Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập 21 đề thi vào lớp 10 môn Toán

Được đăng lên bởi leducquangvnb
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUYỂN TẬP 21 ĐỀ THI
VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN



TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO LỚP 10
MÔN TOÁN
ĐỀ SỐ 01
Bài 1.(2điểm)
1− 2

a) Thực hiện phép tính: 

1+ 2

−

1+ 2 
 : 72
1 − 2 

b) Tìm các giá trị của m để hàm số y = ( m − 2 ) x + 3 đồng biến.
Bài 2. (2điểm)
a) Giải phương trình : x 4 − 24 x 2 − 25 = 0
 2x − y = 2
9 x + 8 y = 34

b) Giải hệ phương trình: 

Bài 3. (2điểm)
Cho phương trình ẩn x : x 2 − 5 x + m − 2 = 0 (1)
a) Giải phương trình (1) khi m = −4 .
b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt x1 ; x2 thoả
 1
1 
+
=3
 x

x
1
2



mãn hệ thức 2 

Bài 4. (4điểm)
Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính BC. Lấy điểm A trên tia đối của
.
tia CB. Kẻ tiếp tuyến AF của nửa đường tròn (O) ( với F là tiếp điểm),
tia AF cắt tiếp tuyến Bx của nửa đường tròn tại D. Biết AF =

4R
.
3

a) Chứng minh tứ giác OBDF nội tiếp. Định tâm I đường tròn ngoại tiếp tứ
giác OBDF.
b) Tính Cos DAB .
c) Kẻ OM ⊥ BC ( M ∈ AD) . Chứng minh

BD DM
−
=1
DM AM

d) Tính diện tích phần hình tứ giác OBDM ở bên ngoài nửa đường tròn (O)
theo R.
HẾT

1

BÀI GIẢI CHI TIẾT VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01
A. BÀI GIẢI CHI TIẾT VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01:
BÀI GIẢI CHI TIẾT
Bài 1: (2điểm)
1− 2

a) Thực hiện phép tính: 

1+ 2

−

1+ 2 
 : 72
1 − 2 

(1 − 2 ) − (1 + 2 )
=
(1 + 2 )(1 − 2 )
2

=

ĐIỂM

2

0,25 đ

: 36.2

1 − 2 2 + 2 − (1 + 2 2 + 2)
:6 2
1− 2

1 − 2 2 + 2 − 1 − 2 2 − 2)
:6 2
−1
4 2 2
=
=
6 2 3
 m ≥ 0
m − 2 x + 3 đồng biến ⇔ 
 m − 2 > 0

=

b) Hàm số y = (

)

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,5đ

 m ≥ 0
⇔ 
 m > 2
m ≥ 0
⇔
m > 4

{0, 25 đ

⇔m>4

0,25đ

Bài 2: (2 điểm)
a) Giải phương trình : x 4 − 24 x 2 − 25 = 0
Đặt t = x2 ( t ≥ 0 ), ta được phương trình : t 2 − 24t − 25 = 0

0,25đ

∆ = b − ac
'

'2

= 122 –(–25)
= 144 + 25
= 169 ⇒ ∆ ' = 13

0,25đ
2

t1 =

−b' + ∆ ' 12 + 13
−b' − ∆ ' 12 − 13
=
= 25 (TMĐK), t2 =
=
= −1
a
a
1
1

0,25đ

(loại)
Do đó: x2 = 25 ⇒ x = ±5 .
Tập nghiệm của phương trình : S = {−5;5}
 2x − y = 2
16 x − 8 y = 16
⇔
9 x + 8 y = 34
 9 x + 8 y = 34
 25 x = 50
⇔ 
2 x − y = 2

0,25đ
0,25đ
0,25đ

b) Giải hệ phương trình: 

 x=2
⇔
2.2 − y = 2
x = 2
⇔
y = 2

0,25đ

0,25đ

Bài 3: PT: x 2 − 5 x + m − 2 = 0 (1)
a) Khi m = – 4 ta có phương trình: x2 – 5x – 6 = 0.
Phương trình có a – b + c = 1 – (– 5) + (– 6) = 0

0,25đ

⇒ x1 = −1, x2 = −

0,5đ

c
−6
=−
=6.
1
a
b) PT: x 2 − 5 x + m − 2 = 0 (1) có hai nghiệm dương phân biệt
 ∆>0

⇔  x1 + x2 > 0
 x .x > 0
 1 2
( −5 ) 2 − 4 ( m − 2 ) > 0

33

− ( −5 )
33 − 4m > 0
33
m <

>0
⇔
⇔
⇔ 
4 ⇔2<m<
4
...
TUYỂN TẬP 21 ĐỀ THI
VÀO LỚP 10 N TOÁN
Tuyển tập 21 đề thi vào lớp 10 môn Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập 21 đề thi vào lớp 10 môn Toán - Người đăng: leducquangvnb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tuyển tập 21 đề thi vào lớp 10 môn Toán 9 10 952