Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển chọn các bài toán hệ phương trình và hình phẳng ĐVH

Được đăng lên bởi hashimotoyun98
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1133 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Tuyển chọn các bài toán đặc sắc về Hệ PT và hình phẳng Oxy

Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [0985.074.831]

CỔNG LUYỆN THI TRỰC TUYẾN SỐ 1 VIỆT NAM

TUYỂN CHỌN

CÁC BÀI TOÁN ĐẶC SẮC
HỆ PHƯƠNG TRÌNH – HÌNH PHẲNG
OXY

(Sách quý, chỉ bán chứ không tặng)
Luyện thi trực tuyến tại 

Facebook: Lyhung95

Tuyển chọn các bài toán đặc sắc về Hệ PT và hình phẳng Oxy

Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [0985.074.831]

TUYỂN CHỌN CÁC BÀI TOÁN ĐẶC SẮC VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]
 x 2 + y 2 + 3 xy = ( x + y )( xy + 2 ) − 1

Câu 1. [ĐVH]: Giải hệ phương trình 
2
 x + 2 ( x + y ) = 1 + 1 − y
Lời giải

x + y ≥ 0
2
ĐK: 
. Ta có: PT (1) ⇔ ( x + y ) + xy = ( x + y ) xy + 2 ( x + y ) − 1
y ≤1
2

⇔ ( x + y ) − 2 ( x + y ) + 1 = xy ( x + y − 1) ⇔ ( x + y − 1) = xy ( x + y − 1)
2

2

⇔ ( x + y − 1)( x + y − 1 − xy ) = 0 ⇔ ( x + y − 1)( x − 1)( y − 1) = 0
• Với x = 1 ⇒ 2 + 2 y = 1 − y ⇔ y = −

1
3

x ≤ 1
• Với y = 1 ⇒ x + 2 x 2 + 2 = 1 ⇔  2
⇔ x = −1
x + 2x +1 = 0
• Với x + y = 1 ⇒ x + 2 ( x 2 − x + 1) = x + 1 ⇔ 2 ( x 2 − x + 1) = (1 − x ) + x

Đặt a = 1 − x; b = x ta có:

a + b ≥ 0
2 ( a2 + b2 ) = a + b ⇔ 
⇔ a =b≥0.
2
( a − b ) = 0

x ≤ 1
3− 5
Khi đó 1 − x = x ⇔  2
⇔x=
2
 x − 3x + 1 = 0
1   3 − 5 −1 + 5  


Vậy HPT có 3 nghiệm ( x; y ) = ( −1;1) ; 1; −  ; 
;

3  2
2  


x+3
 2 = ( x + 3 y )( y − 1)

Câu 2. [ĐVH]: Giải hệ phương trình 
2
 6 y − 7 + 4 − 2 x = 9 x + 16

8
Lời giải:
7

y ≥ ;x ≤ 2
ĐK: 
. Khi đó: PT (1) ⇔ x + 3 y − 3 ( y − 1) = 2 ( x + 3 y )( y − 1) .
6
 x + 3 y ≥ 0
Đặt u = x + 3 y ; v =

y − 1 ( u; v ≥ 0 )

Ta có: u − 2uv − 3v = 0 ⇔ ( u + v )( u − 3v ) = 0 ⇒ u = 3v ⇔ x + 3 y = 9 y − 9 ⇔ x = 6 y − 9
2

2

Thay vào (2) ta có: 2 2 x + 4 + 4 2 − x = 9 x 2 + 16 ⇔ 4 ( 2 x + 4 ) + 16 − 16 x + 16 2 ( 4 − x 2 ) = 9 x 2 + 16

⇔ 8 ( 4 − x 2 ) + 16 2 ( 4 − x 2 ) = x 2 + 8 x . Đặt t = 2 ( 4 − x 2 ) ≥ 0 ta có: 4t 2 + 16t = x 2 + 8 x
 2t = x
⇔ ( 2t − x )( 2t + x + 8 ) = 0 ⇔ 
 2t = − x − 8 ( loai )

Luyện thi trực tuyến tại 

Facebook: Lyhung95

Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [0985.074.831]

Tuyển chọn các bài toán đặc sắc về Hệ PT và hình phẳng Oxy

Với 2t = x ⇒ 2 ( 4 − x 2 ) =

x ≥ 0
x
4 2
4 2 + 27
⇔ 2
⇔x=
⇒y=
2
3
18
9 x = 32


y2
2
2
x
−
2
x
+
x
+
y
=

3
Câu 3. [ĐVH]: Giải hệ phương trình 
2
 x x2 + y2 = 2 y

3
Lời giải:

(

)

ĐK: x ≥ 0 . Thế PT(2) vào PT(1) ta có: x − 2 x + x + y =
2

⇔ x

(

)

x −2 +

x +y
2
2

2

(2 − x ) = 0 ⇔ (

2

x ( x2 + y 2 )
2

)

)(

x = 4
x − 2 2 x − x2 + y 2 = 0 ⇔ 
2
2
4 x = x + ...
Tuyn chn các bài toán đc sc v H PT và hình phng Oxy Thy ĐẶNG VIT HÙNG [0985.074.831]
Luyn thi trc tuyến ti www.Moon.vn Facebook: Lyhung95
CNG LUYN THI TRC TUYN S 1 VIT NAM
TUYN CHN
CÁC BÀI TOÁN ĐẶC SC
H PHƯƠNG TRÌNH – HÌNH PHNG
OXY
(Sách quý, ch bán ch không tng)
Tuyển chọn các bài toán hệ phương trình và hình phẳng ĐVH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển chọn các bài toán hệ phương trình và hình phẳng ĐVH - Người đăng: hashimotoyun98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Tuyển chọn các bài toán hệ phương trình và hình phẳng ĐVH 9 10 497