Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÀ CÁC DỊCH VỤ THÔNG DỤNGTRÊN INTERNET

Được đăng lên bởi shiguremuathu
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 2691 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GVHD: Thạc sĩ : Hồ Sỹ Bàng

Mailling System

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÀ
CÁC DỊCH VỤ THÔNG
DỤNGTRÊN INTERNET


I. Động lực thúc đẩy sự ra đời mô hình mạng Client/Server :
SVTH : Trương Minh Tuyến

Trang

3

GVHD: Thạc sĩ : Hồ Sỹ Bàng

Mailling System

- Ngày nay với xu hướng mạng toàn cầu hoá, thì sự liên lạc thông tin qua
lại giữa các máy theo mô hình Client/Server là một trong những ứng dụng
quan trong cơ bản về mạng và nó không thể thiếu trong hệ thống liên lạc
thông tin hiện nay. Có rất nhiều dịch vụ hỗ trợ trên Internet theo mô hình này
như e-mail, web, FPT, nhóm tin Usernet, telnet, truyền tập tin, đăng nhập từ
xa, chat,… Các chương trình dịch vụ ở trình khách(Client) sẽ kết nối với trình
chủ ở xa(Server) sau đó gởi các yêu cầu đến trình chủ và trình chủ sẽ xử lý
yêu cầu này sau đó gởi kết quả về cho trình khách. Thông thường trình chủ
phục vụ cho rất nhiều trình khách đến cùng một lúc.
- Vào những thập niên 90, khi bắt đầu bùng nổ sự truy cập Web cũng như
mạng hoá trong các lĩnh vực của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt
Nam chúng ta. Một vấn đề đặt ra cho các nhà lập trình, các nhà quản lý và
nhiều hơn nữa là những người sử dụng máy tính điều có thể truy cập thông
tin trên Intranet hay Internet nhanh chóng, chính xác mà các thông tin hay dữ
liệu này vẫn được an toàn. Lập trình mạng theo mô hình Client/Server sẽ là
giải pháp an toàn cho các nhà lập trình.
II. Nguyên tắc hoạt động mạng theo mô hình client/Server :
- Mạng Client/Server đơn thuần chỉ có một tiêu chuẩn cơ bản là không có
một Client nào sử dụng tài nguyên của một Client khác. Tài nguyên dùng
chung (tài nguyên chính) được đặt trên một hay nhiều Server chuyên dụng
theo từng dịch vụ như E-mail, file server, chat, Web, fpt,…hay nói một cách
khác những Client không bao giờ nhìn thấy nhau mà chỉ giao tiếp với Server.
Mô hình Client/Server này rất hữu dụng trong các công ty hay những tổ chức
cần đến việc quản lý tài nguyên hay người sử dụng một cách hiểu quả.
- Thuật ngữ Server dùng để chỉ bất kỳ chương trình nào hỗ trợ dịch vụ có
thể truy xuất qua mạng. Một Server nhận yêu cầu qua mạng thực hiện cho
một dịch vụ nào đó và trả kết quả về cho nơi yêu cầu. Với những dịch vụ đơn
giản nhất, mỗi yêu cầu gửi đến chỉ trong một địa chỉ IP datagram và Server trả
về lời đáp trong một datagram khác. Các Server có thể thực hiện những công
việc đơn giản nhất đến phức tạp nhất. Ví dụ như time-of-day Server chỉ đơn
giản trả về giờ hiện hành bất cứ khi nào Client gởi tới Server này thông tin.
Ha...
GVHD: Thạc sĩ : Hồ Sỹ Bàng Mailling System
C
C
HƯƠNG
HƯƠNG
1
1
TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÀ
TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÀ
CÁC DỊCH VỤ THÔNG
CÁC DỊCH VỤ THÔNG
DỤNGTRÊN INTERNET
DỤNGTRÊN INTERNET
I. Động lực thúc đẩy sự ra đời mô hình mạng Client/Server :
SVTH : Trương Minh Tuyến Trang
3
TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÀ CÁC DỊCH VỤ THÔNG DỤNGTRÊN INTERNET - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÀ CÁC DỊCH VỤ THÔNG DỤNGTRÊN INTERNET - Người đăng: shiguremuathu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÀ CÁC DỊCH VỤ THÔNG DỤNGTRÊN INTERNET 9 10 103