Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp các phương pháp giải phương trình và hệ phương trình môn Toán

Được đăng lên bởi trucvip3124
Số trang: 382 trang   |   Lượt xem: 505 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TOÁN HỌC

PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Chủ biên: Nguyễn văn huy

26-7-2012

Mục lục

1

2

3

Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Các thành viên tham gia chuyên đề . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH HỮU TỈ

10

Phương trình bậc ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Phương trình bậc bốn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Phương trình dạng phân thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Xây dựng phương trình hữu tỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Một số phương trình bậc cao

29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH CÓ THAM SỐ

32

Phương pháp sử dụng đạo hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Phương pháp dùng định lý Lagrange - Rolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Phương pháp dùng điều kiện cần và đủ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Phương pháp ứng dụng hình học giải tích và hình học phẳng . . . . . . . . . . . . .

55

Hình học không gian và việc khảo sát hệ phương trình ba ẩn . . . . . . . . . . . . .

76

Một số bài phương trình, hệ phương trình có tham số trong các kì thi Olympic . . .

81

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH

93

Phương pháp đặt ẩn phụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

Một số cách đặt ẩn phụ cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

Đặt ẩn phụ đưa về phương trình tích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

Đặt ẩn phụ đưa về phương trình đẳng cấp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101

Phương pháp đặt ẩn phụ không hoàn toàn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

Phương pháp sử dụng hệ số bất định . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108

Đặt ẩn phụ đưa về hệ phương trình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

Phương pháp lượng giác hóa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117

Phương pháp biến đổi đẳng thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121

Phương pháp dùng lượng liên hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

Phương pháp dùng đơn điệu hàm số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138

Phương pháp dùng bất đẳng thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TOÁN HỌC
PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Chủ biên: Nguyễn văn huy
26-7-2012
Tổng hợp các phương pháp giải phương trình và hệ phương trình môn Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp các phương pháp giải phương trình và hệ phương trình môn Toán - Người đăng: trucvip3124
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
382 Vietnamese
Tổng hợp các phương pháp giải phương trình và hệ phương trình môn Toán 9 10 196