 3



x - 2009
y - 2010
z - 2011
4

ĐỀ SỐ 3
Câu 1: Giải phương trình và hệ phương trình sau:
a) x4 + 3x2 – 4 = 0
 2x + y = 1
 3x + 4y = -1

b) 

Câu 2: Rút gọn các biểu thức:
3  6 2 8

1 2
1 2

a) A =


1

1



x+2 x


b) B = 
( với x > 0, x  4 ).
.
x
 x  4 x + 4 x  4
Câu 3: a) Vẽ đồ thị các hàm số y = - x2 và y = x – 2 trên cùng một hệ trục
tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của các đồ thị đã vẽ ở trên bằng phép tính.
Câu 4: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp trong đường tròn (O;R).
Các đường cao BE và CF cắt nhau tại H....
A - PHẦN ĐỀ BÀI
I - ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
ĐỀ SỐ 1
Câu 1: a) Cho biết a =
2 3
và b =
2 3
. Tính giá tr biu thc: P = a + b ab.
b) Giải hệ phương trình:
3x + y = 5
x - 2y = - 3
.
Câu 2: Cho biểu thức P =
1 1 x
:
x - x x 1 x - 2 x 1
(với x > 0, x
1)
a) Rút gọn biểu thức P.
b) Tìm các giá trị của x để P >
1
2
.
Câu 3: Cho phương trình: x
2
– 5x + m = 0 (m là tham số).
a) Giải phương trình trên khi m = 6.
b) Tìm m để phương trình trên hai nghiệm x
1
, x
2
thỏa mãn:
1 2
x x 3
.
Câu 4: Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ dây cung CD vuông góc
với AB tại I (I nằm giữa A và O ). Lấy điểm E trên cung nhỏ BC ( E khác B
và C ), AE cắt CD tại F. Chứng minh:
a) BEFI là tứ giác nội tiếp đường tròn.
b) AE.AF = AC
2
.
c) Khi E chạy trên cung nhỏ BC thì tâm đường tròn ngoại tiếp ∆CEF
luôn thuộc một đường thẳng cố định.
Câu 5: Cho hai số dương a, b thỏa mãn: a + b
2 2
. Tìm giá trị nhỏ nhất
của biểu thức: P =
.
ĐỀ SỐ 2
Câu 1: a) Rút gọn biểu thức:
1 1
3 7 3 7
.
b) Giải phương trình: x
2
– 7x + 3 = 0.
Câu 2: a) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng d: y = - x + 2 Parabol
(P): y = x
2
.
Tổng hợp các đề thi vào THPT, lớp chuyên Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp các đề thi vào THPT, lớp chuyên Toán - Người đăng: chusociu1310
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Tổng hợp các đề thi vào THPT, lớp chuyên Toán 9 10 521