Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp Công Thức Lượng Giác

Được đăng lên bởi Đồng Khắc Việt
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
. Hệ thức cơ bản.

II. Công thức Sin bù, phụ chéo, cos đối, Tan sai.
Sai nhau:

III. Công thức cộng:

IV. Công thức nhân đôi:

V. Công thức nhân ba:

VI. Công thức hạ bậc:

VI. Công thức chia đôi:

VII. Tổng thành tích:

VIII. Tích thành tổng :

...
. H th c c b n. ơ
II. Công th c Sin bù, ph chéo, cos i, Tan sai. đố
Sai nhau:
III. Công th c c ng:
IV. Công th c nhân ôi: đ
V. Công th c nhân ba:
Tổng hợp Công Thức Lượng Giác - Trang 2
Tổng hợp Công Thức Lượng Giác - Người đăng: Đồng Khắc Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tổng hợp Công Thức Lượng Giác 9 10 152