Ktl-icon-tai-lieu

Trao đổi chất và năng lượng trong tế bào

Được đăng lên bởi Thanh Thúy
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1549 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4. Chuyển đổi năng lượng
1. Tiến hóa của các quá trình biến dưỡng
2. Khái niệm về năng lượng cầu nối hóa học
3. Năng lượng từ photon tới glucose
4. Năng lượng từ glucose tới ATP
5. Năng suất ATP
6. Điều hòa hàm lượng glucose máu
7. Phát sinh và dùng lực dẫn proton

1. Tiến hóa của các quá trình biến dưỡng
(1) Phân hủy: Phá vỡ phân tử hữu cơ được
sinh ra theo con đường không sinh học, bắt
đầu tích lũy năng lượng trong các cầu nối của
ATP (khai thác năng lượng cầu nối hóa học).
(2) Glyco-giải, quá trình tiến hóa sớm, tồn tại
trong mọi sinh vật (không thay đổi trong hơn
2 tỉ năm): phá vỡ glucose qua nhiều bước để
sản xuất 4-2 ATP.

(3) Quang hợp kỵ khí (không có oxygen)
Dùng ánh sáng để bơm proton ra khỏi tế bào,
tạo khuynh độ proton cho sự sản xuất ATP
theo cơ chế hóa thẩm.
H2S hòa tan trong đại dương là nguồn H để tạo
chất hữu cơ (sulfur tự do là sản phẩm phụ).

(4) Quang hợp sinh oxygen
Dùng H2O (thay cho H2S) làm nguồn H.
Hơn 2 tỉ năm qua, sinh vật quang hợp sinh
oxygen, như cyanobacteria, trở thành dạng
sống ưu thế, giúp tích lũy oxygen, tạo điều
kiện sống mới.

(5) Cố định nitrogen xảy ra trong môi trường
không oxygen hay các ngăn không chứa
oxygen ở vài sinh vật nhân sơ (oxygen cản sự
cố định N).
(6) Hô hấp hiếu khí: Dùng e- cao năng từ chất
hữu cơ và cơ chế bơm proton (hóa thẩm, như
quang hợp) khi có đủ oxygen (được cho tiến
hóa từ bộ máy quang hợp căn bản).

2. Khái niệm về năng lượng cầu nối hóa học
2.1. Năng lượng của nguyên tử
Các phân tử trong tế bào có thế năng (hóa
năng) do sự sắp xếp của các nguyên tử.
Nguyên tử có năng lượng do sự sắp xếp e-,
càng xa nhân, thế năng của e- càng cao.

2.2. Sự thay đổi thế năng của e-

Theo từng mức,
như bóng rơi trên
từng bậc thang.

Khi thu năng lượng, một e- ở mức
năng lượng căn bản (gần nhân)
được nâng tới mức cao hơn (xa
nhân), ngay sau đó e- trở lại mức
căn bản và phóng thích năng lượng.

2.3. Chuyển năng lượng
- Bằng cách chuyển e- từ sự phá vỡ cầu nối, tế
bào thu năng lượng ở dạng thế năng của các
e- tạo nên cầu nối mới.
- Trong mỗi lần chuyển sang phân tử khác, e“mất” một phần năng lượng để tạo ATP hay
cầu nối mới (cùng với sự tỏa nhiệt).
- Cuối cùng, e- cạn kiệt năng lượng được nhận
bởi chất nhận e- sau cùng.

2.4. Hai loại phân tử tích lũy năng lượng
Năng lượng từ các con đường thoái dưỡng
được tích lũy tạm thời ở hai dạng:
• Phosphate cao năng, chủ yếu là ATP
• Electron cao năng trong các chất khử
(NADH, FADH2 và NADPH)

2.4. Hai loại phân tử tích lũy năng lượng
Năng lượng từ các con ...
Chương 4. Chuyển đổi năng lượng
1. Tiến hóa của các quá trình biến dưỡng
2. Khái niệm về năng lượng cầu nối hóa học
3. Năng lượng từ photon tới glucose
4. Năng lượng từ glucose tới ATP
5. Năng suất ATP
6. Điều hòa hàm lượng glucose máu
7. Phát sinh và dùng lực dẫn proton
Trao đổi chất và năng lượng trong tế bào - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trao đổi chất và năng lượng trong tế bào - Người đăng: Thanh Thúy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Trao đổi chất và năng lượng trong tế bào 9 10 331