Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về omega

Được đăng lên bởi nguyenxuancuong
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 11394 lần   |   Lượt tải: 42 lần
1
1. Giới thiệu chung
Về mặt cấu trúc hoá học acid béo thông thường chứa 3 loại nguyên tố: carbon,
hydro và oxy công thức acid béo có chuỗi carbon dài giống như con rắn, đầu là nhóm
acid: - COOH (vì vậy mới gọi là acid béo) và đuôi là nhóm metyl: -CH3. Công thức tổng
quát mạch thẳng là (RCOOH)- .Nhóm metyl đuôi có chứa carbon được gọi là carbon
omega. Khoảng cách từ carbon omega đến nối đôi gần nhất nếu có 3 carbon thì gọi là
omega - 3 (acid béo đa chưa bão hòa ở vị trí chuỗi carbon n-3) và acid béo có cấu trúc
loại này gọi là acid omega - 3. Acid béo omega-3(w– 3 hoặc n – 3) là các acid béo không
no nhiều nối đôi. Chuỗi có khi dài tới 18 – 22 nguyên tử carbon. Cũng tương tự như vậy,
còn có acid béo omega-6, omega-9 Tóm lại, con số sau chữ omega - x nhằm chỉ vị trí của
nối đôi đầu tiên trong cấu trúc. Do công thức hóa học của acid béo mà có acid omega-3
có tên gọi acid alpha linoleic, acid omega-6 có tên gọi là acid linoleic, acid omega-9 có
tên gọi là acid oleic.
Axít béo Omega-6 và axít béo Omega-3 đều thuộc loại axít béo chưa bão hòa đa,
có vai trò quan trọng đối với sự vận hành của cơ thể. Tuy nhiên, tỷ lệ nạp hai chất này
trong cơ thể phải đảm bảo sự hợp lý, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đối với sức khỏe. Axit
béo Omega-3 và Omega-6 là những thành phần cấu tạo rất cần thiết cho hoạt động não bộ
và sức khỏe con người. Chúng hoạt động hỗ trợ cho nhau. Nếu chỉ bổ sung quá nhiều một
trong hai loại axit béo không no này thì cũng không tốt và thậm chí chúng còn gây nguy
hiểm cho sức khỏe.
Acid béo omega - 3 có nhiều ở trong mỡ cá ở vùng biển lạnh và sâu như cá cá hồi,
cá trích, cá mòi, cá bơn halibut, cá da xanh, cá ngừ, cá thu, trong các loại ngũ cốc, các
loại hạt, đặc biệt là hạt lanh
Axít béo Omega-6 chủ yếu có trong các loại ngũ cốc, đặc biệt là ngô, các loại dầu
thực vật, các loại đậu nguyên hạt, bơ thực vật margarine, trứng do một số vật nuôi sử
dụng lượng lớn ngô, vì thế thịt của chúng cũng hàm chứa lượng axít béo Omega-6 phong
phú. Có đến 1/2 axít béo Omega-6 của con người có xuất xứ từ các loại thịt và các chế
phẩm từ sữa vật nuôi.
2. Omega-3
Alpha linolenic acid (ALA) là tiền chất của họ các acid béo omega-3. ALA là acid
béo “thiết yếu”, vì không tạo thành được trong cơ thể, cần phải nhập từ thức ăn.Trong cơ
thể người, ALA chuyển thành EPA (C20: 5) và DHA (C22: 6) qua các phản ứng mất bão
hòa (thêm các nối đôi ở đầu carboxyl) và kéo dài (thêm các nguyên tử C).
ALA có nhiều nhất trong rau xanh, hạt lanh (linseed, flaxseed, graines de lin), quả
óc chó,...
1
1. Giới thiệu chung
Về mặt cấu trúc hoá học acid béo thông thường chứa 3 loại nguyên tố: carbon,
hydro và oxy công thức acid béo chuỗi carbon dài giống n con rắn, đầu nhóm
acid: - COOH (vì vậy mi gọi là acid béo) và đuôi là nhóm metyl: -CH3. Công thức tổng
quát mạch thẳng (RCOOH)- .Nhóm metyl đuôi chứa carbon đưc gọi carbon
omega. Khoảng cách từ carbon omega đến nối đôi gần nhất nếu 3 carbon t gọi
omega - 3 (acid béo đa chưa bão hòa vị trí chuỗi carbon n-3) acid béo cấu trúc
loại này gọi là acid omega - 3. Acid béo omega-3(w– 3 hoặc n – 3) là các acid béo không
no nhiều nối đôi. Chui có khi dài tới 18 – 22 nguyên tử carbon. Cũng tương t như vậy,
còn có acid béo omega-6, omega-9 Tóm lại, con số sau chữ omega - x nhằm chỉ vị trí của
nối đôi đầu tiên trong cấu trúc. Do công thức hóa học của acid béo acid omega-3
tên gọi acid alpha linoleic, acid omega-6 có tên gọi acid linoleic, acid omega-9 có
tên gọi là acid oleic.
Axít béo Omega-6 axít béo Omega-3 đều thuộc loại axít béo chưa bão hòa đa,
vai trò quan trọng đối với sự vận hành của thể. Tuy nhiên, tỷ lệ nạp hai chất này
trong cơ thể phải đảm bảo shợp lý, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đối với sức khỏe. Axit
béo Omega-3 và Omega-6 là những thành phần cấu tạo rất cần thiết cho hoạt động não bộ
và sức khỏe con người. Chúng hoạt động hỗ trợ cho nhau. Nếu chỉ bổ sung quá nhiều một
trong hai loại axit béo không no này tcũng không tốt thậm chí chúng còn gây nguy
hiểm cho sức khỏe.
Acid béo omega - 3 nhiều ở trong mỡ vùng biển lạnh và sâu như hồi,
trích, mòi, bơn halibut, da xanh, ngừ, thu, trong các loại ngũ cốc, các
loại hạt, đặc biệt là hạt lanh
Axít béo Omega-6 chủ yếu trong các loại ngũ cốc, đặc biệt ngô, các loại dầu
thực vật, các loại đậu nguyên hạt, thực vật margarine, trứng do một số vật nuôi sử
dụng lượng lớn ngô, vì thế thịt của chúng cũng hàm chứa lượng axít béo Omega-6 phong
phú. đến 1/2 axít béo Omega-6 của con người xuất xứ từ các loại thịt c chế
phẩm từ sữa vật nuôi.
2. Omega-3
Alpha linolenic acid (ALA) tiền chất của họ các acid béo omega-3. ALA acid
béo “thiết yếu”, vì không tạo thành được trong cơ thể, cần phải nhập từ thức ăn.Trong
thể người, ALA chuyển thành EPA (C20: 5) và DHA (C22: 6) qua các phản ứng mất bão
hòa (thêm các nối đôi ở đầu carboxyl) và kéo dài (thêm các nguyên tử C).
ALA có nhiều nhất trong rau xanh, hạt lanh (linseed, flaxseed, graines de lin), quả
óc chó, cây cải dầu.trong đậunh, trong hạt dẻ (walnuts), trong các loại dầu ăn làm từ
các thực vật vừa kể và trong dầu Canola (colza).
Tổng quan về omega - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về omega - Người đăng: nguyenxuancuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tổng quan về omega 9 10 853