Ktl-icon-tai-lieu

TRẮC ĐỊA: DỤNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO TRONG TRẮC ĐỊA

Được đăng lên bởi chi-hung-ngo
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 18690 lần   |   Lượt tải: 63 lần
Chương 3:
DỤNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP
ĐO TRONG TRẮC ĐỊA

GV: Đào Hữu Sĩ
Khoa Xây dựng

NỘI DUNG CHƯƠNG 3

Dụng cụ và phương pháp đo góc
- Các loại góc có thể đo
- Thiết bị và phương pháp dùng để đo góc
Dụng cụ và phương pháp đo dài
- Các loại chiều dài
- Thiết bị và phương pháp dùng để đo dài
Dụng cụ và phương pháp đo cao
- Các loại độ cao
- Thiết bị và phương pháp dùng để đo cao

§3.1 DỤNG CỤ ĐO GÓC
3.1.1 KHÁI NIỆM VỀ CÁC LOẠI GÓC
3.1.1.1 Góc bằng
Góc bằng β hợp bởi hai hướng OA và OB là góc hợp bởi 2
mặt phẳng thẳng đứng chứa hai hướng ấy (Hay góc giữa hai hướng
OA và OB là góc tạo bởi hình chiếu vuông góc của chúng trên mặt
phẳng nằm ngang).

3.1.1.2 Góc đứng V
Góc đứng V của hướng ngắm OM là góc tạo bởi hướng ngắm
đó với mặt phẳng ngang
VOM = 00 ÷ ±900
M
VOM = -VMO
M
Z

O

V

Z
V

P

3.1.1.3 Góc thiên đỉnh Z
Là góc hợp bởi hướng thiên đỉnh với hướng ngắm.
Z = 0 ÷ 1800
Quan hệ giữa V và Z:
Z + V= 900

M'

3.1.2 CẤU TẠO MÁY KINH VĨ (THEODOLITE)_
THIẾT BỊ ĐO GÓC
Máy kinh vĩ đầu tiên được chế tạo ở Anh vào năm 1730
Máy kinh vĩ là dụng cụ chuyên dụng để đo góc bằng và góc đứng. Ngoài
ra nó còn có thể dùng đo dài, đo cao với độ chính xác thấp.

3.1.2.1 Nguyên lý cấu tạo
Máy kinh vĩ nào cũng có cấu tạo với 3 bộ phận chính:
- Bộ phận ngắm (ống kính)
- Bộ phận định tâm cân bằng máy: dọi tâm (dây+quả dọi, ống dọi tâm);
ống thăng bằng tròn, thăng bằng dài; 3 ốc cân
- Bộ phận đọc số (bàn độ ngang, bàn độ đứng)

3.1.2.2 Phân loại máy kinh vĩ
a) Theo độ chính xác
- Máy kinh vĩ chính xác cao, có sai số trung phương đo góc: mß=
±0.5”÷1.5”
- Máy kinh vĩ chính xác trung bình: mß = ±2”÷10”
- Máy kinh vĩ chính xác thấp: mß = ±15”÷30”
b) Theo cấu tạo
- Máy kinh vĩ cơ học (kim loại): Có bàn độ ngang, đứng được cấu
tạo bằng kim loại, đọc số trực tiếp bằng mắt thường hoặc kính lúp
- Máy kinh vĩ quang học (*): Có bộ phận số, đọc số: làm bằng hợp
chất trong suốt. Đọc số bằng bộ phận kính khuyếch đại (kính hiển
vi).
- Máy kinh vĩ điện tử:
Các bàn độ ngang +đứng, làm bằng hợp chất trong suốt
Bàn độ được khắc bằng mã vạch
Đọc số trực tiếp trên màn hình
Có thể có bộ nhớ lưu số liệu

3.1.2.3 Cấu tạo máy kinh vĩ kỹ thuật (quang học)
Ở đây ta xét cho máy kinh vĩ kỹ thuật (máy có độ chính xác thấp)
Cấu tạo của máy có 3 bộ phận chính:
- Bộ phận ngắm: Ống kính
- Bộ phận đọc số: bàn độ ngang + đứng
- Bộ phận định tâm cân bằng máy: Ống định tâm (ống dọi tâm),
Ống thủy,
Ốc cân.

a) Cấu tạo ống kính: Gồm 4 thành phần
- Kính vật
OÁc ñieàu quang
Kính vaät
- Kính mắt
- Ốc điều quang
- ...
GV: Đào Hữu Sĩ
Khoa Xây dựng
Chương 3:
DỤNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP
ĐO TRONG TRẮC ĐỊA
TRẮC ĐỊA: DỤNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO TRONG TRẮC ĐỊA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRẮC ĐỊA: DỤNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO TRONG TRẮC ĐỊA - Người đăng: chi-hung-ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
TRẮC ĐỊA: DỤNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO TRONG TRẮC ĐỊA 9 10 827