Ktl-icon-tai-lieu

tổng hợp silicon

Được đăng lên bởi Nguyễn Đăng Toàn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
15% Microemulsion from TSF-4703
Sample Description

Weight %

TSF-4703

15.0

TDE - 5

1.75

TDE - 10

7.5

Butyl Carbitol

2.8

Hydrochloric Acid

0.5

Water

72.45

1). Pre-mix water and HCl to make acid water.
2). Charge TSF-4703, all emulsifiers and butylcarbitol into a mixer and stir at 400 –
500 rpm for 5 min.
3). Slowly add 1/3 of the total acid water into above content and
continue to stir at 400-500 rpm for 10 min.
4). Slowly add 1/3 of the total acid water into above content and continue to stir at
400-500 rpm for 5 min.
5). Repeat step-4
6). After all addition, continue to stir for 10 min. A water clear microemulsion will be
achieved.
7). Drum.
© 2007 Momentive Performance Materials, CONFIDENTIAL

1

...
© 2007 Momentive Performance Materials, CONFIDENTIAL 1
15% Microemulsion from TSF-4703
Sample Description Weight %
TSF-4703 15.0
TDE - 5 1.75
TDE - 10 7.5
Butyl Carbitol 2.8
Hydrochloric Acid 0.5
Water 72.45
1). Pre-mix water and HCl to make acid water.
2). Charge TSF-4703, all emulsifiers and butylcarbitol into a mixer and stir at 400 –
500 rpm for 5 min.
3). Slowly add 1/3 of the total acid water into above content and
continue to stir at 400-500 rpm for 10 min.
4). Slowly add 1/3 of the total acid water into above content and continue to stir at
400-500 rpm for 5 min.
5). Repeat step-4
6). After all addition, continue to stir for 10 min. A water clear microemulsion will be
achieved.
7). Drum.
tổng hợp silicon - Người đăng: Nguyễn Đăng Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
tổng hợp silicon 9 10 95