Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập đề thi thử đại học môn Vật lý

Được đăng lên bởi Lương Trọng Thiện
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1151 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC

Môn VẬT LÝ
Kèm đáp án chi tiết và kinh nghiệm làm bài.

QUYỂN 1

TRITUEMOI ®

TÁC GIẢ. TẬP THỂ THỦ KHOA ĐẠI HỌC HÀ NỘI – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2013

TUYỂN TẬP

AI HOC TỪ CAC TRƯỜNG CHUYÊN NỔI TIẾNG

ĐỀ THI THỬ Đ

Công ty New - Inteligent – Trí Tuệ Mới giữ bản quyền xuất bản và
phát hành ấn bản tiếng Việt trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Bất cứ sự sao chép nào không được sự đồng ý của Trí Tuệ Mới
đều là bất hợp pháp và vi phạm Luật xuất bản Việt Nam, Luật Bản
quyền Quốc tế và Công ước Bảo hộ Bản quyền Sở hữu Trí tuệ
Berne.

CÔNG TY GIÁO DỤC SÁNG TẠO TRÍ TUỆ MỚI

71/134 Tân Ấp - Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Tel: 04. 3852 007
Email: trituemoi@newintelligent.com.vn
Website: 


Cu n sách này dành t ng cho
ng i có ph ng châm s ng:
“Không bao gi là quá mu n

b t

Và dành cho B N,
NG

Bí quy t gi i nhanh bài t p v t lý

I QUAN TR NG NH T

u!”

LỜI NÓI ĐẦU.
Tri t gia, nhà t t

ng v

i ng

i

an M ch Soren Kierkefaard t ng vi t :

“D u hi u c a m t cu n cu n sách hay ó là cu n sách y

c

c suy ngh c a

b n”
B n ang c m trong tay m t cu n sách nh v y. Song tôi mu n c nh báo tr

c

v i b n m t i u. Cu n sách này không làm gì cho b n c . N u th t s b n mu n thi
i h c, n u quy t tâm dành th i gian, trí tu và cam k t n l c

t

cm c

tiêu c a mình và n u b n không h có ý ùa gi n v i b n thân, thì úng là b n ang
c m trong tay m t viên kim c
t mb n
t

d n

ng v a

c l y ra t bãi

t á

y b i b m, m t

n thành công, m t b n k ho ch quý giá có th thay

i hoàn toàn

ng lai c a b n.
B n có mu n thi

ih c?

N u câu tr l i c a b n là “có” thì cu n sách này th c s là m t món quà ý
ngh a nh t mà b n may m n nh n

c. Tr

c khi b t

b n quy t tâm kiên trì v i m c tiêu c a b n ngay t ban
ngày b ” hay “ngày nay h c ngày mai b ” t t c nh ng ng

u hành

u, “m t ngày h c chín
i nh v y

nh l c, r t khó có th thành công, n u không nói là ã bi t tr
t

u. M i th

u

ng, tôi mong

u g i là thi u

c s th t b i ngay

n gi n nh tr bàn tay m t khi b n th t s quy t tâm !. Bàn

tay khi n m l i thì có ngh a là b n ã quy t tâm

làm m i th theo cách b n mong

mu n, s ng cu c s ng c a b n b t k trong quá kh b n có là ai thì c ng không
quan tr ng b i t

ng lai b n là ai m i là i u quan tr ng !

Nh ng i u tuy t v i nh t ang

nv ib n

y!

Tôi bi t ch c ch n là th !
Nào hãy m trang ti p theo xem i u gì ang ch b n nhé !
Ch Biên: Mr. V

ng

ôi l i chia s c a nhóm
nhóm biên so n.
Thân mến chào tất cả các em học sinh yêu quý trên mọi miền tổ...
TRITUEMOI
®
TUYN TP ĐỀ THI THỬ ĐI HC
Môn VT
m đáp án chi tiết kinh nghim m i.
C GIẢ. TP THỂ THỦ KHOA ĐẠI HỌC NI – THÀNH PHHỒ CHÍ MINH – 2013
QUYN 1
Tuyển tập đề thi thử đại học môn Vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập đề thi thử đại học môn Vật lý - Người đăng: Lương Trọng Thiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Tuyển tập đề thi thử đại học môn Vật lý 9 10 946