Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm chương 1 2 3 hóa 10

Được đăng lên bởi tantran1997
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 6581 lần   |   Lượt tải: 10 lần
PHAN NGỌC VĂN

ÔN TẬP HÓA 10



HOÁ HỌC NÂNG CAO 10
Chương I: NGUYÊN TỬ
Chương II: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
HÓA HỌC

Trang 1

PHAN NGỌC VĂN

Chương I:

ÔN TẬP HÓA 10

NGUYÊN TỬ
THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ

I. Kiến thức cơ bản
Câu 1. Các hạt cấu tạo nên hầu hết hạt nhân nguyên tử là:
A. electron và proton.
B. notron và electron.
C. electron, notron và proton.
D. notron và proton.
Câu 2. Các loại hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:
A. proton và electron.
B. nơtron và electron.
C. electron, nơtron và proton.
D. nơtron và proton.
Câu 3. Phần tử mang điện tích dương
A. notron.
B. electron.
C. proton.
D. nguyên tử.
Câu 4. Chọn ý đúng trong các phát biểu sau:
(1). Hầu hết các nguyên tử, trong nhân đều chứa nơtron và proton
(2). Hạt nhân mang điện dương; còn nguyên tử trung hòa về điện.
(3). Số proton của nguyên tử luôn nhỏ hơn số e của nguyên tử đó.
A. 1, 2
B. 2, 3
C. 1, 2, 3
D. Chỉ có 1
Câu5. Chọn ý sai trong các phát biểu sau:
A. Nguyên tử có cấu tạo gồm 2 phần là vỏ và nhân
B. Nhân chứa 2 loại hạt là p và n; còn vỏ chỉ chứa hạt e
C. Có 2 loại hạt cơ bản tạo nên nguyên tử là e và hạt nhân
D. Khối lượng nguyên tử tập trung ở nhân.
Câu 6. Trong thí nghiệm tìm ra electron của nhà bác học Anh (Tôm Xơn). Khi tia âm cực (chứa dòng electron) đi vào
giữa 2 bản điện cực mang điện tích trái dấu thì:
A. tia âm cực sẽ lệch về phía cực dương.
B. tia âm cực sẽ lệch về phía cực âm.
C. tia âm cực sẽ lệch về phía cực dương sau đó lệch về cực âm.
D. tia âm cực đi thẳng.
Câu 7. Trong thí nghiệm Rutherfor về sự tìm ra hạt nhân nguyên tử. Khi bắn tia α (mang điện tích dương) vào lá vàng
hầu hết hạt α đi thẳng, vậy:
A. nguyên tử có cấu tạo rỗng.
B. hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương.
C. hạt nhân chiếm khối lượng lớn so với toàn nguyên tử.
D. hạt nhân nguyên tử có cấu tạo đặt khít.
Câu 8. Chọn phát biểu sai
Trang 2

PHAN NGỌC VĂN

ÔN TẬP HÓA 10

A. Trong một nguyên tử khối lượng một proton tương đương khối lượng một nơtron.
B. Trong một nguyên tử, số proton = số electron.
C. Trong một nguyên tử, số proton = số nơtron.
D. Trong một nguyên tử, khối lượng của electron nhỏ hơn rất nhiều so
với khối lượng của hạt nhân.
Câu 9. Nguyên tử có đường kính gấp 10.000 lần đường kính hạt nhân. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả
bóng có đường kính 6cm thì đường kính nguyên tử sẽ là.
A. 6m.
B. 60m.
C. 600m.
D. 12000m.
Câu 10. Nguyên tử có đường kính gấp 10.000 lần đường kính hạt nhân. Nếu ta phóng đại đường kính nguyên tử lên
100m thì đường kính hạt n...
PHAN NGỌC VĂN ÔN TẬP HÓA 10
HOÁ HỌC NÂNG CAO 10
Chương I: NGUYÊN TỬ
Chương II: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
HÓA HỌC
Trang 1
trắc nghiệm chương 1 2 3 hóa 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm chương 1 2 3 hóa 10 - Người đăng: tantran1997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
trắc nghiệm chương 1 2 3 hóa 10 9 10 416