Ktl-icon-tai-lieu

TRẮC ĐỊA: ĐO VẼ VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH

Được đăng lên bởi chi-hung-ngo
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 14023 lần   |   Lượt tải: 38 lần
Chương 5:
ĐO VẼ VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ
ĐỊA HÌNH

GV: Đào Hữu Sĩ
Khoa Xây dựng

NỘI DUNG CHƯƠNG 5
• Các PP thành lập bản đồ địa hình
• Các PP xác định điểm chi tiết khi đo vẽ bản đồ

• Đo vẽ mặt cắt địa hình
• Xác định khoảng cách, tọa độ, diện tích

• Đường bình độ và ứng dụng
- Độ dốc và gĩc dốc địa hình
- Mặt cắt,…

§5.1 KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG
ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH
5.1.1 Khái niệm
Đo vẽ bản đồ địa hình gồm các cơng đoạn: Thiết kế lập lưới khống
chế toạ độ, độ cao; đo vẽ chi tiết địa hình; tính tốn và vẽ bản đồ.
Bản đồ địa hình thể hiện địa vật và dáng đất cao thấp khác nhau
Cĩ 3 phương pháp đo vẽ chính:
- Phương pháp đo vẽ tồn đạc
- Phương pháp đo vẽ trên ảnh
- Phương pháp tổng hợp (tổng hợp cả hai phương pháp trên)
Hiện nay, cĩ thể dùng cơng nghệ GPS để thành lập bản đồ địa hình.
Cơ sở khống chế toạ độ và độ cao để đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn
ở khu cơng nghiệp, thành phố và khu kinh tế trọng điểm quy định trong
bảng sau:

Diện tích khu vực đo vẽ
(km2)

Các loại lưới khống chế phải cĩ
Mặt bằng

Nhà nước
(hạng)

200 và lớn hơn

II, III, IV

Từ 50 đến 200

III, IV

Khu vực
(cấp)

Đo vẽ

Độ cao

Từ 10 đến 50

IV

1, 2 Đường
II, III, IV, kỹ thuật, đo vẽ
chuyền
1, 2 kinh vĩ II, III, IV, kỹ thuật, đo vẽ
(1,2)
Lưới tam
1, 2 giác nhỏ III, IV, kỹ thuật, đo vẽ

Từ 5 đến 10

IV

1, 2

IV, kỹ thuật, đo vẽ

Từ 2.5 đến 5

1, 2

IV, kỹ thuật, đo vẽ

Từ 1 đến 2.5

1, 2

IV, kỹ thuật, đo vẽ

Nhỏ hơn 1

2

kỹ thuật, đo vẽ

Mật độ điểm khống chế mặt bằng của lưới trắc địa nhà nước và lưới
tam giác giải tích cấp 1, cấp 2 hoặc đường chuyền cấp 1, cấp 2 phải đảm
bảo ít nhất 4điểm/km2 ở vùng thành phố, khu cơng nghiệp, khu xây dựng
và 1điểm/km2 ở vùng khơng xây dựng.
5.1.2 Nội dung đo vẽ bản đồ địa hình (tỷ lệ lớn 1:5000 ÷ 1:500):
- Các điểm khống chế trắc địa, các kiến trúc độc lập, nhà ở, cơng
trình cơng cộng, cơng trình cơng nghiệp và nơng nghiệp, cơng trình dân
dụng
- Đường thơng tin liên lạc, đèn biển báo, cột điện, cột cây số
- Đường sắt và các cơng trình liên quan: đường ngầm, sân ga,…
- Cầu đường: đường nhựa, đường đất, cầu các loại…
- Hệ thống thủy văn: sơng suối, ao hồ, kênh rạch, …
- Hệ thực phủ, cây độc lập
- Phải đo hết các đường đặc trưng của dáng đất: đỉnh núi, đáy lịng
chảo, điểm uốn thay đổi độ dốc, đường phân thủy, đường tụ thủy, đường
mép chảo, yên ngựa… cao độ mực nước trong ao hồ, sơng suối,…

- Dáng đất đặc trưng được biểu thị bằng các đường đồng mức kết hợp
với ký hiệu, ghi chú độ cao.
- Phải ghi địa danh chính thức, nếu cĩ tên địa danh cũ ...
GV: Đào Hữu
Khoa Xây dựng
Chương 5:
ĐO VẼ VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ
ĐỊA HÌNH
TRẮC ĐỊA: ĐO VẼ VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRẮC ĐỊA: ĐO VẼ VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH - Người đăng: chi-hung-ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
TRẮC ĐỊA: ĐO VẼ VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH 9 10 767