Ktl-icon-tai-lieu

Trái Đất

Được đăng lên bởi phanhuydungcao
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 459 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chúng ta sống trên Trái Đất, một trái cầu lơ lửng, lăn tròn. Hàng đêm,
bầu trời của chúng ta sáng lên nhờ những đốm sáng nhỏ bé mà chúng ta
vẫn gọi là các ngôi sao, các tinh tú. Giờ đây chúng ta đều biết rằng mỗi
đốm sáng nhỏ bé đó đều là các khối cầu khí khổng lồ có khả năng tự phát
sáng và phát nhiệt, đó là cách duy nhất để ánh sáng của chúng đến được
với chúng ta. Trong số hàng tỷ tỷ ngôi sao đó, chỉ có một ngôi sao duy
nhất đã mang lại cho chúng ta sự sống, một ngôi sao không bao giờ xuất
hiện vào ban đêm bởi vì bản thân sự hiện diện của nó đã đồng nghĩa với
ánh sáng ban ngày. Có lẽ chúng ta chẳng bao giờ gọi nó là một ngôi sao
bởi vì nó đã có một tên gọi khác : Mặt Trời.

1. Mặt Trời trong nhận thức ban đầu của con người
Trong nhận thức của con người thời xưa, Mặt Trời không phải một ngôi
sao, mà là một khối lửa rực sáng mang lại ánh sáng và cả sự nóng nực, nó
là biểu tượng của lửa - thứ sức mạnh mà người xưa cho là đáng sợ nhất.
Sự lo sợ về các hiện tượng thiên nhiên, về các chu kì thời tiết đẫ khiến họ
tin vào các đấng siêu nhiên, các thần linh che chở, bảo vệ và cũng có thể
nổi giận với họ. Cũng như mưa, gió, lửa, ...., Mặt Trời cũng được gán với
một vị thần, một vị thần ở trên cao hàng ngày mang ánh sáng đến cho loài
người.
Có thể nói rằng hầu hết các dân tộc đều có hình ảnh của vị thần Mặt Trời
trong các truyền thuyết của họ. Trong nhiều truyền thuyết, thần Mặt Trời
được coi là vị thân tối cao thống trị thiên đình, cũng có nhiều truyền
thuyết coi thần Mặt Trời tuy không phải một vị thần tối cao nhưng là vị
thần đáng kính nhất, mang lại ánh sáng cũng chính là cái quí nhất cho con
người.

Một truyện thần thoại rất tiêu biểu mà đến nay chúng ta vẫn con được biết
tới hình ảnh của vị thần Mặt Trời trong trí tưởng tượng của con người
trước đây là thần thoại Hy Lạp. Cho đến nay, vẫn còn rất nhiều hình ảnh
được giữ lai về vị thần Mặt Trời Helios trong thần thoại này. Theo trí
tưởng tượng của người Hy Lạp xa xưa, Helios là vị thần hàng ngày ngồi
trên cỗ xe vàng tứ mã. Mặt Trời được thần đặt trên xe này và đưa đi dọc
theo bầu trời từ Đông sang Tây theo lệnh của thần Zeus. Do đó mà thế
giới không thể thiếu Helios vì chỉ một ngày thần xin... nghỉ phép là ngày
hôm đó sẽ hoàn toàn là đêm đen.
(Hình bên:
ánh sáng

Thần Helios và cỗ xe vàng tứ mã mang lại
cho
loài
người)

Nhìn
chung thời xa xưa tất cả quan niệm của con
người về
vũ trụ cũng như Mặt Trời chỉ có vậy. Đến
khi các ý
tưởng toán học đầu tiên hình thành, con
người ta
mới bắt đầu quan tâm đến việc giải ...
Chúng ta sống trên Trái Đất, một trái cầu lửng, lăn tròn. Hàng đêm,
bầu trời của chúng ta sáng lên nhờ những đốm sáng nhỏ chúng ta
vẫn gọi c ngôi sao, các tinh tú. Giờ đây chúng ta đều biết rằng mỗi
đốm ng nhỏ bé đó đều là các khối cầu khí khổng lcó khả năng tphát
sáng phát nhiệt, đó cách duy nhất đ ánh sáng của chúng đến được
với chúng ta. Trong số hàng tỷ tỷ ngôi sao đó, chỉ một ngôi sao duy
nhất đã mang lại cho chúng ta sự sống, một ngôi sao không bao gi xuất
hiện vào ban đêm bởi bản thân sự hiện diện của đã đồng nghĩa với
ánh sáng ban ngày. Có lẽ chúng ta chẳng bao giờ gọi là một ngôi sao
bởi vì nó đã có một tên gọi khác : Mặt Trời.
1. Mặt Trời trong nhận thức ban đầu của con người
Trong nhận thức của con người thời xưa, Mặt Trời không phải một ngôi
sao, mà một khối la rực sáng mang lại ánh sáng và cả sự nóng nực, nó
là biểu tượng của lửa - thứ sức mạnh mà người xưa cho là đáng sợ nhất.
Sự lo sợ về các hiện tượng thiên nhiên, về các chu kì thời tiết đẫ khiến họ
tin o các đấng siêu nhiên, các thần linh che chở, bảo vệ cũng thể
nổi giận với họ. Cũng như mưa, gió, lửa, ...., Mặt Trời cũng được gán với
một vị thần, một vị thần ở trên cao ng ngày mang ánh ng đến cho loài
người.
thể nói rằng hầu hết các dân tộc đều hình nh của vị thần Mặt Trời
trong các truyền thuyết của họ. Trong nhiều truyền thuyết, thần Mặt Trời
được coi vị thân tối cao thống trị thiên đình, cũng nhiều truyền
thuyết coi thần Mặt Trời tuy không phải một vị thần tối cao nhưng vị
thần đáng kính nhất, mang lại ánh sáng cũng chính là cái quí nhất cho con
người.
Trái Đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trái Đất - Người đăng: phanhuydungcao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Trái Đất 9 10 587