Ktl-icon-tai-lieu

Triển khai bản vẽ thi công M&E

Được đăng lên bởi tranthang1790
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 559 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRIỂN KHAI BẢN VẼ THI CÔNG M&E
( VẼ SHOPDRAWING )
Nội dung khóa học : Triển khai bản vẽ thi công hệ thống :
ĐIỆN – NƯỚC – ĐHKK & THÔNG GIÓ – PCCC ..
Thời gian học : 1,5 tháng , tuần 3 buổi thứ 3-5-7 từ 18 giờ đến 20 giờ 30
Học phí : 3.000.000 VNĐ
Liên hệ ghi danh và đóng học phí : 090 656 1078 Trường.
Email : info@lopthietkedien.com
Facebook :
• Groups : 
• Fanpage : 
Ghi danh online : 

Chi tiết nội dung khóa học xem bên dưới

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
-

Khoá đào tạo: TRIỂN KHAI BẢN VẼ THI CÔNG M&E
( VẼ SHOPDRAWING )
Đối tượng tuyển sinh: kỹ sư ngành điện, nước, điều hòa không khí & thong
gió, cơ khí hoặc tương đương.
Dự kiến đào tạo trong bao nhiêu tháng: 1,5 tháng.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
- Về kiến thức nghề:
+ Cung cấp cho người học kiến thức về kiến trúc và các vật liệu
trong kiến trúc sử dụng liên quan đến M&E.
+ Cung cấp quá trình hoàn thành xây dựng công trình và lập tiến
độ xây dựng.
+ Cung cấp kiến thực về kết cấu và gia cường trong kết cấu.
+ Cung cấp về PCCC trong kiến trúc, kết cấu các vật liệu sử dụng
trong M&E.
- Về kỹ năng nghề: Sau khóa học người học có thể :
+ Sử dụng Autocad, quản lý bản vẽ, quy trình đệ trình phê duyệt
bản vẽ.
+ Gia cố, chi tiết đặt sãn, các đường ống M&E đi trong hoặc đi
xuyên tường sàn trong công trình .
+ Nghiệm thu, hoàn thiện và xuất bản vẽ hoàn công.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
TT

NỘI DUNG TỔNG QUÁT

1

PHẦN 1: QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH THI CÔNG.
Tiến độ thi công, tiến độ M&E

2
3
4
…

Chi tiết đặt sãn và khoảng cách thi công
Xây dựng phần thô công trình
Thi công hoàn thiện công trình
……………………………………………………………………………

1
2

PHẦN 2: BẢN VẼ THI CÔNG.
Nguyên tắc Sleeve: vật liệu, cao độ, chống thấm, chống cháy ….
Chi tiết đặt sẵn: vật liệu, khoảng cách, định vị âm sàn âm tường

3
4

Mặt cắt, mặt bằng, ty treo giá đỡ
Bản vẽ phối hợp, cao độ thông thủy, đóng trần

5

Dung sai và hoàn thiện trong bản vẽ

…

……………………………………………………………………….

III. NỘI DUNG CHI TIẾT :
PHẦN 1: QUÁ TRÌNH THI CÔNG
Bài 1: Lập tiến độ triển khai bản vẽ.
Bài 2: Bản vẽ chi tiết đặt sãn trong tường và sàn.
Bài 3: Bản vẽ đi ngầm, hạ tầng ngoài nhà.
Bài 4: Định vị, cao độ và quy cách thiết bị M&E với tường trần và sàn.

PHẦN 2:

BẢN VẼ THI CÔNG

Bài 1: Trình mẫu vật tư
Bài 2: Triển khai bản vẽ tiếp đất và gia cố trong kết cấu.
Bài 3: Triển khai ống đi ngầm và chi tiết đặt sẵn.
Bài 4: Triển khai bản vẽ phối hợp trần: Điện nước thông gió , ĐHKK , PCCC ...
TRIN KHAI BN V THI CÔNG M&E
( V SHOPDRAWING )
Ni dung khóa hc : Trin khai bn v thi công h thng :
ĐIN – NƯỚC – ĐHKK & THÔNG GIÓ – PCCC ..
Thi gian hc : 1,5 tháng , tun 3 bui th 3-5-7 t 18 gi đến 20 gi 30
Hc phí : 3.000.000 VNĐ
Liên h ghi danh và đóng hc phí : 090 656 1078 Trường.
Email : info@lopthietkedien.com
Facebook :
Groups : https://www.facebook.com/groups/THIETKE.ME/
Fanpage : https://www.facebook.com/lopthuchanhthietkecodien
Ghi danh online : http://goo.gl/forms/ybxUkrVpcI
Chi tiết ni dung khóa hc xem bên dưới
Triển khai bản vẽ thi công M&E - Trang 2
Triển khai bản vẽ thi công M&E - Người đăng: tranthang1790
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Triển khai bản vẽ thi công M&E 9 10 923