Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan nhà máy chế biến Dinh Cố

Được đăng lên bởi pham-quyet-tung
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG QUAN
1. Vị trí địa lý:

Nhà máy chế biến khí Dinh Cố được xây dựng tại xã An ngài,
huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cách biển Long Hải 6km về
phía Bắc, cách điểm tiếp bờ của đường ống dẫn khí từ Bạch Hổ
khoảng 10 km. Diện tích nhà máy 89.600 m2 (dài 320m, rộng 280m)
2. Mục đích xây dựng nhà máy:
 Xử lý, chế biến khí đồng hành thu gom được trong quá trình




khai thác dầu tại mỏ Bạch Hổ
Cung cấp khí thương phẩm làm nhiên liệu cho các nhà máy
điện Bà Rịa, Phú Mỹ, và làm nhiên liệu cho các ngành công
nghiệp khác.
Thu hồi các sản phẩm lỏng có giá trị kinh tế cao hơn so với khí
đồng hành ban đầu.

Việc xây dựng nhà máy sẽ tận dụng được 1 lượng lớn khí đồng
hành bị đốt lãng phí ở ngoài khơi và làm tăng hiệu quả kinh tế trong
quá trình sử dụng nó. Hơn nữa khí đồng hành là 1 nguồn năng lượng
sạch để sử dụng, có giá thành rẻ và được xem là nhiên liệu lý tưởng
để thay thế than, củi, dầu diesel…
3. Giới thiệu về dự án:

Khí đồng hành từ mỏ Bạch Hổ (107 km) ngoài khơi bờ biển
Vũng Tàu được vận chuyển qua đường ống 16’’ tới Long Hải và được
xử lý tại nhà máy GPP Dinh Cố để thu hồi LPG và các hydrocacbon
nặng hơn. Khí khô sau khi tách hydrocacbon nặng được vận chuyển
tới Bà Rịa và Phú Mỹ để dùng làm nhiên liệu cho các nhà máy điện..
Công suất vận chuyển của khí đồng hành Bạch Hổ giai đoạn
thiết kế là 4.3 triệu m3/ngày. Với lưu lượng này áp suất khí tới nhà
máy là 109 barG. Từ năm 2002, khí đồng hành từ Rạng Đông được
đưa về giàn nén trung tâm của mỏ Bạch Hổ qua đường ống 16’’ 40
km để đưa về bờ tăng công suất lên 5.7 triệu m 3/ngày. Do lưu lượng
tăng lên, sụt áp qua đường ống cũng tăng lên dẫn đến áp suất tới
nhà máy chỉ còn khoảng 70 barG. Trong khi đó do yêu cầu của nhà
máy điện PM1 mới đưa vào hoạt động, áp suất salegas đòi hỏi lên tới
54 barG. Do đó 1 cụm máy nén công suất lớn- (kí hiệu K-1011) được
lắp đặt tại đầu vào nhà máy để tăng áp suất khí từ 70 barG lên 109
barG như thiết kế ban đầu. Năm 2003 cùng với việc nhà máy xử lý
khí Nam Côn Sơn (NCST) đi vào hoạt động, GPP cũng đảm nhận vai
trò vận chuyển toàn bộ lượng Condensate của NCST qua 3 đường

ống 6’’ tới KCTV do đó 1 cụm máy bơm công suất lớn cũng được lắp
đặt bên cạnh hệ thống bơm condensate cũ.
Nhà máy sử dụng công nghệ Turbo-expander để thu hồi
khoảng 540 tấn propane/ ngày, 415 tấn butane/ ngày và 400 tấn
condensate/ ngày với lưu lượng đầu vào khoảng 4.3 triệu m 3/ngày.
Sản phẩm lỏng của nhà máy được vận chuyển đến KCTV qua 3
đường ống 6’’. Nhà máy bao gồm các cụm thiết bị chính như máy
nén...
TỔNG QUAN
1. Vị trí địa lý:
Nhà máy chế biến khí Dinh Cố được xây dựng tại An ngài,
huyện Long Điền, tỉnh Rịa Vũng Tàu cách biển Long Hải 6km về
phía Bắc, cách điểm tiếp bờ của đường ống dẫn khí từ Bạch H
khoảng 10 km. Diện tích nhà máy 89.600 m
2
(dài 320m, rộng 280m)
2. Mục đích xây dựng nhà máy:
Xử lý, chế biến khí đồng hành thu gom được trong quá trình
khai thác dầu tại mỏ Bạch Hổ
Cung cấp khí thương phẩm làm nhiên liệu cho c nhà máy
điện Rịa, Phú Mỹ, làm nhiên liệu cho các ngành công
nghiệp khác.
Thu hồi các sản phẩm lỏng có giá trị kinh tế cao n so với k
đồng hành ban đầu.
Việc xây dựng n máy sẽ tận dụng được 1 lượng lớn khí đồng
hành b đốtng phí ở ngoài khơi và làm ng hiệu quả kinh tế trong
quá trình sdụng nó. Hơn nữa khí đồng hành là 1 nguồn năng lượng
sạch để s dụng,g thành r được xemnhiên liệutưởng
để thay thế than, củi, dầu diesel…
3. Giới thiệu về dự án:
Khí đồng hành từ mỏ Bạch Hổ (107 km) ngoài khơi bờ biển
Vũng Tàu được vận chuyển qua đường ống 16’’ tới Long Hải và được
xử tại nhà máy GPP Dinh Cố đ thu hồi LPG các hydrocacbon
nặng hơn. K khô sau khi tách hydrocacbon nặng được vận chuyển
tới Bà Rịa và Phú Mỹ để dùng làm nhiên liệu cho các nhà máy điện..
Công suất vận chuyển của khí đồng hành Bạch Hổ giai đoạn
thiết kế 4.3 triệu m
3
/ngày. Với lưu lượng này áp suất khí tới nhà
máy 109 barG. T năm 2002, k đồng nh từ Rạng Đông được
đưa về giàn nén trung tâm của mỏ Bạch Hổ qua đường ng 16’’ 40
km để đưa về bờ tăng công suất lên 5.7 triệu m
3
/ngày. Do lưu lượng
tăng lên, sụt áp qua đưng ng cũng tăng lên dẫn đến áp suất tới
nhà máy chỉ còn khoảng 70 barG. Trong khi đó do u cầu của nhà
máy điện PM1 mới đưa vào hoạt động, áp suất salegas đòi hi lên tới
54 barG. Do đó 1 cụm máy nén công suất lớn- ( hiệu K-1011) được
lắp đặt tại đầu vào nhà máy để tăng áp suất k từ 70 barG lên 109
barG n thiết kế ban đầu. Năm 2003 cùng với việc n máy xử
khí Nam Côn Sơn (NCST) đi vào hoạt động, GPP cũng đảm nhận vai
trò vận chuyển toàn bộ lượng Condensate của NCST qua 3 đường
Tổng quan nhà máy chế biến Dinh Cố - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan nhà máy chế biến Dinh Cố - Người đăng: pham-quyet-tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tổng quan nhà máy chế biến Dinh Cố 9 10 732