Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm môn vật lý

Được đăng lên bởi Đại Khói
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1-2
Question1
Điểm : 1
Chọn phát biểu đúng:
Chọn một câu trả lời
Điện từ trường gắn liền với điện tích và dòng điện.

Dòng điện dịch càng lớn nếu tốc độ thay đổi điện trườ
lớn.
Dòng điện dịch gây ra hiệu ứng Joule- Lenxơ.

Điện trường và từ trường đều tác dụng lực lên điện tíc
yên.
Đúng
Điểm: 1/1.
Question2
Điểm : 1
Một người ngồi trên ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s nghe tiếng còi
phát ra từ một ô tô chạy song song ngược chiều, tần số âm nghe
được khi hai ô tô chuyển động lại gần nhau cao gấp 1,2 lần khi hai ô
tô chuyển động xa nhau; vận tốc âm là 350 m/s. Vận tốc của ô tô
chạy ngược chiều là:
Chọn một câu trả lời
28.22 m/s
11.84 m/s
15.48 m/s
28.22 m/s
Đúng
Điểm: 1/1.
Question3
Điểm : 1
Chọn phát biểu đúng:
Chọn một câu trả lời

Sự biến thiên của điện trường theo thời gian làm ph
trường giống như một dòng điện dẫn nên ta gọi đó
điện dịch.

Một điện trường biến thiên theo thời gian làm xuất h
tường xoáy.

Một từ trường biến thiên theo thời gian cũng làm xu
điện trường xoáy.
Các phát biểu đều đúng.
Đúng
Điểm: 1/1.
Question4
Điểm : 1
Dao động của phần tử P của một sợi dây truyền dao động được mô
tả bởi phương trình
, với A là biên độ dao
động. Tại thời điểm
, phần tử P:
Chọn một câu trả lời
Chuyển động đi lên, theo chiều tăng của x

Có thể chuyển động đi lên, hoặc đi xuống, hoặc đ
phụ thuộc vào giá trị biên độ A
Đứng yên

Chuyển dao động đi xuống, theo chiều giảm của x
Đúng
Điểm: 1/1.
Question5
Điểm : 1
Chọn câu sai:
Chọn một câu trả lời

Sóng âm là những sóng lan truyền được trong chân k

Sóng âm là những sóng lan truyền được trong chất r

Sóng âm là những sóng lan truyền được trong chất lỏ

Sóng âm là những sóng lan truyền được trong chất k
Đúng
Điểm: 1/1.
Question6
Điểm : 1
Trong không gian, vector cảm ứng từ
có độ lớn không đổi quay
đều quanh một trục với tốc độ góc . Gọi là vector cường độ điện
trường. Độ lớn của
là
Chọn một câu trả lời

Đúng
Điểm: 1/1.
Question7
Điểm : 1
Một tụ điện có hằng số điện môi là
được mắc vào một hiệu
điện thế xoay chiều
với
, chu
kỳ
. Tìm giá trị mật độ dòng điện dịch, biết hai bản tụ cách
nhau 0,4cm?
Chọn một câu trả lời

Không có câu đúng
Không đúng
Điểm: 0/1.
Question8
Điểm : 1

Chọn phát biểu đúng:
Chọn một câu trả lời

Đường sức từ trường cũng như đường sức điện trường
những đường cong khép kín hoặc có khi cũng là những
hở.

Định lý về dòng điện toàn phần cho ta biết lưu số của v
độ điện trường dọc theo một đường cong kín (C) bất kỳ

Bất kỳ một điện trường nào dù biến đổi theo thời gian h
gian cũng đểu sinh ...
CHƯƠNG 1-2
Question1
Điểm : 1
Chọn phát biểu đúng:
Chọn một câu trả lời
Điện từ trường gắn liền với điện tích và dòng điện.
Dòng điện dịch càng lớn nếu tốc độ thay đổi điện trường càng
lớn.
Dòng điện dịch gây ra hiệu ứng Joule- Lenxơ.
Điện trường và từ trường đều tác dụng lực lên điện tích đứng
yên.
Đúng
Điểm: 1/1.
Question2
Điểm : 1
Một người ngồi trên ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s nghe tiếng còi
phát ra từ một ô tô chạy song song ngược chiều, tần số âm nghe
được khi hai ô tô chuyển động lại gần nhau cao gấp 1,2 lần khi hai ô
tô chuyển động xa nhau; vận tốc âm là 350 m/s. Vận tốc của ô tô
chạy ngược chiều là:
Chọn một câu trả lời
28.22 m/s
11.84 m/s
15.48 m/s
28.22 m/s
Đúng
Điểm: 1/1.
Question3
Điểm : 1
Chọn phát biểu đúng:
Chọn một câu trả lời
trắc nghiệm môn vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm môn vật lý - Người đăng: Đại Khói
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
trắc nghiệm môn vật lý 9 10 233