Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng định lý Lucas trong một số bài tập số học

Được đăng lên bởi halongnurisahin
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1675 lần   |   Lượt tải: 1 lần
www
.
la
is
ac.
page.
t
l
Ứ
Ứ
N
N
N
G
G
G
D
D
D
Ụ
Ụ
N
N
N
G
G
G
Đ
Đ
Đ
Ị
Ị
N
N
N
H
H
H
L
L
L
Ý
Ý
Ý
L
L
L
U
U
U
C
C
C
A
A
A
S
S
S
T
T
T
R
R
R
O
O
O
N
N
N
G
G
G
M
M
M
Ộ
Ộ
T
T
T
S
S
S
Ố
Ố
Ố
B
B
B
À
À
À
I
I
I
T
T
T
Ậ
Ậ
P
P
P
S
S
S
Ố
Ố
Ố
H
H
H
Ọ
Ọ
C
C
C
ĐÀO
MẠNH
THẮN
G
Chuyê
n
H
ùn
g
ơ
n
g
Ứng dụng định lý Lucas trong một số bài tập số học - Trang 2
Ứng dụng định lý Lucas trong một số bài tập số học - Người đăng: halongnurisahin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ứng dụng định lý Lucas trong một số bài tập số học 9 10 612