Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập các bài toán

Được đăng lên bởi thaihao
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 3926 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tạ Minh Hoằng

Nguyễn Huy Tùng

ebooktoan.com/forum

Tuyển tập các bài toán

Tháng 11 năm 2010

Tài liệu này được thực hiện vì mục đích học tập. Bất cứ các thao tác, trao đổi trên tài liệu này
vì mục đích thương mại đều phải được sự đồng ý của các tác giả.

ii

Mục lục
Mục lục

iii

Lời cảm ơn

iv

1

Một số kết quả và các ký hiệu
1.1 Một số kết quả . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Các ký hiệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1
4

2

Tuyển tập các bài toán
2.1 Đề toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Lời giải . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5
5
14

Tài liệu tham khảo

90

iii

Lời cảm ơn
Chắc chắn tuyển tập này sẽ hoàn thành được nếu không có sự giúp đỡ từ những người bạn của
chúng tôi. Họ đã trực tiếp động viên chúng tôi thực hiện, góp ý để có thể tuyển tập một cách tốt
nhất các bài toán bất đẳng thức. Xin chân thành cảm ơn hai anh sau đã giúp chúng tôi rất nhiều
trong việc thực hiện tuyển tập này
1. Nguyễn Văn Dũng - Giảng viên Học Viện Kỹ thuật Quân sự Hà Nội;
2. Võ Quốc Bá Cẩn - Sinh viên Đại học Y Dược Cần Thơ.

ebooktoan.com/forum

Chương 1

Một số kết quả và các ký hiệu
1.1

Một số kết quả

Trong phần này chúng tôi sẽ liệt kê ra các kết quả và các ký hiệu được sử dụng. Các chứng minh
của các kết quả này các bạn có thể tìm thấy trong các tài liệu tham khảo mà chúng tôi ghi ở cuối
tuyển tập.
1 (Bất đẳng thức AM – GM). Với các số thực không âm a1 , a2 , . . . , an , ta luôn có
a1 + a2 + . . . + an √
≥ n a1 a2 . . . an .
n
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a1 = a2 = . . . = an .
2 (Bất đẳng thức AM – GM suy rộng). Với các số thực không âm x1 , x2 , . . . , xn và các số thực
dương α1 , α2 , . . . , αn có tổng bằng 1 thì ta luôn có
α1 x1 + α2 x2 + . . . + αn xn ≥ x1α1 x2α2 . . . xnαn .
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a1 = a2 = . . . = an .
3 (Bất đẳng thức Cauchy – Schwarz). Cho hai bộ số thực a1 , a2 , . . . , an và b1 , b2 , . . . , bn . Khi
đó, ta luôn có
(a21 + a22 + . . . + a2n )(b21 + b22 + . . . + b2n ) ≥ (a1 b1 + a2 b2 + . . . + an bn )2 .
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi tồn tại một số thực k sao cho ai = bki với i = 1, 2, . . . , n.
4 (Bất đẳng thức H¨older). Với m dãy số không âm xi j (i = 1, 2, . . . , m, j = 1, 2, . . . , n) và
p1 , p2 , . . . , pn > 0 thỏa mãn p1 + p2 + . . . + pn = 1 ta có
m

∏
i=1

n

pi

n

≥

∑ xi j

m

∑ ∏ xipj .
i

j=1 i=1

j=1

Đẳng thức xảy ra ...
T Minh Hoằng Nguyễn Huy Tùng
Tuyển tập các bài toán
Tháng 11 năm 2010
ebooktoan.com/forum
Tuyển tập các bài toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập các bài toán - Người đăng: thaihao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Tuyển tập các bài toán 9 10 724