Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp các định lý nổi tiếng trong hình học phẳng (Mathcope.vn)

Được đăng lên bởi khotailieutoan
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1015 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục lục
Lời nói đầu

6

Các thành viên tham gia biên soạn

7

1 Một số định nghĩa, định lý, điểm và đường đặc biệt không duy nhất
1.1 Định lý Menelaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Mở rộng định lý Menelaus theo diện tích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Định lý Menelaus cho tứ giác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Định lý Céva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 Định lý Céva dạng sin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6 Định lý Desargues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7 Định lý Pappus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8 Một trường hợp đặc biệt của định lý Pappus qua góc nhìn hình học xạ ảnh . . . . . . .
1.9 Bất đẳng thức Ptolemy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.10 Định lý Pascal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.11 Định lý Brianchon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.12 Định lý Miquel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.13 Công thức Carnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.14 Định lý Carnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.15 Khái niệm về hai tam giác trực giao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.16 Định lý Brocard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.17 Định lý Euler về khoảng cách giữa tâm 2 đường tròn nội, ngoại tiếp của tam giác . . .
1.18 Định lý Euler về khoảng cách giữa tâm 2 đường tròn nội, ngoại tiếp của tứ giác (Định
Fuss) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.19 Định lý Casey (định lý Ptolemy mở rộng) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.20 Định lý Stewart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.21 Định lý Feuerbach–Luchterhand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.22 Định lý Lyness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.23 Định lý Lyness mở rộng (Bổ đề Sawayama) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.24 Định lý Thébault . ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp các định lý nổi tiếng trong hình học phẳng (Mathcope.vn) - Người đăng: khotailieutoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Tổng hợp các định lý nổi tiếng trong hình học phẳng (Mathcope.vn) 9 10 778