Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập đề thi HSG CHuyên toàn quốc

Được đăng lên bởi thavu
Số trang: 165 trang   |   Lượt xem: 4864 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tuyển tập đề thi HSG_Chuyên toàn Quốc

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH
VÀO KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM 2012
Môn thi: HÓA HỌC
(Dùng cho mọi thí sinh thi vào lớp chuyên Hóa học)
Thời gian làm bài :120 phút
Câu 1: (2 điểm)
1. Có 4 chất rắn màu trắng, riêng biệt ở dạng bột gồm: NaCl,Na 2CO3,CaCO3 và BaSO4 chỉ
được dùng thêm nước và khí cacbonic, nêu phương pháp nhận biết 4 chất trên.
2. Cho 0,2 mol CuO tan hết trong dung dịch H 2SO4 20% đun nóng (lượng vừa đủ) sau đó làm
nguội dung dịch đến 100C. Tính khối lượng tinh thể CuSO 4.5H2O đê tách khỏi dung dịch biết độ
tan của CuSO4 ở 100 C là 17,4 gam.
Câu 2: (2 điểm)
1. Khi cho m gam dung dịch H2SO4 nồng độ C% tác dụng vừa hết với hỗn hợp Na và Mg
(dư) thấy có 0,05m gam khí H2 thoát ra. Tìm giá trị của C
2. Hỗn hợp A gồm một ankan và một anken, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A thì thu được a
mol CO2 và b mol H2O. Hỏi tỉ số a:b có giá trị trong khoảng nào.
Câu 3:
1. Hòa tan m gam oxit của một kim loại M (hóa trị II) bằng lượng vừa đủ dung dịch H 2SO4
20% thu được dung dịch muối có nồng độ 22,64%. Xác định kim loại M.
2. Cho X là một ancol (rượu) no, mạch hở . Để đốt cháy hoàn toàn a mol X cần dùng 3,50 mol
oxi. Xác định công thức và gọi tên X. Viết phương trình điều chế X từ propen, các chất vô
cơ và điều kiện cần thiết coi như có đủ.
Câu 4: (2 điểm)
Hòa tan 3,28 gam hỗn hợp A gồm Mg và Fe vào dung dịch H 2SO4 loãng, dư thu được
1.
1,568 lít H2 đktc. Nếu cho hh A trên vào một cốc chứa 400ml dung dịch CuSO 4, sau khi
pứ hoàn toàn thu được 4,4 gam chất rắn B. Tính CM của CuSO4
Hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon mạch hở có công thức C nHx và CnHy. Tỉ khối so với nito
2.
là 1,5. Khi đốt chấy hoàn toàn 8,4 gam X thì thu đc 10,8 g H 2O. Xác định công thức và
viết công thức cấu tạo, gọi tên chúng
Câu 5: ( 2 điểm)
1. Hòa tan hoàn toàn 3,28 gam hôn hợp gồm Al và Fe trong 500 ml dung dịch HCl 1M thu
được dung dịch B. Thêm 200 gam NaOH 12 % vào dung dịch B sau đó đem nung kết tủa
ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 1,6 gam chất rắn. Tính thành phần %
mỗi kim loại trong hh ban đầu.
2. Đốt cháy hoàn toàn 1 hợp chất hữu cơ X thu được hỗn hợp khí gồm CO 2, hơi nước và N2.
Tỉ khối của hh khí so với H 2 là 13,75 trong đó thể tích CO 2 bằng 4/7 thể tích hơi nước, số
mo oxi cần dùng để đốt cháy bằng ½ tổng số CO 2 vào H2O tạo thành. Xác định công thức
phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên X biết khối lượng phân tử của X nhỏ hơn 100
đvc.
------------------------------...
Tuyển tập đề thi HSG_Chuyên toàn Quốc
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI TUYỂN SINH
VÀO KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM 2012
Môn thi: HÓA HỌC
(Dùng cho mọi thí sinh thi vào lớp chuyên Hóa học)
Thời gian làm bài :120 phút
Câu 1: (2 điểm)
1. 4 chất rắn màu trắng, riêng biệt dạng bột gồm: NaCl,Na
2
CO
3
,CaCO
3
BaSO
4
chỉ
được dùng thêm nước và khí cacbonic, nêu phương pháp nhận biết 4 chất trên.
2. Cho 0,2 mol CuO tan hết trong dung dịch H
2
SO
4
20% đun nóng (lượng vừa đủ) sau đó làm
nguội dung dịch đến 10
0
C. Tính khối lượng tinh thể CuSO
4
.5H
2
O đê tách khỏi dung dịch biết độ
tan của CuSO
4
ở 10
0
C là 17,4 gam.
Câu 2: (2 điểm)
1. Khi cho m gam dung dịch H
2
SO
4
nồng độ C% tác dụng vừa hết với hỗn hợp Na Mg
(dư) thấy có 0,05m gam khí H
2
thoát ra. Tìm giá trị của C
2. Hỗn hợp A gồm một ankan một anken, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A thì thu được a
mol CO
2
và b mol H
2
O. Hỏi tỉ số a:b có giá trị trong khoảng nào.
Câu 3:
1. Hòa tan m gam oxit của một kim loại M (hóa trị II) bằng lượng vừa đủ dung dịch H
2
SO
4
20% thu được dung dịch muối có nồng độ 22,64%. Xác định kim loại M.
2. Cho X là một ancol (rượu) no, mạch hở . Để đốt cháy hoàn toàn a mol X cần dùng 3,50 mol
oxi. Xác định công thức gọi tên X. Viết phương trình điều chế X từ propen, các chất
cơ và điều kiện cần thiết coi như có đủ.
Câu 4: (2 điểm)
1.
Hòa tan 3,28 gam hỗn hợp A gồm Mg Fe vào dung dịch H
2
SO
4
loãng, thu được
1,568 lít H
2
đktc. Nếu cho hh A trên vào một cốc chứa 400ml dung dịch CuSO
4
, sau khi
pứ hoàn toàn thu được 4,4 gam chất rắn B. Tính C
M
của CuSO
4
2.
Hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon mạch hở công thức C
n
H
x
C
n
H
y
. Tỉ khối so với nito
1,5. Khi đốt chấy hoàn toàn 8,4 gam X thì thu đc 10,8 g H
2
O. Xác định công thức
viết công thức cấu tạo, gọi tên chúng
Câu 5: ( 2 điểm)
1. Hòa tan hoàn toàn 3,28 gam hôn hợp gồm Al Fe trong 500 ml dung dịch HCl 1M thu
được dung dịch B. Thêm 200 gam NaOH 12 % vào dung dịch B sau đó đem nung kết tủa
ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 1,6 gam chất rắn. Tính thành phần %
mỗi kim loại trong hh ban đầu.
2. Đốt cháy hoàn toàn 1 hợp chất hữu cơ X thu được hỗn hợp khí gồm CO
2
, hơi nước và N
2
.
Tỉ khối của hh khí so với H
2
13,75 trong đó thể tích CO
2
bằng 4/7 thể tích hơi nước, số
mo oxi cần dùng để đốt cháy bằng ½ tổng số CO
2
vào H
2
O tạo thành. Xác định công thức
phân tử, viết công thức cấu tạo gọi tên X biết khối lượng phân tử của X nhỏ hơn 100
đvc.
----------------------------------Hết-----------------------------------
Ghi chú : Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
GV: Vũ Văn Thà_THCS Chu Văn An_Nga Sơn_ĐT 01246922357
1
Tuyển tập đề thi HSG CHuyên toàn quốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập đề thi HSG CHuyên toàn quốc - Người đăng: thavu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
165 Vietnamese
Tuyển tập đề thi HSG CHuyên toàn quốc 9 10 193