Ktl-icon-tai-lieu

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH THÁI TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Được đăng lên bởi tshoian
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3053 lần   |   Lượt tải: 15 lần
MÔN HỌC: SINH THÁI MÔI TRƯỜNG

TIỂU LUẬN:
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH THÁI TRONG XỬ LÝ MÔI
TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN NHẬT HOÀNG

GIẢNG VIÊN : PGS.TS ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH
HỌC VIÊN

: NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN

GIỚI THIỆU NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN NHẬT HOÀNG

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN NHẬT HOÀNG
Đi vào hoạt động tháng 03/2004.
Vị trí nhà máy:
Tại lô đất C4 KCN Dịch vụ thuỷ sản Đà Nẵng.
Ranh giới giáp như sau:
Phía Đông giáp: đất trống của KCN.
Phía Tây giáp: đường Trần Hưng Đạo.
Phía Nam giáp: đất trống của KCN.
Phía Bắc giáp: Công ty TNHH Thuỷ sản Hải Thanh.
Tổng diện tích mặt bằng của Dự án là: 4.500 m2

GIỚI THIỆU NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN NHẬT HOÀNG

Quy mô sản xuất và nhu cầu nguyên nhiên liệu:
Nhu cầu nguyên liệu:
Cá các loại : 825 tấn/năm.
Định mức sản phẩm

: 1,5 tấn nguyên liệu/tấn sản phẩm

Nhu cầu về nhiên liệu:
Chủ yếu là điện năng và dầu FO cung cấp cho lò hơi.
Lượng tiêu thụ dầu FO: 200 lít/ngày.

GIỚI THIỆU NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN NHẬT HOÀNG

Quy trình sản xuất

Nguyên liệu vào

Tiếp nhận
nguyên liệu

Nước rửa

Sơ chế

Đầu, xưởng, vây, nội tạng

Nước, gia vị, nhiệt độ
Phân loại

Chế biến (Luộc, hấp..)

Cân, xếp khay

Cấp đông

Tách khay

Bao bì

Bao gói, đóng thùng

Bảo quản

Bao bì hỏng

Nước thải
Hơi hấp

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG TỪ QUÁ TRÌNH
SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY

1. Chất thải rắn:
- Các phế phẩm trong quá trình sơ chế cá: đầu, mang, nội tạng, vây, …
Theo định mức nguyên liệu/thành phẩm đối với mỗi loại sản phẩm thì tổng lượng chất thải này sinh ra hàng ngày (tương ứng với công suất là 2,26 tấn sản phẩm/ngày)
tại Nhà máy: 0,75 tấn/ngày.
Thành phần chất thải rắn sản xuất chứa nhiều các chất hữu cơ dễ phân huỷ bởi các vi sinh vật và tạo ra mùi hôi thối khó chịu cũng như các khí độc hại

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG TỪ QUÁ TRÌNH
SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY

2. Nước thải:
Nước thải sản xuất của Nhà máy chủ yếu chứa các chất hữu cơ dễ phân huỷ, chất thải rắn lơ
lửng, dầu mỡ và vi sinh vật.
Lượng nước thải sinh ra: 48,72m3/ngày.

STT Chất ô nhiễm

ĐVT

Kết
quả

TCVN

1

TSS

mg/l

68

100(1)

2

Nitơ tổng

mg/l

170

20(1)

3

Photpho tổng

mg/l

89

6(2)

4

BOD5

mg/l

128

50(1)

5

COD

mg/l

200

100(1)

6

Coliform

MPN/100ml

840

5000(1)

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯƠNG TỪ QUÁ TRÌNH
SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY

Các tác động đến môi trường của các chất ô nhiễm trong nước thải:
+ Chất rắn lơ lửng:
Chất rắn lơ lửng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên thủy sinh, đồng thời gây tác hại về mặt cảm q...
TIỂU LUẬN:
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH THÁI TRONG XỬ LÝ MÔI
TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN NHẬT HOÀNG
GIẢNG VIÊN : PGS.TS ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH
HỌC VIÊN : NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN
MÔN HỌC: SINH THÁI MÔI TRƯỜNG
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH THÁI TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH THÁI TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG - Người đăng: tshoian
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH THÁI TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 9 10 184