Ktl-icon-tai-lieu

Trạng thái ứng suất và biến dạng

Được đăng lên bởi tranhoanghuy91
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 792 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KÍNH CHÀO THẦY VÀ
CÁC BẠN

NHÓM 2

LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG

1

NHÓM II:

Gồmcácthànhviên:
LêThanhTâm(nhómtrưởng)
TrầnHoàngHuy
LưTấnHùng
LêVănCường
VõVươngQuốcHoàng

NHÓM 2

LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG

2

PHẦN II:
CƠSỞ CƠHỌC
CỦAQUÁ TRÌNH BIẾN DẠNG

NHÓM 2

LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG

3

Nộidungbáocáo:
CHƯƠNG 4:

ỨNG SUẤT

CHƯƠNG 5:

GỒM BA

BIẾN DẠNG

PHẦN
CHƯƠNG 6:

QUAN HỆ GIỮA ỨNG SUẤT
VÀ BIẾN DANG

NHÓM 2

LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG

4

CHƯƠNG 4: ỨNG SUẤT

NHÓM 2

LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG

5

4.1Kháiniệmchung
Khimộtvậtthểchịutảivàtrongtrạngtháicânbằngthìbêntrongnósẽxuấthiệnnộilực,tanóivậtt
hểởtrongtrạngtháiứngsuất.

NHÓM 2

LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG

6

4.2Ứngsuấttrêncácmặttoạđộ

NHÓM 2

LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG

7

4.2Ứngsuấttrêncácmặttoạđộ

• Có9thànhphầnứngsuấttácdụng:
3ứngsuấtpháp

6ứngsuấttiếp

NHÓM 2

LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG

8

4.2Ứngsuấttrêncácmặttoạđộ

NHÓM 2

LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG

9

4.2Ứngsuấttrêncácmặttoạđộ

•

NHÓM 2

 Đượcviếtdướidạngmatrậnsau:

LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG

10

4.2Ứngsuấttrêncácmặttoạđộ
 

Cácthànhphầnứngsuấttạimộtđiểmtronghệtoạđộtrụ.

NHÓM 2

LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG

11

4.2Ứngsuấttrêncácmặttoạđộ
 

Cácthànhphầnứngsuấttạimộtđiểmtronghệtoạđộcầu.

NHÓM 2

LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG

12

4.2Ứngsuấttrêncácmặttoạđộ




NHÓM 2

Ứngsuấttiếpđượckýhiệu:

Ứngsuấtphápđượckýhiệu:

LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG

13

4.2Ứngsuấttrêncácmặttoạđộ
 

Căncứvàođịnhluậtđốixứngcủaứngsuấttiếp,trong6thànhphầnứngsuấttiế
pchỉcó3thànhphầnđộclập.
===

NHÓM 2

LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG

14

4.2Ứngsuấttrêncácmặttoạđộ
 

Matrậnđượcviếtđơngiảnhơnnhưsau:

NHÓM 2

LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG

15

4.3Ứngsuấttrênmặtphẳngnghiêng

NHÓM 2

LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG

16

4.3Ứngsuấttrênmặtphẳngnghiêng
S:ứngsuấttoànphầntrênmặtphẳngnghiêng
 

:ứngsuấttiếp

:ứngsuấtpháp

Sx,Sy,Szlàứngsuấttoànphầntheophươngx,x,z.

NHÓM 2

LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG

17

4.3Ứngsuấttrênmặtphẳngnghiêng

TứdiệnOABCnằmtrongtrạngtháicânbằngnênphảithoảđiềukiện:

NHÓM 2

LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG

18

4.3Ứngsuấttrênmặtphẳngnghiêng
 

Ứngsuấttoànphần

 

Ứngsuấtpháp

 

Ứngsuấttiếp

NHÓM 2

LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG

19

4.3Ứngsuấttrênmặtphẳngnghiêng

Vìvậy,nếubiếtthànhphầnứngsuấttrênbamặtvuônggócvớinh
auvẽqua
1điểmtacóthểtínhđượcứngsuấttrênmộtmặtnghiêngbấtkỳvẽ
quađiểmđó.

NHÓM 2

LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG

20

4.4Ứngsuấtchính:
Trạngtháiứngsuấttại1điểmlàhoàntoànxácđịnhnếutabiếtphươngvàđộlớnc
ủabaứngsuấtchính.

 

Thayvìx,y,ztakíhiệucáctrụcchínhlà1,2,3thìtacóứngsuất,,

NHÓM 2

LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG

21

4.4Ứngsuấtchính:
Ứngsuấttrên1mặtphẳngnghiênbấtkỳ:
 

NHÓM 2

LÝ THUYẾT BIẾN ...
KÍNH CHÀO THẦY
CÁC BẠN
NHÓM 2 LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG 1
Trạng thái ứng suất và biến dạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trạng thái ứng suất và biến dạng - Người đăng: tranhoanghuy91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Trạng thái ứng suất và biến dạng 9 10 979