Ktl-icon-tai-lieu

Tuyến nội tiết

Được đăng lên bởi vuongminhnhat1996
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ TUYẾN NỘI TIẾT CƠ BẢN

TOP

1. Tuyến yên :
Nằm ở nền sọ, trong hố yên của xương bướm .
- 1 cuống nối với hypothalanws
- 2 thùy : . Thùy trước là thùy tuyến
. Thùy sau là thần kinh


Những hormone thùy trước tuyến yên :

- Hormone tăng trưởng : GH (Growth Hormone) hoặc STH (Somato
trophin hormone). Bản chất là protein, có khoảng 191 aa (ở người ), có khả năng tạo
kháng thể .
Tác dụng: gây phát triển cơ thể bằng cách tăng tạo xương, tăng tổng
hợp protein, giảm tổng hợp lipid huy động mở dự trữ để sinh năng lượng .
Ưu năng : gây bệnh khổng lồ, to đầu ngón.
Nhược năng : lùn cân đối, thông minh .
- Kích vỏ thượng thận : ACTH (Adreno - CorticoTropin Hormone(, là polipeptid
chứa 39 aa.
Tác dụng:
. dinh dưỡng với các tế bào vỏ thượng thận, gián tiếp gây tăng đường huyết .
. Chuyển hóa lipid
. Aính hưởng đến hành vi, học tập, trí nhớ
. Thúc đẩy hoạt động cơ vân .
- Kích giáp tố : TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
Bản chất glycoprotein, 2 chuỗi polipeptid
Tác dụng: dinh dưỡng tuyến giáp, tăng tế bào bài tiết hormone, kích thích sự
tổng hợp và giải phóng hormone tuyến giáp.

- Kích hắc tố: MSH ( Melannocyte Stimulating hormone). Là hormone thùy giữa
tuyến yên của ếch nhái và cá. Bản chất là polipeptid ngắn, 13 aa .
Tác dụng : tập trung sắc tố ở da gây bệnh sạm đen
- Hormone hướng mỡí : Lipoprotêin . Bản chất là polipeptid
Tác dụng : Là tiền chất của nhiều hormone và có tác dụng chuyển hóa mỡ
- Kích dục tố : Gonadostimuling Hormone (FSH, LH, polatin). FSH
(Follicle Stimulating Hormone) và LH (Luteonizing Hormone) là glycoprotein.
Prolactin là protein chứa 198 aa
Tác dụng:
+ Ở nam : FSH có tác dụng dinh dưỡng tinh hoàn, kích thích ống sinh tinh phát
tiển và sản sinh tinh trùng . LH có tác dụng dinh dưỡng TB kẽ và kích thích bài tiết
testosteron.
+ Ở nữ : FSH kích thích nang trứng phát triển . LH và FSH phối hợp làm nang
De - Graap chín và chế tiết oestrogen. Prolactin kích thích bài tiết progesteron, bài tiết
sữa


Những hormone thùy sau tuyến yên:

Oxytoxin và vasopressin ( ADH- Antidiuretic hormone). Bản chất là peptid
chứa 9 aa.
Tác dụng : + Oxytoxin
. Kích thích bài xuất sữa
. Co cơ trơn tử cung lúc chuyển dạ sanh .
+ Vasopressin
. Liều thấp có tác dụng chống bài niệu
. Liều cao gây tăng huyết áp, do co cơ trơn thành mạch
Thiếu vasopressin gây bệnh Ðái tháo nhạt bệnh nhân uống nước nhiều, tiểu
nhiều, nước tiểu nhược trương .
Khi núm vú bị kích thích, giãn hoặc co cổ tử cung và âm đạo đều gây bài tiết oxytoxin. Aïp xuất
thẩm thấu tăng thì giải phóng nhiều ...
MỘT SỐ TUYẾN NỘI TIẾT CƠ BẢN TOP
1. Tuyến yên :
Nằm ở nền sọ, trong hố yên của xương bướm .
- 1 cuống nối với hypothalanws
- 2 thùy : . Thùy trước là thùy tuyến
. Thùy sau là thần kinh
Những hormone thùy trước tuyến yên :
- Hormone tăng trưởng : GH (Growth Hormone) hoặc STH (Somato
trophin hormone). Bản chất protein, khoảng 191 aa (ở người ), khả năng tạo
kháng thể .
Tác dụng: gây phát triển thể bằng cách tăng tạo xương, tăng tổng
hợp protein, giảm tổng hợp lipid huy động mở dự trữ để sinh năng lượng .
Ưu năng : gây bệnh khổng lồ, to đầu ngón.
Nhược năng : lùn cân đối, thông minh .
- Kích vỏ thượng thận : ACTH (Adreno - CorticoTropin Hormone(, polipeptid
chứa 39 aa.
Tác dụng:
. dinh dưỡng với các tế bào vỏ thượng thận, gián tiếp gây tăng đường huyết .
. Chuyển hóa lipid
. Aính hưởng đến hành vi, học tập, trí nhớ
. Thúc đẩy hoạt động cơ vân .
- Kích giáp tố : TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
Bản chất glycoprotein, 2 chuỗi polipeptid
Tác dụng: dinh dưỡng tuyến giáp, tăng tế o i tiết hormone, kích thích sự
tổng hợp và giải phóng hormone tuyến giáp.
Tuyến nội tiết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyến nội tiết - Người đăng: vuongminhnhat1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tuyến nội tiết 9 10 233