Ktl-icon-tai-lieu

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN VỀ ELIP LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Được đăng lên bởi babyboom166
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 917 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN VỀ ELIP
LUYỆN THI ĐẠI HỌC
Diễn đàn Toán học – 

Lê Minh An
Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên
Thành viên VMF - 
14 − 07 − 2013

Diễn đàn Toán học – 

LỜI NÓI ĐẦU
Các bài tập về Elip thường hay xuất hiện trong các đề thi Đại học, cao đẳng. Vì vậy tài liệu này
nhằm mục đích giúp việc tự ôn tập của học sinh và việc giảng dạy của các thầy cô giáo thêm hiệu quả.
Tài liệu bao gồm 3 phần chính:
Phần 1: Tóm tắt lý thuyết
Phần 2: Một số lưu ý khi giải toán
Phần 3: Tuyển tập các bài toán, lời giải hoặc hướng dẫn
Phần 1 và 2 là một phần chuyên đề mà tác giả đã viết trước đó có bổ sung thêm một mục nhỏ về
bài toán cực trị trong Elip. Phần 3 cũng là nội dung chính của tài liệu, là tuyển tập các bài toán về
Elip với các dạng bài thường xuất hiện trong kì thi Đại học, cao đẳng. Các bài tập được tác giả sưu tập
từ các đề thi thử Đại học 2013 và trên các diễn đàn toán học như Diendantoanhoc.net/forum - VMF,
Boxmath.vn, K2pi.net.
Do thời gian có hạn nên mặc dù đã cố gắng nhưng số lượng bài tập tác giả sưu tập được chưa nhiều
(khoảng 40 bài) và chắc chắn vẫn còn những sai sót. Vì vậy, trong quá trình sử dụng tài liệu, rất mong
các bạn và các thầy cô có những ý kiến đóng góp hoặc gửi thêm các bài tập hay để tài liệu này hoàn
thiện hơn trong một phiên bản khác.
Email: alm.maths@gmail.com

Diễn đàn Toán học – 

Mục lục
1

Tóm tắt lý thuyết
1.1 Định nghĩa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Phương trình chính tắc của Elip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Hình dạng và tính chất của Elip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5
5
5
5

2

Một số lưu ý khi giải toán
2.1 Viết phương trình chính tắc của elip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Tìm điểm thuộc elip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Bài toán cực trị liên quan đến Elip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6
6
7
8

3

Tuyển tập các đề toán
3.1 Bài toán Elip qua các kì thi thử 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Các bài tập sưu tầm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10
10
13

4

Lời giải hoặc hướng dẫn
4.1 Bài toán Elip qua các kì thi thử 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Các bài tập sưu tầm . . . . . . ....
Diễn đàn Toán học http://www.diendantoanhoc.net/forum
TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN VỀ ELIP
LUYỆN THI ĐẠI HỌC
Minh An
Trường Đại học phạm Thái Nguyên
Thành viên VMF - http://www.diendantoanhoc.net/forum
14 07 2013
TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN VỀ ELIP LUYỆN THI ĐẠI HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN VỀ ELIP LUYỆN THI ĐẠI HỌC - Người đăng: babyboom166
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN VỀ ELIP LUYỆN THI ĐẠI HỌC 9 10 291