Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp đề kiểm tra môn hình học lớp 8 - Chương 1

Được đăng lên bởi Huu Tien
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1482 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA HÌNH CHƯƠNG I LỚP 8
KIỂM TRA CHƯƠNG I

MÔN: HÌNH HỌC LỚP 8
Thời gian làm bài 45 phút
Họ và tên: ………………………………….
ĐỀ: 1
I. Trắc nghiệm : Khoanh tròn chữ cái trước phương án trả lời đúng (3,5đ).
µ = 1000 thì:
µ = 800 ; C
1. Tứ giác ABCD có µA = 1200; B
µ = 1500
µ = 900
µ = 400
µ = 600
A. D
B. D
C. D
D. D
2. Hình chữ nhật là tứ giác:
A. Có hai cạnh vừa song song vừa bằng nhau.
B. Có bốn góc vuông.
C. Có bốn cạnh bằng nhau.
D. Có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông
3. Nhóm hình nào đều có trục đối xứng:
A. Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật.
B. Hình thang cân, hình thoi, hình vuông, hình bình hành.
C. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.
D. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình bình hành, hình vuông.
4. Cho hình vẽ. Biết AB song song DC và AB = 4 ;
DC = 8. Hỏi EF = ?
A.10
B. 4
C. 6
D. 20
Hỏi IK = ?
A.1,5
B. 2
C. 2,5
D. Cả A, B, C sai.
5. Cho hình thoi ABCD có 2 đường chéo AC = 3 cm và BD = 4cm. Độ dài canh của hình thoi đó
là:
A.2 cm
B. 7 cm
C. 5 cm
D. 14 cm
0
6. Nhóm tứ giác nào có tổng số đo hai góc đối bằng 180 ?
A. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình vuông.
B. Hình thang cân, hình thoi, hình vuông.
C. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi.
D. Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật.
7. Hai đường chéo của hình vuông có tính chất :
A. Bằng nhau, vuông góc với nhau.
B. Cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
C. Là tia phân giác của các góc của hình vuông.
D. Cả A,, B, C
II. Tự luận (6,5đ):
Câu 1. (1đ) Tam giác vuông có cạnh huyền bằng 12cm. Hỏi trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng
bao nhiêu?
Câu 2. (2,5đ) Cho góc xOy có số đo
; điểm A nằm trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng với A qua
Ox, vẽ điểm C đối xứng với A qua Oy .
a) So sánh các độ dài OB và OC.
b) Chứng minh 3 điểm B, O, C thẳng hàng.
Câu 3. (3đ) Cho  ABC. Gọi D, M, E theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CA.
a) Chứng minh tứ giác ADME là hình bình hành.
b) Tam giác ABC có điều kiện gì thì tứ giác ADME là hình chữ nhật ?
c) Khi M di chuyển trên cạnh BC thì trung điểm J của AM di chuyển trên đường nào ?

ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC LỚP 8 ĐỀ 1
I/ TRẮC NGHIỆM: Đúng mỗi câu 0,5đ
Câu
Đáp án

1
C

2
B

3
C

4.1
C

4.2
B

II/ TỰ LUẬN

5
C

6
A

7
D

A

Câu 1. (1đ)
Vẽ minh họa
Viết đúng công thức tính
Đáp số đúng
Câu 2. (2,5đ)

B

C

D

a) Ta có:
O đối xứng với chính nó qua Ox
B đối xứng với A qua Ox
Nên: OB = OA (1)
*Tương tự:
O đối xứng với chính nó qua Oy
C đối xứng với A qua Oy
Nên: OA = OC

(2)

Từ (1) và (2) suy ra: OB = OC
b) Theo tính chất đối xứ...
TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA HÌNH CHƯƠNG I LỚP 8
KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: HÌNH HỌC LỚP 8
Thời gian làm bài 45 phút
Họ và tên: ………………………………….
ĐỀ: 1
I. Trắc nghiệm : Khoanh tròn chữ cái trước phương án trả lời đúng (3,5đ).
1. Tứ giác ABCD có
µ
A
= 120
0
;
µ
B
= 80
0
;
µ
C
= 100
0
thì:
A.
µ
D
= 150
0
B.
µ
D
= 90
0
C.
µ
D
= 40
0
D.
µ
D
= 60
0
2. Hình chữ nhật là tứ giác:
A. Có hai cạnh vừa song song vừa bằng nhau.
B. Có bốn góc vuông.
C. Có bốn cạnh bằng nhau.
D. Có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông
3. Nhóm hình nào đều có trục đối xứng:
A. Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật.
B. Hình thang cân, hình thoi, hình vuông, hình bình hành.
C. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.
D. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình bình hành, hình vuông.
4. Cho hình vẽ. Biết AB song song DC và AB = 4 ;
DC = 8. Hỏi EF = ?
A.10 B. 4 C. 6 D. 20
Hỏi IK = ?
A.1,5 B. 2 C. 2,5 D. Cả A, B, C sai.
5. Cho hình thoi ABCD có 2 đường chéo AC = 3 cm và BD = 4cm. Độ dài canh của hình thoi đó
là: A.2 cm B. 7 cm C. 5 cm D. 14 cm
6. Nhóm tứ giác nào có tổng số đo hai góc đối bằng 180
0
?
A. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình vuông.
B. Hình thang cân, hình thoi, hình vuông.
C. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi.
D. Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật.
7. Hai đường chéo của hình vuông có tính chất :
A. Bằng nhau, vuông góc với nhau.
B. Cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
C. Là tia phân giác của các góc của hình vuông.
D. Cả A,, B, C
II. Tự luận (6,5đ):
Câu 1. (1đ) Tam giác vuông có cạnh huyền bằng 12cm. Hỏi trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng
bao nhiêu?
Câu 2. (2,5đ) Cho góc xOy có số đo ; điểm A nằm trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng với A qua
Ox, vẽ điểm C đối xứng với A qua Oy .
a) So sánh các độ dài OB và OC.
b) Chứng minh 3 điểm B, O, C thẳng hàng.
Câu 3. (3đ) Cho
ABC. Gọi D, M, E theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CA.
a) Chứng minh tứ giác ADME là hình bình hành.
b) Tam giác ABC có điều kiện gì thì tứ giác ADME là hình chữ nhật ?
c) Khi M di chuyển trên cạnh BC thì trung điểm J của AM di chuyển trên đường nào ?
Tổng hợp đề kiểm tra môn hình học lớp 8 - Chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp đề kiểm tra môn hình học lớp 8 - Chương 1 - Người đăng: Huu Tien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tổng hợp đề kiểm tra môn hình học lớp 8 - Chương 1 9 10 79