Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG HỢP ETYLACETATE

Được đăng lên bởi tuyet._.den
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2101 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BÀI 3: ETYL ACETATE
1.

Dựa trên phản ứng este hóa .

2.

Một vài chú ý :

̶

CH3COOH ko lưu trữ cùng acid cromic,acid nitric hợp chất hydroxyl,acid
perchloric ,peoxit ,permanganate.
̶

Etanol không để gần các chất oxi hóa.
Tại sao phải cho H2SO4 sau khi cho 2 tác chất vào bình cầu phản ứng?

3.

Vì nếu cho vào trước xảy ra phản ứng este hóa giữa C2H5OH với acid
sunfuric.
̶

Thêm chậm vì H2SO4 háo nước ,tỏa nhiệt mạnh khi gặp nước làm bốc hơi
các tác chất trong khi phản ứng este xảy ra chậm.
̶

4.

Tại sao phải có giai đoạn làm nguội sau khi phản ứng este xảy ra?
Vì phản ứng đc đun nóng ở nhiệt độ cao ,kết thúc phản ứng trên chúng ta sẽ
chuyển sang giai đoạn chưng cất thu sản phẩm có nhiệt độ sôi thấp hơn nhiệt
độ khi kết thúc phản ứng.nếu không làm nguội mà mở bình cầu các chất dễ
bay hơi sẽ bay hơi hết làm giảm hiệu suất phản ứng.

5.

Thành phần của hỗn hợp sau khi chưng cất thu các chất ở nhiệt độ nhỏ hơn
90ͦ C?

Este ,nước ,etanol,acid acetic vì nhiệt độ sôi của H2SO4 là khoảng 330 ͦC (khi
chưng cất thu được các sản phẩm có nhiệt độ chênh nhau khoảng 25ͦ C).
6.

Vai trò của Na2CO3 10%?
Dùng Na2CO3 để rửa hỗn hợp sản phẩm ,trung hòa acid acetic dư nằm trong
dung dịch ,không dùng NaOH vì sẽ tạo điều kiện thủy phân este làm giảm
hiệu suất của phản ứng ,cũng không dùng Na2CO3 với nồng độ cao hơn vì ở
nồng độ cao hơn sẽ tạo môi trường bazo mà este không bền trong môi trường
bazo.

7.

Hỗn hợp cộng phí là gì ? cách phá hỗn hợp cộng phí?

˗

Hỗn hợp cộng phí là hỗn hợp gồm 2 cấu tử sôi ở nhiệt độ xác định,tại
điểm đẳng phí pha lỏng và pha hơi có cùng thành phần các cấu tử,nếu
đun sôi hỗn hợp đẳng phí sau khi ngưng tụ có cùng thành phần.

˗

Để xác định lượng ancol trong hỗn hợp sản phẩm phải dùng ancol kế

Để phá hỗn hợp cộng phí có 3 cách: chưng cất ở áp suất thấp,thêm
chất làm khan như Na2SO4,MgSO4,CaCl2….(dùng Na2SO4 vì dễ kiếm và
rẻ,CaCl2 tan trong cồn tạo bazo) hoặc thêm cấu tử…
˗

8.

Tại sao phải chưng cất 2 lần? tăng nồng độ

9.

Tại sao cắm nhiệt kế không chạm vào chất lỏng ? vì đang đo nhiệt độ của
hơi tại nhiệt độ đó thì nó ngưng tụ.

10. Có

dùng HCl thay thế H2SO4 được không? Không vì phản ứng trên cần
nồng độ acid cao bởi sản phẩm có nước nếu nồng độ thấp trong dung dịch có
nhiều nước phản ứng dịch chuyển theo chiều nghịch,acid HCl đậm đặc chỉ
có nồng độ 36,4%,mặt khác HCl tạo sương mù tổn thương hô hấp ,da mắt.

...
BÀI 3: ETYL ACETATE
1. Dựa trên phản ứng este hóa .
2. Một vài chú ý :
̶ CH
3
COOH ko lưu trữ cùng acid cromic,acid nitric hợp chất hydroxyl,acid
perchloric ,peoxit ,permanganate.
̶ Etanol không để gần các chất oxi hóa.
3. Tại sao phải cho H
2
SO
4
sau khi cho 2 tác chất vào bình cầu phản ứng?
̶ Vì nếu cho vào trước xảy ra phản ứng este hóa giữa C
2
H
5
OH với acid
sunfuric.
̶ Thêm chậm vì H
2
SO
4
háo nước ,tỏa nhiệt mạnh khi gặp nước làm bốc hơi
các tác chất trong khi phản ứng este xảy ra chậm.
4. Tại sao phải có giai đoạn làm nguội sau khi phản ứng este xảy ra?
Vì phản ứng đc đun nóng ở nhiệt độ cao ,kết thúc phản ứng trên chúng ta sẽ
chuyển sang giai đoạn chưng cất thu sản phẩm có nhiệt độ sôi thấp hơn nhiệt
độ khi kết thúc phản ứng.nếu không làm nguội mà mở bình cầu các chất dễ
bay hơi sẽ bay hơi hết làm giảm hiệu suất phản ứng.
5. Thành phần của hỗn hợp sau khi chưng cất thu các chất ở nhiệt độ nhỏ hơn
90ͦ C?
Este ,nước ,etanol,acid acetic vì nhiệt độ sôi của H
2
SO
4
là khoảng 330 ͦC (khi
chưng cất thu được các sản phẩm có nhiệt độ chênh nhau khoảng 25ͦ C).
6. Vai trò của Na
2
CO
3
10%?
Dùng Na
2
CO
3
để rửa hỗn hợp sản phẩm ,trung hòa acid acetic dư nằm trong
dung dịch ,không dùng NaOH vì sẽ tạo điều kiện thủy phân este làm giảm
hiệu suất của phản ứng ,cũng không dùng Na
2
CO
3
với nồng độ cao hơn vì ở
nồng độ cao hơn sẽ tạo môi trường bazo mà este không bền trong môi trường
bazo.
7. Hỗn hợp cộng phí là gì ? cách phá hỗn hợp cộng phí?
TỔNG HỢP ETYLACETATE - Trang 2
TỔNG HỢP ETYLACETATE - Người đăng: tuyet._.den
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TỔNG HỢP ETYLACETATE 9 10 641