Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về đất hiếm

Được đăng lên bởi Quang Thank
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TrườngĐạiHọcBáchKhoaHàNội
BộMônCôngNghệCácChấtVôCơ

ĐềTài:

TổngQuangChungVềĐấtHiếm

SV:ĐàmQuangThành20123499

1

Mụclục

PhầnI.Kháiquátchungvềđấthiếm.
1:Gioithiệunguyêntốđấthiếm.
2:Phânnhómđấthiếm.
3:Mứcđộhiếmcủađấthiếm.
4:Khoángvậtđấthiếm.
PhầnII:Tinhhìnhđấthiếmởviệtnam.
1:Đặcđiểmphânbố.
2:Cáckiểumỏcôngnghiệpcóởviệtnam.
3:tàinguyêntrữlượng.

2

PhầnI:Cácnguyêntốđấthiếm
1:khátquátvềđấthiếm.

Đấthiếm là nhóm gồm 15 nguyên tố giống nhau về mặt hóa học trong bảng hệ thống tuần hoàn Mendeleev và được gọi
chung là lantan, gồm các nguyên tố có số thứ tự từ 57 (lantan) đến số thứ tự 71 (lutexi). Thông thường ytri (số thứ tự 39)
và scandi (số thứ tự 21) cũng được xếp vào nhóm đất hiếm vì trong tự nhiên nó luôn đi cùng các nguyên tố này.

3

4

PhầnI:Cácnguyêntốđấthiếm

5

2:Phânnhómđấthiếm.

Trongcôngnghệtuyểnkhoáng,cácnguyêntốđấthiếmđượcphânthành2nhóm:nhómnhẹvànhómnặnghaycòngọilà
lantan-cerivànhómytri.

Trongmộtsốtrườnghớp,đặcbiếttrongkycthuấttriếttáchnguyêntốđấthiếmđượcchia
3nhóm:nhómnhẹ,nhómtrungvànhómnặng.

6

3:Mứcđộhiếmcủacácnguyêntốđấthiếm.
Mặcdù có cái tên nói lên tính chất hiếm hoi, đất hiếm chỉ trừ ngoại lệ với chất promethium rất không bền vững, thường được tìm
thấy tập trung với mức độ cao ở nếp gấp của trái đất, với chất cerium được xem là phân tử khá dồi dào chiếm 68 phần trong một
triệu đơn vị. Tuy nhiên về mặt kinh tế, việc khai thác đất hiếm gặp khó khăn vì chúng ít tập trung ở một nơi.

7

4:khoángvậtchứađấthiếm.
Hiệnnayđãbiếtkhoảng250khoángvậtchứađấthiếm.trongđócótrên60khoángvậtchứatừ58%đấthiếmtrởlênvàchúngđượcchialà2nhóm:
Nhómthứnhất:gồmcáckhoángvậtchứaítđấthiếm,cóthểthuhồinhưmộtsảnphấmđikèmtrongquátrìnhkháithácvàtu
yểnquặng.
-Nhómthứhai:gồmcáckhoángvậtgiáuđấthiếmcóthểsửdụngtrựctiếpnhưsảnphẩmhỗtrợđấthiếm.

8

Nhucầuvàthịtrườngđấthiếm

9

10

Nhucầuvàthịtrườngquặngđâthiếm.

Dựbáođến2016tốcđộtăngtrưởngcủacácngànhcôngnghiệpphổthôngtăngmạnhdẫnđếnviệcsửd
ụngđấthiếmtăngtrungbinhg12.5%đếntrên122.9% (theo)

11

PhầnII:Tìnhhìnhđấthiếmởviệtnam.
1:Đặcđiểmphânbố
Ởviệtnamgồmcó:
cácmởđấthiếmgốcvàcởphonghóaphânbốởTâyBắcgồmNậmXe,NamNậmXe.ĐôngPa
o(LaiChâu),MườngHun(LàoCai),YênPhú(YênBái).
Dấthiếmtrongsakhoángchủyếuởdạngmonazit,xenotimlàlaoijphosphatđấthiếm,íthơ
nlàsilicatđấthiếm.sakhoángcó2loạichính:
+sakhoángmonazittronglụcđịathườngphânbốởcácthềmsôngsuốiđiểnhìnhlàcácmở
monazitởvùngBắcBùKhạng(NghệAn)nhứcácđếnmonazitPonLâu-BảnTằm….
+sakhoángmonavenbiểnđượccoilàsảnphẩmđikèmvàđượcthuhồitrongquátrìnhkhai
thácilmenite.

12

13

SaK...
TrườngĐạiHọcBáchKhoaHàNội

ĐềTài:
TổngQuangChungVềĐấtHiếm
SV:ĐàmQuangThành20123499
Tổng quan về đất hiếm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về đất hiếm - Người đăng: Quang Thank
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tổng quan về đất hiếm 9 10 547