Ktl-icon-tai-lieu

Tự nhiên và xã hội

Được đăng lên bởi lehung8504toan
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 677 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thứ 6 ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tự nhiên và xã hội:

Bài cũ:

Thứ 6 ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tự nhiên và xã hội:

Mặt trời

Thứ 6 ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tự nhiên và xã hội:

Mặt trời
Hoạt động 1: Đặc điểm của Mặt Trời
- Vì sao ban ngày không cần đèn mà chúng ta vẫn nhìn rõ mọi vật?
- Khi đi ra ngoài trời nắng, bạn thấy như thế nào? Tại sao?

Thứ 6 ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tự nhiên và xã hội:

Mặt trời
Hoạt động 1: Đặc điểm của Mặt Trời
- Vì sao ban ngày không cần đèn mà chúng ta vẫn nhìn rõ mọi vật?
* Ban ngày không cần đèn mà chúng ta vẫn nhìn rõ mọi vật là nhờ ánh
sáng mặt trời.
- Khi đi ra ngoài trời nắng, bạn thấy như thế nào? Tại sao?
* Khi ra ngoài trời nắng cảm thấy nóng, khát nước,mệt. Đó là do mặt
trời tỏa nhiệt.

Thứ 6 ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tự nhiên và xã hội:

Mặt trời
Hoạt động 1: Đặc điểm của Mặt Trời
- Mặt trời vừa chiếu sáng, vừa tỏa nhiệt.
- Nêu ví dụ chứng tỏ mặt trời vừa chiếu sáng, vừa tỏa nhiệt?

Thứ 6 ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tự nhiên và xã hội:

Mặt trời
Hoạt động 1: Đặc điểm của Mặt Trời
- Mặt Trời vừa chiếu sáng, vừa tỏa nhiệt.
Hoạt động 2: Vai trò của Mặt Trời

Thứ 6 ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tự nhiên và xã hội:

Mặt trời
Hoạt động 2: Vai trò của Mặt Trời
1. Mặt Trời có vai trò gì đối với sự sống của con người?
2. Mặt Trời có vai trò gì đối với sự sống của thực vật?
3. Mặt Trời có vai trò gì đối với sự sống của động vật?

Thứ 6 ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tự nhiên và xã hội:

Mặt trời
Hoạt động 2: Vai trò của Mặt Trời
1. Mặt Trời có vai trò gì đối với sự sống của con người?
Nhờ có
ánh sáng
MặtTrời,
con người
có thể :

- Nhìn thấy mọi vật.
- Lao động.
-Tắm nắng để cơ thể khoẻ mạnh
-Sưởi ấm
…

Thứ 6 ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tự nhiên và xã hội:

Mặt trời
Hoạt động 2: Vai trò của Mặt Trời
2. Mặt Trời có vai trò gì đối với sự sống của thực vật?
Nhờ có ánh
sáng Mặt
Trời :

Cây cối phát triển tốt.
Cây xanh quang hợp.
…

Thứ 6 ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tự nhiên và xã hội:

Mặt trời
Hoạt động 2: Vai trò của mặt trời
3. Mặt Trời có vai trò gì đối với sự sống của động vật?
-Khoẻ mạnh.
Nhờ ánh sáng Mặt
Trời, động vật :

-Kiếm ăn.
-Sinh sống.
…

Thứ 6 ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tự nhiên và xã hội:

Mặt trời
Hoạt động 2: Vai trò của Mặt Trời
- Nếu không có Mặt Trời điều gì sẽ xảy ra trên Trái Đất?

- Bầu trời tối đen.
- Trái Đất lạnh lẽo, không có sự sống.

Thứ 6 ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tự nhiên và xã hội:

Mặt trời
Hoạt động 2: Vai trò của Mặt Trời
- N...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự nhiên và xã hội - Người đăng: lehung8504toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Tự nhiên và xã hội 9 10 138